Osoba se psem, která pracuje na desktopu a zřejmě zjišťuje, proč jsou podnikové platformy podporující minimální psaní kódu budoucnost vývoje aplikací

Budoucnost podnikových platforem podporujících minimální psaní kódu

Zjistěte, proč jsou podnikové platformy podporující minimální psaní kódu budoucností vývoje aplikací a co nás s nimi v budoucnu čeká.

Co je podniková platforma podporující minimální psaní kódu?

Se stále větší poptávkou po nových aplikacích a modernizaci a menším množstvím zdrojů pro vývoj sahají organizace po celém světě po podnikových řešeních podporujících minimální psaní kódu, aby podpořily své iniciativy digitální transformace. Podnikové platformy podporující minimální psaní kódu umožňují komukoli vytvářet digitální prostředí, automatizovat procesy a integrovat a rozšiřovat své aplikace s minimálním použitím kódu. Toho lze docílit přidáním a přeuspořádáním předem připravených a podle potřeb upravitelných komponent, šablon, rozhraní a pracovních postupů uživatelského prostředí (UX) přes vizuální přetahovací rozhraní.

Podnikový software s minimálním psaním kódu zjednodušuje a automatizuje velkou část procesu vývoje, od sestavení po nasazení. Programátoři i laici tak můžou vytvářet a sdílet produkční aplikace. I nadále jej spousta firem zavádí do svých systémů a celosvětový obrat je „v roce 2023 očekáván v celkové výši 26,9 miliardy, což je nárůst o 19,6 procenta“. podle společnosti Gartner®— Je pravděpodobné, že v následujících letech poroste ještě více. 1

Důležitost nástrojů pro minimální psaní kódu

Díky software s minimálním psaním kódu je vytváření aplikací, které řeší nejrůznější obchodní problémy, snazší než kdy jindy. Podívejme se na množství důvodů, proč velké organizace do svého pracovního postupu začleňují nástroje a řešení pro minimální psaní kódu:

 • Větší přístupnost V minulosti mohli pro organizaci vytvářet a udržovat svižné moderní aplikace jen vývojáři, kteří věděli, jak kódovat. Důsledkem byly nákladné rozpočty a neefektivita. S nástroji pro minimální psaní kódu je teď možné, aby prvotřídní digitální prostředí vytvořil kdokoli, bez ohledu na své technické pozadí nebo dovednosti. Velké i malé firmy tak můžou rychle dodávat na trh a modernizovat.
 • Lepší spolupráce Vývoj aplikací vyžaduje tým. Díky nástrojům a softwaru pro minimální psaní kódu teď firemní uživatelé, projektoví manažeři, návrháři a další lidé mimo vývojový tým mají možnost realizovat svou vlastní vizi a přispět k obchodním výsledkům vytvářením nebo aktualizací vlastních aplikací. Tento zjednodušený přístup na oplátku uvolňuje čas vývojářům, kteří tak můžou pracovat na větších, důležitějších projektech.
 • Snížené náklady Podnikový software s minimálním psaním kódu umožňuje dělat více s menšími zdroji, protože všichni s ním získávají možnost rychle vytvářet a sdílet aplikace s minimálním psaním kódu. Tím dochází k úspoře peněz na vývoji. Při spojení se správnými integracemi a správnou platformou mají nástroje pro minimální psaní kódu potenciál snížit náklady na vývoj aplikací až o 74 procent.
 • Rychlejší flexibilita Na rozdíl od tradičních způsobů vývoj s minimálním psaním kódu dává uživatelům možnost vytvářet a aktualizovat aplikace prostřednictvím jednoduchého přetahovacího rozhraní. Navíc zjednodušuje a automatizuje ruční úkoly, což vede k přesnějšímu testování, bezproblémovému nasazování a celkově flexibilnějšímu cyklu vývoje.
 • Vyšší produktivita Podporou týmů při vytváření kvalitních aplikací svépomocí technologie pro minimální psaní kódu rozvíjí větší kreativitu v organizaci – a spolu s ní i produktivitu. Dokonce i vývojáři používají nástroje pro minimální psaní kódu, s nimiž vytvářejí obchodní aplikace rychleji a s menším množstvím kódu. Uvolňuje jim to čas, aby se mohli zaměřovat na inovace.

Proč je minimální psaní kódu budoucnost?

