Skip to main content

Komunitní plán Power Apps

Získejte bezplatné prostředí pro osobní využití

Sestavování podnikových aplikací a pracovních postupů

Vytvářejte aplikace a toky bez psaní kódu. S pomocí více než 100 zabudovaných konektorů se můžete připojit k více zdrojům dat najednou.

Zdarma pro osobní využití

Prozkoumejte Power Apps, Power Automate a Common Data Service a získejte o nich všechny informace. Toto prostředí má omezení uživatelů a datových úložišť.

Vytváření a distribuce chytřejších aplikací

Aplikace a toky založené na CDS mohou používat existující data, včetně Dynamics 365, Office 365 a Azure Active Directory. Pokud chcete svá řešení zpřístupnit milionům uživatelů, zařaďte je na AppSource.

Co je zahrnuto?

Získáte bezplatné prostředí pro osobní využití s funkcemi, které zahrnují špičkové konektory, službu Common Data Service (CDS) a vlastní připojení k rozvíjení dovedností při vytváření podnikových aplikací a pracovních postupů.

Prostředí komunitního plánu Power Apps je navržené pro osobní využití a jeho použití je omezené na jednoho uživatele bez možnosti sdílení aplikací.

Pro jednotlivce

Každý jednotlivec může použít komunitní plán Power Apps v následujících scénářích:

Pro organizace

Každý v rámci organizace může použít komunitní plán Power Apps v následujících scénářích:

Další scénáře

Komunitní plán Power Apps není určený pro produkční použití. Pokud chcete vyvíjet produkční aplikace pro vaši organizaci, vyberte si plán ze stránky s cenami Power Apps.