Odhadněte si nejvhodnější kapacitu AI Builderu

Čtečka vizitek

Identifikace a extrakce informací, jako je jméno a e-mail, z vizitek

Kolik vizitek zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Klasifikace kategorií

Používá zpracování přirozeného jazyka k přiřazování značek k textovým položkám

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Zpracování dokumentů

Identifikuje a extrahuje pole a tabulky z dokumentů

Kolik stránek zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Extrakce entit

Rozpoznává konkrétní data z textu a poté klasifikuje klíčové prvky do předem definovaných kategorií

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Čtečka dokladů totožnosti

Umožňuje přečíst a uložit informace z dokladů totožnosti

Kolik dokladů totožnosti zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Klasifikace obrázku

Kategorizace a přiřazování popisků k obrázkům

Kolik obrázků zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Zpracování faktur

Identifikuje a extrahuje klíčové informace z faktur

Kolik faktur zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Extrakce klíčových frází

Identifikuje a extrahuje klíčové fráze z dokumentů s nestrukturovaným textem.

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Detekce jazyka

Identifikuje převládající jazyk textového dokumentu

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Rozpoznávání objektů

Rozpoznávání obecných objektů

Rozpozná, spočítá a označí položky v obrázcích

Kolik modelů vytrénujete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik obrázků vytrénujete na jeden model?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc pomocí svého vytrénovaného modelu?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Rozpoznávání objektů specifické pro doménu

Rozpozná, spočítá a označí určité typy položek v obrázcích, jako jsou loga značek nebo objekty na policích v maloobchodě.

Kolik modelů vytrénujete za měsíc?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik obrázků vytrénujete na jeden model?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc pomocí svého vytrénovaného modelu?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Výrobní společnost sestavuje produkty na výrobní lince. Kontrolní kamera pořizuje snímky výrobní linky každých 5 sekund a upozorní vedoucího linky v případě chybějících součástek. Aby bylo možné automaticky detekovat přítomnost součástek a každý měsíc model přetrénovat, musí společnost zakoupit 2 jednotky AI Builderu.

Další informace o rozpoznávání objektů

Predikce

Využívá výsledky a vzory historických dat k predikci budoucích výsledků

Kolik modelů budete potřebovat?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Kolik budete predikovat výsledků na jeden model?

Zadejte celé číslo větší než nula.

Jak často potřebujete tyto predikce aktualizovat?

Společnost chce předpovědět ztrátu zákazníků s využitím své databáze obsahující 2,5 milionu zákazníků. K opakovanému trénování prediktivního modelu AI Builderu a aktualizaci ztráty zákazníků každý měsíc bez přerušení bude společnost potřebovat 1 jednotku AI Builderu.

Další informace o predikci

Zpracování příjemek

Identifikuje a extrahuje klíčové informace z příjemek

Kolik příjemek zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Analýza zabarvení

Detekuje kladné, záporné nebo neutrální zabarvení v textových datech.

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Rozpoznávání textu

Používá technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) ke zjišťování tištěného a rukopisného textu v obrázcích.

Kolik obrázků zpracujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Překlad textu

Překládejte texty do více než 60 jazyků

Kolik textových řetězců analyzujete za měsíc?

Please enter a whole number greater than zero.

Generování textu pomocí výzev GPT a AI

Vytvářejte text, odpovídejte na otázky, shrnujte dokumenty a další pomocí GPT

Kolik žádostí GPT za měsíc provedete?

Please enter a whole number greater than zero.

t

Odhad nákladů 1, 2

Jednotky doplňků AI Builder 3, 4 0 jednotky
$0 měsíční poplatek

1 Ceny jsou odhadované, mohou se změnit a nepředstavují formální nabídku. Skutečné kapacitní požadavky se mohou výrazně lišit, a to v závislosti na četnosti využití, počtu trénování a dalších faktorech. Tento odhad neposkytuje žádnou záruku výkonu nebo aktuální ceny a je třeba jej považovat pouze za vodítko.

2 Zobrazený objem jednotek AI Builderu a související poplatky odpovídají modelům, které jsou ve fázi obecné dostupnosti (GA), a modelům, které jsou aktuálně vydané ve verzi Preview. Kapacitu AI Builderu spotřebovávají jenom všeobecně dostupné modely. Další informace o stavu vydaných verzí.

3 Ceny doplňků AI Builder nezahrnují základní licence pro Power Apps, Power Automate nebo Dynamics 365.

4 Cena jednotky doplňku závisí na objemu: 500 USD při nákupu 1–9 jednotek (Tier 1), 375 USD při nákupu 10–49 jednotek (Tier 2), 250 USD při nákupu více než 50 jednotek (Tier 3).