Vytvoření první aplikace v PowerApps

Další téma

Opakování první části

Pokračovat

Sledovat znovu

Nyní už jste obeznámení se všemi částmi PowerApps a možnostmi pro vytváření aplikací, takže je čas nějakou aplikaci vytvořit. Pro toto téma vygenerujeme aplikaci pro telefon ze seznamu SharePointu Online, ale můžete použít data z mnoha jiných zdrojů, včetně Excelu, cloudových služeb jako SalesForce a místních zdrojů jako SQL Server.

Připojení ke zdroji dat

Prvním krokem při generování aplikace z dat je zvolení studia PowerApps, které použijete, a potom připojení ke zdroji dat. Na web.powerapps.com klikněte nebo klepněte na Nová aplikace a zvolte, jestli se má použít PowerApps Studio pro Windows nebo PowerApps Studio pro web.

Začněte na web.powerapps.com

V PowerApps Studiu máte možnost začít z dat, ze šablony nebo úplně od začátku. Vytváříme aplikaci pro telefon pro sharepointový seznam, takže v části SharePoint klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefon.

Aplikace pro telefon ze sharepointového seznamu

Vygenerované aplikace jsou vždy založené na jednom seznamu nebo tabulce (více dat můžete do aplikace přidat později). Následující tři obrazovky vás provedou procesem připojení k seznamu s odhady podlahy v SharePointu Online.

Připojení k seznamu SharePointu Online

Po kliknutí na Připojit začne PowerApps generovat aplikaci. PowerApps vyvozuje z vašich dat celou řadu závěrů, aby jako výchozí bod vygeneruje užitečnou aplikaci.

Prozkoumání vygenerované aplikace

Výborně! Vaše nová tříobrazovková aplikace se otevře v PowerApps Studiu. Všechny aplikace generované z dat mají stejnou sadu obrazovek:

  • Obrazovka pro procházení, kde můžete procházet, řadit, filtrovat a aktualizovat data získaná ze seznamu a také přidávat položky po kliknutí na ikonu (+).
  • Obrazovka podrobností, na které můžete zobrazit více podrobností o položce a položku odstranit nebo upravit.
  • Obrazovka pro úpravy nebo vytváření, kde se dá upravit existující položka nebo vytvořit nová.

Klikněte nebo klepněte na každou obrazovku v levém navigačním panelu.

Vygenerovaná aplikace

Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte na Šipka pro spuštění náhledu aplikace a můžete se podívat na spuštěnou aplikaci. Pokud si aplikaci projdete, uvidíte, že zahrnuje všechna data ze seznamu a poskytuje dobré výchozí prostředí.

Co říkáte, to bylo dost snadné! Za několik minut jste se dozvěděli, jak se připojit ke zdroji dat a vygenerovat aplikaci, a seznámili jste se s PowerApps Studiem a třemi obrazovkami aplikace. V dalších částech se dozvíte, jak vygenerované aplikace přizpůsobit. V následujícím tématu si projdeme tuto část kurzu a připravíme vás na budoucí lekce.