Podnikový software pro minimální psaní kódu je technologií budoucnosti, která je připravená na široké nasazení už dnes. Zcela zřetelné to je během aktuální pandemie covidu-19, která mnoho organizací donutila zareagovat na rozsáhlé uzavírky prostřednictvím moderních technologií a přizpůsobit se jim. Pandemie navíc motivovala k rozvoji nových aplikací a prostředí, které dříve neexistovaly, třeba screeningové testy na covid-19, zdravotní dotazníky a nástroje pro monitorování. Díky technologii minimálního psaní kódu firmy získaly rychlost a flexibilitu potřebnou k reakci na bezprecedentní události ve chvíli, kdy k nim docházelo.

Velká odvětví, jako jsou přeprava, finanční služby, maloobchod a další, teď používají software pro minimální psaní kódu, s nímž vytvářejí a udržují širokou paletu aplikací a digitálních řešení. Konzultační firmy používají nástroje pro minimální psaní kódu k vytváření automatizovaných řešení pro klienty, kteří chtějí získat nouzový úvěr, zatímco výrobci automobilů vytvářejí aplikace, které pomáhají při kontrole kvality vozidel. Zaměstnanci po celém světě pak nadále používají nástroje pro minimální psaní kódu k vytváření interních sledovacích a vykazovacích nástrojů, repozitářů pro prodeje a skladové zásoby a cokoli dalšího, co může řešit stávající obchodní problémy v organizaci.

Organizace i nadále investují do stále větší modernizace, proto uvádíme několik predikcí, kam nás může platformy podporující minimální psaní kódu zavést dále:

 • Více obchodně řízené automatizace Obchodně řízená hyperautomatizace už představuje jednu z hlavních motivací pro přijetí minimálního psaní kódu – a bude dále jen růst. Vytvářením vlastních aplikací navržených tak, aby podporovaly konkrétní provozní požadavky, můžou firemní uživatelé i v roce 2023 a dále podporovat příchod aplikací s minimálním psaním kódu.
 • Lepší podpora vzdálené a hybridní práce Vzhledem k tomu, že kanceláře, učebny i instituce zůstávají méně využívané nebo zavřené, stále více lidí přechází na práci na plný úvazek na dálku. Organizace, které zavedou platformy podporující minimální psaní kódu, nabídnou hybridním pracovníkům a pracovníkům na dálku nástroje a infrastrukturu potřebnou k nezávislé práci a spolupráci z domova.
 • Funkce AI a strojového učení Nástroje pro minimální psaní kódu dávají kodérům i lidem mimo obor, datovým vědcům a firemním uživatelům možnost začlenit do aplikací funkce AI prostřednictvím předem připravených a natrénovaných modelů AI. Nepotřebují k tomu žádné znalosti strojového učení.
 • Více interního vývoje aplikací Snížením vstupní bariéry nástroje pro minimální psaní kódu usnadňují interní vytváření vlastní aplikace. To znamená, že organizace budou se svými požadavky na vývoj aplikací méně závislé na vývojářích třetích stran nebo komerčních produktech a službách.
 • Lepší výsledky pro vývojáře S nástroji pro minimální psaní kódu můžou vývojáři rychleji vyvíjet aplikace, protože umožňují automatizovat prosté úkoly a standardizovat správu životního cyklu aplikací, řízení a administrativních procesů. Vývojáři tak získají čas, který můžou věnovat kreativnějším projektům. Jejich činnost tak získá ještě větší hodnotu.
 • Rostoucí ekosystém s minimálním psaním kódu S rozvojem technologií pro minimální psaní kódu poroste i jejich komunita a ekosystém. Organizace se budou chtít podělit o komponenty, rozhraní a nástroje, které vytvořily, a nabídnout osvědčené postupy pro vytváření prosperujících škálovatelných aplikací.
 • Široké přijetí Vývoj aplikací s minimálním psaním kódu i nadále podporuje výrazný růst a digitální transformaci ve všech odvětvích. V roce 2024 bude 80 procent technologických produktů a služeb vytvořeno těmi, kdo nejsou odborníky na technologie, podle tiskové zprávy společnosti Gartner.

Volba podnikového řešení s minimálním psaním kódu

Na trhu je nepřeberné množství podnikových řešení pro minimální psaní kódu. Volba toho správného pro organizaci může být náročná – ale není to pravidlem. Až budete vyhodnocovat své možnosti, zkuste najít tyto vlastnosti:

