Správa dat entity

Další téma

Zabezpečení služby Common Data Service

Pokračovat

Sledovat znovu

V tomto tématu se budeme zabývat správou dat ve službě Common Data Service. V jiných tématech jsme nakousli import a export dat, ale teď se budeme věnovat trochu více práci s daty v Excelu.

Import dat z Excelu nebo CSV

V tomto příkladu importujeme data z Excelu do entity Revize produktu, kterou jsme vytvořili v posledním tématu. Data můžete také importovat ze souborů CSV, což je běžný formát pro přesouvání dat. Zde si připomeňme, jak entita vypadá: Zvýrazněná oblast je to, na co se zaměříme dále v tomto tématu.

Entita Revize produktu

V entitě klikněte na Import dat a potom přejděte na soubor, z kterého chcete data importovat. Klikněte na Zobrazit mapování a zkontrolujte, že sloupce v excelovém souboru jsou přidružené ke správným polím v entitě. Až budete spokojení s mapováním, klikněte na Uložit změny. Až budete znovu na hlavní obrazovce importu, klikněte na Importovat.

Import dat z Excelu

Export dat do Excelu

Exportujte data, pokud k nim potřebujete přístup mimo službu Common Data Service. V entitě klikněte na Export dat a potom počkejte, až se vygeneruje soubor zip. Otevřete soubor zip a uvidíte exportovaná data. Export dat do Excelu

Export šablony do Excelu

Kromě stahování dat si můžete stáhnout i šablonu. Šablona je excelový soubor se strukturou, která odpovídá polím entity, ale bez dat. Po stažení šablony ji ručně nebo z programu vyplníte a naimportujete zpátky do služby. V entitě klikněte na Exportovat šablonu a pak zadejte požadovaná pole (v tomto případě jsem vybral jedno pole). Klikněte na Exportovat do Excelu a potom počkejte, až se vygeneruje excelový soubor. Otevřete excelový soubor a zobrazí se vyexportovaná šablona s poli, která jste vybrali.

Export šablony do Excelu

Otevření dat v Excelu a práce s nimi

Poslední věc, na kterou se podíváme, je možnost Otevřít v Excelu. Pokud máte nainstalovaný doplněk PowerApps, můžete tuto možnost použít k prozkoumání a úpravám dat v Excelu. V entitě klikněte na Otevřít v Excelu a pak otevřete soubor. Povolte úpravy a potom doplněk naváže aktivní připojení k entitě ve službě a vyplní sešit. Úpravy děláte přímo v sešitu a můžete přidávat a odstraňovat řádky. Klikněte na Publikovat, aby se změny uložily. Můžete také aktualizovat data, abyste měli jistotu, že máte aktuální kopii. Můžete je i filtrovat, což je obzvláště užitečné, pokud entita obsahuje velké množství dat.

Otevřít v Excelu

To je vše k tématu správy dat v Common Data Service – import, export a práce s daty v Excelu. V dalším tématu se pobavíme o správě zabezpečení dat.