Prostředí PowerApps

Další téma

Common Data Service

Pokračovat

Sledovat znovu

Pokud jste doposud postupovali podle tohoto kurzu, strávili jste už nějakou dobu na web.powerapps.com. Ať už jste to věděli nebo ne, pracovali jste celou dobu v konkrétním prostředí. Prostředí je jednoduše seskupení aplikací a dalších prostředků (více o tom za chvíli). Podívejte se na pravý horní roh obrazovky web.powerapps.com, kde se nachází rozevírací nabídka, která uvádí aktuální prostředí.

Výběr prostředí

Pokud jste v PowerApps poprvé, možná je v tomto okamžiku k dispozici jen výchozí prostředí. Kliknutím nebo klepnutím na nabídku zjistíte, jestli jsou k dispozici další prostředí.

Proč používat prostředí?

Prostředí je kontejner pro aplikace a další prostředky, jako jsou datová připojení a toky z Microsoft Flow. Je to způsob, jak vše seskupit podle firemních potřeb. Tady je několik důvodů, proč kromě výchozího prostředí vytvořit i další:

  • Rozdělení vývoje aplikací podle jednotlivých oddělení: Ve velké organizaci by každé oddělení mohlo fungovat v jiném prostředí.
  • Zajištění podpory správy životního cyklu aplikací (ALM): Můžete mít samostatná prostředí pro aplikace ve vývoji a aplikace, které jste už dokončili a nasdíleli.
  • Správa přístupu k datům: Každé prostředí může mít vlastní databázi Common Data Service a další datová připojení jsou specifická pro prostředí (to znamená, že se mezi prostředími nesdílí).

Je třeba mít na paměti, že prostředí jsou relevantní jenom pro tvůrce aplikací a správce PowerApps. Když nasdílíte aplikaci s uživatelem, ten si aplikaci jednoduše spustí (pokud k tomu má příslušná oprávnění). Nemusí se starat o prostředí, ze kterého pochází.

Vytvoření prostředí

Doposud jsme se v tomto kurzu zaměřovali na tvůrce aplikací, ale prostředí vytvářejí a udržují správci. Tyto informace můžou být pro vás užitečné, i když nejste správcem, protože s ním budete moct probrat nastavení prostředí. V Centru pro správu PowerApps klikněte nebo klepněte na Prostředí a pak na Nové prostředí. Na obrazovce Nové prostředí zadejte jeho název, vyberte oblast, určete, jestli chcete pro prostředí vytvořit databázi Common Data Services, a klikněte nebo klepněte na Vytvořit prostředí.

Vytvoření prostředí

A je to – teď máte nové prostředí, ve kterém můžete pracovat. Až se vrátíte na web.powerapps.com, uvidíte ho v rozevírací nabídce prostředí.

Správa přístupu k prostředí

Přístup k prostředí máte v těchto případech:

  • Správce prostředí: V prostředí máte úplná oprávnění.
  • Tvůrce prostředí: Můžete zobrazit všechny aplikace, vytvářet aplikace a pracovat s Common Data Service (na to se vztahují další oprávnění).

Jako správce udělujete přístup k prostředí z karty Prostředí. Nejprve klikněte nebo klepněte na prostředí. Pokud chcete někoho přidat (v tomto příkladu jako tvůrce prostředí), klikněte nebo klepněte na Role prostředí a pak na Tvůrce prostředí. Tady přidejte uživatele nebo skupiny k této roli a klikněte na Uložit.

Správa přístupu k prostředí

Teď rozumíte výhodám prostředí a jak je vytvořit a udělit k nim přístup. I když nejste v roli správce, je užitečné vědět, jak to funguje. Tím se dostáváte na konec části Správa aplikací a jste dobře připravení postoupit k další části, Správa dat, která se zaměřuje na Common Data Service.