Přizpůsobení aplikace (Common Data Service)

Další téma

Přidání zdroje dat a toku (Common Data Service)

Pokračovat

Sledovat znovu

V prvních dvou tématech v této části jste vygenerovali aplikaci z entity Common Data Service a prozkoumali jste ji, abyste měli lepší představu, z čeho se tříobrazovkové aplikace skládají. Aplikace, kterou vygenerovala služba PowerApps, je užitečná, ale po vygenerování budete aplikaci často přizpůsobovat. V tomto tématu se budeme zabývat některými změnami na obrazovce aplikace pro procházení. Můžete přizpůsobit kteroukoliv z těchto obrazovek, ale chtěli jsme se zaměřit na jednu a podívat se zblízka na přizpůsobování. Doporučujeme vzít si kteroukoliv vygenerovanou aplikaci (z entity, excelového souboru nebo jiného zdroje) a podívat se, jak se přizpůsobuje. Je to skutečně nejlepší způsob, jak se naučit, jak se aplikace sestavují.

Změna vazeb galerie a datových vazeb

Když služba PowerApps vygenerovala aplikaci, rozhodla o používaném rozložení a konkrétních polích, která se zobrazí na každé obrazovce. U této aplikace zvolme ovládací prvek galerie, který má stavový řádek (za chvilku ho přizpůsobíme). V pravém podokně klikněte na kartu Rozložení a vyberte požadované rozložení. Výsledky se zobrazí hned, protože služba PowerApps aktualizuje aplikaci při provádění změn.

Změna rozložení obrazovky pro procházení

Máte správné základní rozložení a teď změňte zobrazená pole. Klikněte nebo klepněte na pole v první položce a potom v pravém podokně změňte data zobrazená pro každou položku. Tak bude k dispozici lepší souhrn každé položky v entitě.

Změna polí obrazovky pro procházení

Změna motivu aplikace

PowerApps poskytuje sadu motivů, které můžete použít v aplikaci, podobně jako v PowerPointu. Na následující obrazovce vidíte použitý motiv Duna a jednoduché logo, které jsme vložili do aplikace. Toto jsou základní změny, ale můžou o mnoho zlepšit vzhled vaší aplikace.

Změna motivu a přidání loga

Zobrazení stavu případu pomocí vzorce

Jednou z největších výhod PowerApps je to, že není třeba psát tradiční kód aplikace: Nemusíte být vývojář, abyste mohli vytvářet aplikace! Přesto ale potřebujete způsob, jak v aplikaci vyjádřit logiku a řídit navigaci, filtrování, řazení a další funkce v aplikaci. Tady přicházejí ke slovu vzorce.

Pokud jste používali excelové vzorce, měl by vám být postup v PowerApps povědomý. Předpokládejme, že chcete zobrazit stavový řádek zeleně, když je případ vyřešený, a červeně v ostatních situacích. Uděláte to tak, že na obrazovce vyberete ovládací prvek stavu a potom nastavíte vlastnost Výplň tohoto ovládacího prvku na tento vzorec v řádku vzorců: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red). Podobá se trochu excelovému vzorci, ale vzorce PowerApps odkazují na ovládací prvky a další prvky aplikace namísto buněk v tabulce. Následující obrázek ukazuje, kde se má vzorec nastavit, a výsledek v aplikaci.

Vzorec pro zobrazování stavu případu

Řazení a filtrování na základě kalendářního data

Na obrazovce pro procházení můžete pomocí vygenerované aplikace hledat případy a seřadit seznam položek v galerii. Teď odebereme funkce hledání a řazení, abychom mohli ukázat případy podle data. Tyto metody můžete kombinovat, ale my se pro tuto aplikaci zaměříme na přístup na základě data. Na obrázku níže vidíte položky, které jsme přidali:

  • Textový popisek (Zobrazit případy po:), aby uživatelé věděli, co dělat: Vložení > Text > Textové pole; změnit vzorec Výplň na Bílá.
  • Výběr data: Vložení > Ovládací prvky > Výběr data.
  • Vzorec, který připojí vlastnost Položky z galerie procházení k výběru data: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).

Datum je nastavené na 20. října a vidíte výsledek, že aplikace zobrazuje případy vytvořené po tomto datu. Všimněte si, že ve výchozím nastavení mají všechny případy v entitě stejné datum poslední změny. Můžete jeden nebo více aktualizovat a podívat se, jak funguje filtrování. Práci s daty entit probereme později v kurzu.

Aktualizovaná aplikace používá výběr dat.

Zobrazení celkového počtu případů

Probíráme tu spoustu věcí, ale s přizpůsobováním jsme už skoro hotoví. Poslední věcí, kterou v tomto tématu uděláme, je přidání textových polí, která zobrazují dvě čísla: celkový počet případů a počet případů, které odpovídají našemu filtru na základě data.

Zobrazení celkového počtu případů a filtrovaných případů

Video obsahuje podrobnosti o tom, jak přidat tato dvě textová pole, ale základní vlastnosti, které pro každé pole nastavíme, jsou tyto:

  • Zarovnání = Center
  • Šířka = Parent.Width/2
  • Text z levého pole = "Total cases: " & CountRows(Case). Zahrnuje všechny případy, které jsou v entitě.
  • Text z pravého pole = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems). Zahrnuje jenom ty případy, které odpovídají filtru na základě data.

Fajn, tím jsme uzavřeli přizpůsobování aplikací. V dalším tématu přidáme zdroj dat a tok a ukážeme vám dokončenou aplikaci.