Skip to main content

Generování aplikace (Common Data Service)

Další téma

Prozkoumání vygenerované aplikace (Common Data Service)

Pokračovat

Sledovat znovu

V této části kurzu vytvoříme aplikaci na základě entit ve službě Common Data Service. Entity jsou bloky sdílených dat, která se dají upravit, uložit, načíst a zpracovat. Vygenerujeme aplikaci z entity, ukážeme vám, jak si můžete aplikaci přizpůsobit, přidáme jiný zdroj dat a zavoláme z aplikace tok. Pokud už máte za sebou část o vytvoření aplikace ze sharepointového seznamu, budeme částečně probírat stejné věci, ale do větší hloubky, zejména ohledně přizpůsobení aplikace.

Vytvoříme aplikaci pro správu případu, kterou může IT oddělení použít ke sledování hardwarových a softwarových problémů v celé organizaci, určování jejich priorit a jejich řešení. Při procházení témat vás možná také napadnou další způsoby využití takové aplikace. Používáme data z Common Data Service, protože je vhodná pro ukládání dat aplikací, ale stejnou aplikaci byste mohli vytvořit s jiným zdrojem dat.

PowerApps obsahuje složitější šablonu Správa případu, která používá stejné entity jako aplikace, kterou vytvoříme. Po dokončení této části vám doporučujeme se na tuto šablonu podívat, abyste získali představu o tom, co můžete v PowerApps vytvořit.

Vytvoření databáze Common Data Service

Prvním krokem při vytváření této aplikace je vytvoření databáze Common Data Service, pokud ještě žádnou nemáte. Databáze Common Data Service se vytváří v prostředí. Prostředí je kontejner pro aplikace a další prostředky (o prostředí se dozvíte více později v kurzu). Správce prostředí může pomocí těchto kroků vytvořit databázi (pokud nejste správce, obraťte se na správce ve vaší organizaci).

Na kartě Domů klikněte na Vytvořit databázi.

Vytvoření databáze v Common Data Service

Zadejte, jestli chcete omezit přístup k databázi (necháme ji otevřenou), a potom klikněte na Vytvořit moji databázi.

Určení přístupu v Common Data Service

Po dokončení procesu se zobrazí všechny standardní entity, které jsou součástí modelu Common Data Model. Níže jsou uvedené některé z nich.

Standardní entity Common Data Service

Generování aplikace z entity Případ

Teď, když je databáze vytvořená, se připojíme k entitě Případ a vygenerujeme aplikaci. Klikněte na Nová aplikace a potom na PowerApps Studio pro web.

Nová aplikace v PowerApps Studiu pro web

Vytváříme telefonní aplikaci pro entitu Common Data Service, takže v části Common Data Service klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefony.

Telefonní aplikace z Common Data Service

Na další obrazovce zvolíte připojení a entitu, ke které se chcete připojit, a potom klikněte na Připojit.

Připojení k entitě Případ

Po kliknutí na Připojit začne PowerApps generovat aplikaci. PowerApps vyvozuje z vašich dat celou řadu závěrů, aby jako výchozí bod vygeneruje užitečnou aplikaci.

Zobrazení aplikace v PowerApps Studiu

Vaše nová tříobrazovková aplikace se otevře v PowerApps Studiu. Všechny aplikace generované z dat mají stejnou sadu obrazovek:

  • Obrazovka pro procházení, kde můžete procházet, řadit, filtrovat a aktualizovat data získaná ze seznamu a také přidávat položky po kliknutí na ikonu (+).
  • Obrazovka podrobností, na které můžete zobrazit více podrobností o položce a položku odstranit nebo upravit.
  • Obrazovka pro úpravy nebo vytváření, kde se dá upravit existující položka nebo vytvořit nová.

Klikněte nebo klepněte na každou obrazovku v levém navigačním panelu.

Vygenerovaná aplikace

V další části aplikaci podrobněji prozkoumáme a později ji přizpůsobíme, aby lépe vyhovovala našim potřebám.