Přidání zdroje dat a toku (Common Data Service)

Další téma

Sdílení aplikací

Pokračovat

Sledovat znovu

Prozatím jsme v této části vygenerovali aplikaci na základě entity Případ z Common Data Service, prozkoumali jsme aplikaci, abychom viděli, z čeho se skládá, a několika způsoby jsme ji přizpůsobili. V posledním tématu této části představíme další standardní entitu a pošleme e-mail přes Microsoft Flow. Aplikace spustí tok tak, aby osoba, která případ otevřela, dostala oznámení, když se případ aktualizuje. V tomto tématu provádíme konkrétní scénář, ale dovednosti, které se naučíte, se dají použít v mnoha různých aplikacích. Začněme s entitami.

Kontrola relací mezi entitami

Za chvilku přidáme entitu Kontakt, ale nejdřív se podíváme, jak spolu entity Případ a Kontakt souvisejí. V entitě Případ vidíte, že je jedno z polí, CurrentContact, s datovým typem Vyhledávání. To znamená, že toto pole je použito v relaci s jinou tabulkou.

Pole entity Případ

Na kartě Relace zjistíte, že související entita je Kontakt. To si zapamatujte, protože tuto relaci použijeme dále v tomto tématu.

Relace entity Případ

Přidání entity do aplikace

Přidávání zdroje dat v PowerApps je jednoduché. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na Zdroje dat a pak na Přidat zdroj dat. V tomto případě zvolte připojení Common Data Service a vyberte entitu Kontakt. Po kliknutí nebo klepnutí na Připojit se entita přidá do aplikace.

Přidání entity Kontakt

Všimněte si, že se v tomto příkladu přidáváme data z jiné entity, ale data můžete ve svých aplikacích kombinovat z mnoha zdrojů.

Vyhledání kontaktních informací

Teď, když máme přístup k datům entity Kontakt v naší aplikaci, je čas je začít využívat. Jak jsme se už zmínili v úvodu, chceme po aktualizaci případu poslat e-mail. Dosáhneme toho pomocí dvou vzorců a toku. První vzorec je pro obrazovku pro úpravy, konkrétně pro vlastnost OnSelect tlačítka pro ukládání.

Obrazovka pro úpravy aplikace

Když uživatel upraví data ve formuláři, používá toto tlačítko ve výchozím nastavení k odeslání aktualizace vzorec SubmitForm(EditForm1). Je potřeba upravit vzorec tak, aby nejprve vyhledal kontaktní informace pro osobu, která otevřela aktuální případ, a potom tyto informace uložil místně v aplikaci:

UpdateContext({contact:LookUp(Contact, ContactId=BrowseGallery1.Selected.CurrentContact.ContactId)}); SubmitForm(EditForm1)

Ano, je to trochu složité, ale James, který se v tom vyzná, tento vzorec podrobněji vysvětlí v čase 2:04 ve videu.

Aktivace toku z aplikace

Teď, když víme, kdo je kontakt pro každý případ, můžeme mu poslat e-mail. Můžeme poslat e-mail přímo z aplikace, ale v tomto příkladu vám ukážeme, jak aktivovat tok z aplikace. Tok je tady a je velmi jednoduchý: Poslat e-mail podle akce v aplikaci. Nebudeme u toků zabíhat do dalších podrobností, ale pro Microsoft Flow existuje ucelená řada výukových programů s asistencí.

Tok poslání e-mailu

Když jsme zase v aplikaci, je potřeba volat tok podle události. Použijeme vlastnost OnSuccess formuláře úprav, takže tok se aktivuje, když se podaří úpravy. Klikněte nebo klepněte na formulář úprav a potom na pásu karet klikněte nebo klepněte na Akce > Toky. Vyberte tok, který chcete použít.

Tok poslání e-mailu

Tok je teď přidružený k události OnSuccess formuláře úprav a můžeme na kontakt odkazovat pro potřeby e-mailu. Následující vzorec volá tok s e-mailovou adresu osoby, která případ otevřela, jakož i řádkem předmětu a textem e-mailu.

CaseResolvedEmailConfirmation.Run(contact.EmailPrimary, "Your case has been updated", "Check it out")

To je zatím vše ohledně přidávání zdroje dat do aplikace a aktivování toku, který pošle e-mail. Pokud jste se ještě nepodívali na videa v této části, doporučujeme vám to udělat. Probírají hodně podrobností, které jsme v tématech prošli v rychlosti.

Konečné shrnutí

A už je tady konec této části. Věříme, že se vám líbila a hodně vás toho naučila. Začali jsme generováním základní aplikace z entity a trochu jsme aplikaci prozkoumali, abychom měli jasno, z čeho se skládá. Věnovali jsme mnoho času přizpůsobení aplikace a potom jsme přidali zdroj dat a podívali se, jak se aktivuje tok. V této části jsme vytvořili konkrétní aplikaci pro správu případu, ale dovedností, které jste se dozvěděli, můžete uplatnit v mnoha typech aplikací. Jak jsme se už zmínili na začátku této části – pokud se chcete věnovat složitější aplikaci pro správu případu, nezapomeňte se podívat na šablonu, která je k dispozici v PowerApps Studiu pro Windows.

Na řadě je teď správa aplikací. V části o správě se dozvíte, jak aplikace sdílet a označovat je verzemi, a představíme si prostředí, což jsou kontejnery pro aplikace, data a další prostředky.