 • Snadno použitelné rozhraní Většina řešení pro minimální psaní kódu používá grafické uživatelské rozhraní (GUI) s funkcí přetahování, které usnadňuje používání. Hledejte řešení, které zajišťuje optimální pohodlí při práci různými vizuálními modelovacími nástroji, řídicími panely a pracovními postupy.
 • Důvěryhodné integrace K odstranění izolace a neefektivity musí být data integrovaná do celé platformy. Toho se obvykle dosahuje propojením různých integrací ve velkém, včetně existujících místních aplikací a rozhraní API třetích stran. Bude vhodné zajistit, že řešení, které si vyberete, podporuje co největší počet ověřených integrací.
 • Inovativní technologie Minimální psaní kódu je technologie, která se neustále mění, proto se dobře doplňuje s AI, strojovým učením a přicházejícími technologiemi, jako jsou hybridní realita a hyperautomatizace. Pokud chcete zajistit, že se organizace bude bez problémů přizpůsobovat budoucnosti, je zapotřebí vybrat platformu, která podporuje a rozvíjí inovace.
 • Bezpečná, škálovatelná platforma Na podnikové úrovni budete potřebovat platformu se správnou infrastrukturou, která vaši organizaci lépe zabezpečí ve velkém. To je důvod, proč byste si měli vybrat poskytovatele s dobrou pověstí spolehlivosti a podpory. Pro ještě větší jistotu budete chtít mít přístup k nástrojům pro dodržování předpisů, řídicím mechanismům a dalším integracím zabezpečení.
 • Funkce pro vývojáře I když je mnoho nástrojů pro minimální psaní kódu vytvářeno s ohledem na firemní uživatele, vývojáři software pro minimální psaní kódu používají také. Rychle s ním vytvářejí aplikace v podmínkách časové tísně nebo když jim chybí potřebné dovednosti k vytvoření konkrétní aplikace. Podívejte se, jestli poskytovatel nabízí i plán minimálního psaní kódu pro profesionální vývojáře, třeba Power Apps a Azure, který umožní škálovat a rozšiřovat aplikace.
 • Kompatibilita napříč platformami Kvalita platformy podporující minimální psaní kódu je pevně spjata s aplikacemi, které na ní vznikají. Vyberte si takovou, která podporuje nepřetržitě dostupné, svižné a multiplatformní aplikace kompatibilní s desktopy a mobilními zařízeními bez ohledu na umístění.

Ucelené řešení, které splní požadavky organizace na úrovni podniku, je vhodné poptávat u specialistů. Microsoft Power Apps je kompletní platforma pro vývoj aplikací s minimálním psaním kódu, jejímž základem je cloud Azure a Microsoft Dataverse, což je plně spravovaná, bezpečná a škálovatelná datová platforma. Power Apps umožňuje komukoli snadno vytvářet a sdílet profesionální aplikace s minimálním psaním kódu.

Nejčastější dotazy

Co je minimální psaní kódu pro firmy?

Minimální psaní kódu pro firmy představuje podnikové nástroje a software, které umožňují jak vývojářům, tak lidem, kteří jimi nejsou, vytvářet aplikace a digitální prostředí s minimálními, nebo vůbec žádnými znalostmi z oblasti programování. Slouží k tomu přetahovací vizuální rozhraní, které nabízí předem napsané komponenty UX, které si můžete upravit podle požadavků.

Co je podniková aplikační platforma podporující minimální psaní kódu?

Podniková aplikační platforma podporující minimální psaní kódu sestává z nástrojů a softwaru, které automatizují, integrují, zabezpečují a řídí vývoj, data, testování a nasazování aplikací s minimálním psaním kódu ve velkém. Platformy podporující minimální psaní kódu zjednodušují cyklus vývoje aplikací tím, že poskytují předem napsané komponenty UX. Demokratizují cyklus vývoje a přispívají tak k produktivnější spolupráci, nižším provozním nákladům a celkově větší flexibilitě.

Jaká jsou využití vývoje aplikací s minimálním psaním kódu ve firmě?

Organizace v nejrůznějších odvětvích používají software s minimálním psaním kódu k vytváření stěžejních aplikací v relativně krátkém čase. Konzultační firmy používají nástroje s minimálním psaním kódu k rychlému zprovoznění řešení pro klienty, kteří žádají o nouzové úvěry, zatímco maloobchodníci vytvářejí aplikace ke sledování pružné pracovní doby. Během pandemie covidu-19 firemní uživatelé po celém světě přijali nástroje s minimálním psaním kódu pro vytváření screeningových testů, zdravotních dotazníků, řešení pro monitorování a jiných interních nástrojů.

1Gartner Tisková zpráva, Gartner Forecasts Worldwide Low-Code Development Technologies Market to Grow 20% in 2023, 13. prosince 2022. Gartner je registrovaná ochranná známka a značka služeb společnosti Gartner, Inc., a/nebo jejích přidružených společností v USA a na mezinárodní úrovni a jsou zde použity se svolením. Všechna práva vyhrazena.