Skip to main content

Odhadněte si nejvhodnější kapacitu AI Builderu

Čtečka vizitek

Identifikace a extrakce informací, jako je jméno a e-mail, z vizitek

Kolik vizitek zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost má 300 prodejců a každý z nich obvykle do databáze potenciálních zákazníků přidá 15 kontaktů za měsíc. Pro automatizaci zpracování vizitek pomocí čtečky vizitek AI Builderu si společnost musí koupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o čtečce vizitek

Zpracování formulářů

Identifikuje a extrahuje páry klíč-hodnota a tabulková data z dokumentů formulářů.

Kolik formulářů zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost dostává a zpracovává 2000 faktur každý měsíc. Aby bylo možné automatizovat zpracování faktur pomocí zpracování formulářů AI Builderu a Power Automate, musí společnost zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o zpracování formulářů

Extrakce klíčových frází

Identifikuje a extrahuje klíčové fráze z dokumentů s nestrukturovaným textem.

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost pro své klienty uspořádala akci a požádala, aby každý účastník napsal svůj názor na akci do formuláře pro názory. Aby bylo možné extrahovat klíčové fráze z 1000 odpovědních formulářů, musí společnost zakoupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o extrakci klíčových frází

Detekce jazyka

Identifikuje převládající jazyk textového dokumentu

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost má globální síť zákazníků, kteří kontaktují tým podpory společnosti e-mailem. Tým podpory dostává 3000 e-mailů každý den. Tyto e-maily se směrují na centra služby zákazníkům v jednotlivých geografických oblastech na základě jazyka e-mailu. Aby bylo možné plně automatizovat proces rozpoznávání jazyka, musí společnost zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o rozpoznávání jazyka

Rozpoznávání objektů

Rozpoznávání obecných objektů

Rozpozná, spočítá a označí položky v obrázcích.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik trénování modelů provedete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Rozpoznávání objektů specifické pro doménu

Rozpozná, spočítá a označí určité typy položek v obrázcích, jako jsou loga značek nebo objekty na policích v maloobchodě.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik trénování modelů provedete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Výrobní společnost sestavuje produkty na výrobní lince. Kontrolní kamera pořizuje snímky výrobní linky každých 30 sekund a upozorní vedoucího linky v případě chybějících součástek. Aby bylo možné automaticky detekovat přítomnost součástek a každý měsíc model přetrénovat, musí společnost zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o rozpoznávání objektů

Predikce

Využívá výsledky a vzory historických dat k predikci budoucích výsledků.

Kolik modelů budete potřebovat?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik budete predikovat výsledků na jeden model?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Jak často potřebujete tyto predikce aktualizovat?

Společnost chce předpovědět ztrátu zákazníků s využitím své databáze obsahující 2,5 milionu zákazníků. K opakovanému trénování prediktivního modelu a aktualizaci ztráty zákazníků každý měsíc bez přerušení bude společnost potřebovat 1 jednotlku AI Builderu.

Další informace o predikci

Analýza subjektivního hodnocení

Detekuje kladné, záporné nebo neutrální mínění v textových datech.

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost žádá o zpětnou vazbu k novému produktu vydáním dotazníku pro 1000 zákazníků. Pak společnost určuje procentní část kladného, záporného a neutrálního mínění. Aby bylo možné automaticky analyzovat mínění ve zpětné vazbě, musí společnost zakoupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o analýze mínění

Rozpoznávání textu

Používá technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) ke zjišťování tištěného a rukopisného textu v obrázcích.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Společnost má 20 terénních pracovníků, kteří používají rozpoznávání textu k extrakci ID prodejních automatů z fotografií 30krát za měsíc. Aby bylo možné plně automatizovat proces extrakce ID automatů z obrázků, musí společnost zakoupit 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o rozpoznávání textu

Odhad nákladů1, 2

Jednotky doplňků AI Builderu3 0 jednotky
$0 měsíční poplatek

1 Ceny jsou odhadované, mohou se změnit a nepředstavují formální nabídku. Skutečné kapacitní požadavky se mohou výrazně lišit, a to v závislosti na četnosti využití, počtu trénování a dalších faktorech. Tento odhad neposkytuje žádnou záruku výkonu nebo aktuální ceny a je třeba jej považovat pouze za vodítko.

2 Zobrazený objem jednotek AI Builderu a související poplatky odpovídají modelů, které jsou ve fázi obecné dostupnosti (GA), a modelům, které jsou aktuálně vydané ve verzi Preview. Kapacitu AI Builderu spotřebovávají jenom modely GA. Další informace o stavu vydaných verzí

3 Ceny doplňků AI Builderu nezahrnují základní licence pro Power Apps, Power Automate nebo Dynamics 365.