Skip to main content
Výkonná integrovaná datová platforma

Výkonná integrovaná datová platforma

Vytvářejte aplikace podnikové úrovně s využitím služby Common Data Service, která je integrovaná do Power Apps.

ZAČNĚTE HNED TEĎ 
Tvořte rychleji pomocí Common Data Service for Apps

Tvořte rychleji pomocí Common Data Service

Usnadněte společné využití vašich dat a rychle vytvářejte výkonné aplikace s využitím Common Data Service. Tato kompatibilní a škálovatelná platforma datových služeb a aplikací je integrovaná do Power Apps.

Postaveno na základech modelu CDM

Postaveno na základech modelu CDM

Model CDM usnadňuje vytváření aplikací pro vás i pro třetí strany, a to díky definování sady více než 200 standardních obchodních entit. Rozšiřte tento model o vlastní entity a pole a upravte ho podle vašich specifických obchodních potřeb.

Automatizace aplikací pomocí modulu obchodních procesů

Automatizace aplikací pomocí modulu obchodních procesů

Využijte možnost provádět uživatele obchodními procesy, automaticky zahajovat úlohy a poskytovat pravidla pro ověřování dat s využitím toků obchodních procesů. Vizuálně definovaná logika na straně serveru, která umožňuje nastavit výchozí hodnoty nebo poskytnout logiku ověřování, obohatí vaše aplikace.

Jednotný zdroj informací napříč vaší organizací

Jednotný zdroj informací napříč vaší organizací

Vzhledem k tomu, že Common Data Service prostřednictvím modelu CDM standardizuje vaše data, dají se snáze vytvářet a spouštět aplikace s využitím stejných dat. A protože aplikace Dynamics 365 z toho nativně vycházejí, můžete také sestavovat aplikace, aniž byste potřebovali další integraci dat. To všechno se zabezpečením na podnikové úrovni a možnostmi správy, které poskytují Power Apps.

Použití dat od oborových partnerů

Logo Dun and Bradstreet

Dun & Bradstreet

Zlepšení přesnosti dat napříč vašimi aplikacemi

Logo Adobe

Adobe

Kompletní přehled přes marketing

Logo CUNA

CUNA Mutual Group

Zajištění přehledu díky bankovním řešením AdvantEdge Analytics

Logo Indegene

Indegene

Řešení problematiky zdravotní péče a zlepšení obchodních výsledků

Vytváření aplikací bez omezení

Využijte celou řadu nástrojů pro správu životního cyklu aplikací a vývoje tak, aby odpovídaly vašim potřebám, ať už jsou jednoduché, nebo složité. Profesionální vývojáři mohou využít sadu nástrojů Common Data Service Software Development Kit (SDK) a kódové moduly plug-in k sestavování aplikací a vytváření vlastních nastavení pomocí oblíbených nástrojů, jako je Visual Studio.

Vytváření aplikací bez omezení