Snadno přidejte automatizaci procesů do svých aplikací

Jako součást Power Apps získáte také možnost přidat do svých aplikací automatizaci procesů pomocí Microsoft Power Automate, což zjednodušuje vytváření aplikací pomocí automatických pracovních postupů podporujících přetahování, které se nazývají toky.

Vytvářejte cloudové toky bez kódování

Místo psaní kódu použijte návrháře cloudových toků typu ukázat a kliknout v Power Automate k vytvoření automatizace procesů pro vaši aplikaci. Tyto cloudové toky se skládají z řady digitálních akcí, které mohou provádět složité procesy nebo načítat data, která se mají zobrazit ve vaší aplikaci. Spusťte automatizace cloudového toku pomocí tlačítka nebo automaticky po určené události.

Provádějte uživatele toky obchodních procesů

Udržujte všechny v obraze a zajistěte konzistenci dat pomocí vícestupňových toků obchodních procesů. Vaše aplikace by například mohla vyžadovat, aby všichni provedli stejné kroky při vyřizování požadavků na služby zákazníkům, nebo vyžadovat schválení před odesláním objednávky - tím se sníží počet chyb, urychlí se zprovoznění a zvýší produktivita.

Připojte se ke stovkám zdrojů

Propojte se s daty, ať už jsou kdekoli, pomocí konektorů cloudových toků, které umožňují spolupráci a zvyšují produktivitu. Poskytněte automatizaci přímo v kontextu aplikací, které denně používáte, jako jsou Microsoft Dynamics 365 a Microsoft 365, včetně Microsoft Teams a SharePoint, nebo dokonce zdrojů třetích stran.

Udělejte více práce pomocí inteligentní automatizace

Rozšiřte své podnikové procesy ještě více díky pokročilým řešením automatizace procesů a funkcím Power Automate. Pomocí poradce s procesy můžete identifikovat problematická místa a získat cenná doporučení pro automatizaci a navíc vytvářet desktopové toky, které automatizují procesy napříč staršími i moderními systémy.