Skip to main content

Výkonná integrovaná datová platforma

Vytvářejte aplikace podnikové úrovně s využitím služby Common Data Service for Apps, která je integrovaná do PowerApps.

ZAČNĚTE HNED TEĎ 

Rychlejší vytváření s využitím Common Data Service for Apps

Usnadněte společné využití vašich dat a rychle vytvářejte výkonné aplikace s využitím Common Data Service for Apps. Tato kompatibilní a škálovatelná platforma datových služeb a aplikací je integrovaná do PowerApps.

Postaveno na základech modelu CDM

Model CDM usnadňuje vytváření aplikací pro vás i pro třetí strany, a to díky definování sady více než 200 standardních obchodních entit. Rozšiřte tento model o vlastní entity a pole a upravte ho podle vašich specifických obchodních potřeb.

Automatizace aplikací pomocí modulu obchodních procesů

Využijte možnost provádět uživatele obchodními procesy, automaticky zahajovat úlohy a poskytovat pravidla pro ověřování dat s využitím toků obchodních procesů. Vizuálně definovaná logika na straně serveru, která umožňuje nastavit výchozí hodnoty nebo poskytnout logiku ověřování, obohatí vaše aplikace.

Jednotný zdroj informací napříč vaší organizací

Vzhledem k tomu, že Common Data Service for Apps prostřednictvím modelu CDM standardizuje vaše data, dají se snáze vytvářet a spouštět aplikace s využitím stejných dat. A protože aplikace Dynamics 365 z toho nativně vycházejí, můžete také sestavovat aplikace, aniž byste potřebovali další integraci dat. To všechno se zabezpečením na podnikové úrovni a možnostmi správy, které poskytuje služba PowerApps.

Použití dat od oborových partnerů

Dun & Bradstreet

Zlepšení přesnosti dat napříč vašimi aplikacemi

Adobe

Kompletní přehled přes marketing

CUNA Mutual Group

Zajištění přehledu díky bankovním řešením AdvantEdge Analytics

Indegene

Řešení výzev zdravotní péče a zlepšení obchodních výsledků

Vytváření aplikací bez omezení

Využijte celou řadu nástrojů pro správu životního cyklu aplikací a vývoje tak, aby odpovídaly vašim potřebám, ať už jsou jednoduché, nebo složité. Profesionální vývojáři mohou využít sadu nástrojů Common Data Service for Apps Software Development Kit (SDK) a kódové moduly plug-in k sestavování aplikací a vytváření vlastních nastavení pomocí oblíbených nástrojů, jako je Visual Studio.