Vytvoření vlastních entit

Další téma

Správa dat entity

Pokračovat

Sledovat znovu

Common Data Service je určená pro všechny naše firemní zákazníky, od nejmenších obchůdků až po největší podniky. Model Common Data Model zahrnuje sadu standardních entit, které jsou určené pro mnoho běžných obchodních situací, a v předchozím tématu jste viděli, že v případě potřeby můžete tyto standardní entity rozšířit. Někdy ale potřebujete něco úplně jiného k řešení problémů, které jsou specifické pro vaši firmu. V takovém případě potřebujete vlastní entitu a my vám v tomto tématu ukážeme, jak takovou sestavit.

Existují dva způsoby, jak vytvořit entitu:

  • Vytvořit entitu od začátku. A to právě uděláme v tomto tématu.
  • Vytvořte entitu, která je založená na jiné entitě, a to tak, že zkopírujete pole a nastavení dané entity, ale ne její data.

Vytvoření entity od začátku

V tomto příkladu vytvoříme od začátku vlastní entitu s názvem Revize produktu. Na úvod na kartě Entity klikněte na Nová entita. Zadejte název entity (žádné mezery ani speciální znaky), popisný zobrazovaný název a smysluplný popis. Potom klikněte na Další.

Nová entita

Na další obrazovce uvidíte pět výchozích polí, která obsahují všechny standardní a vlastní entity. Klikněte na Přidat pole a můžete začít přidávat své vlastní.

Výchozí pole entit

V tomto příkladu přidejme čtyři pole:

  • Datum revize, což je pole data a je povinné.
  • Hodnocení produktu, což je celočíselné pole a je povinné. Mohli bychom tady použít rozevírací seznam, kde by šly vybrat jenom konkrétní hodnoty (jako 1–5), ale zatím si to nebudeme dělat složité.
  • Jméno revidujícího, což je textové pole, které není povinné.
  • Komentář revidujícího, což je textové pole, které také není povinné.

Až budete s entitou spokojení, klikněte na Vytvořit. Když je entita vytvořená, nemá v sobě žádná data. V dalším tématu si ukážeme, jak data importovat.

Pole vlastní entity

Vytvoření relace mezi dvěma entitami

Vzhledem k tomu, že chceme přidružit každou revizi určitému produktu, potřebujeme vytvořit relaci mezi entitou Revize produktu a entitou Produkt. V entitě Revize produktu klikněte na kartě Relace na Nová relace. Potom vyberte Související entita a zadejte Název, Zobrazovaný název a Popis. Klikněte na Uložit. Vytvoří se relace.

Vytvoření relace mezi entitami

Připojování k vlastní entitě v PowerApps Studiu

Připojování k vlastní entitě v PowerApps Studiu je stejné jako připojení ke standardní entitě. Klikněte na Nová a potom v části Common Data Service klikněte na Rozložení pro telefony. Na levé straně uvidíte dostupná datová připojení a na pravé straně seznam entit.

Připojení k entitě v PowerApps Studiu

V dalším tématu si ukážeme, jak spravovat data ve službě Common Data Service.