Součásti PowerApps

Další téma

Související technologie

Pokračovat

Sledovat znovu

V prvním tématu Výukového programu s průvodcem jste si přečetli o hlavních součástech PowerApps. Teď ke každé z nich uvedeme pár dalších podrobností. PowerApps je sada softwarových služeb a aplikací, které vzájemně spolupracují, a využívají se i související technologie, které zvyšují efektivitu tohoto ekosystému. Součásti PowerApps:

  • web.powerapps.com – správa a sdílení aplikací, které sestavíte
  • PowerApps Studio – vytváření výkonných aplikací se snadno použitelnými vizuálními nástroji
  • PowerApps Mobile – spouštění aplikací na zařízeních se systémy Windows, iOS a Android
  • Centrum pro správu PowerApps – správa prostředí PowerApps a dalších součástí

Neočekáváme od vás, že strávíte spoustu času studiem, co je služba PowerApps, ale domníváme se, že bude užitečné to trochu nastínit.

web.powerapps.com

Pokud sestavujete aplikace, strávíte tady většinu času. Můžete se učit na základě ukázkových aplikací a šablon, které jsou zde k dispozici. Zobrazují se tu i všechny aplikace, které jste vytvořili. Aplikace se vytvářejí v PowerApps Studiu pro web nebo PowerApps Studiu pro Windows. Tyto aplikace pak můžete sdílet s jednotlivci i organizacemi. Spravujete tato data: připojení, brány a entity (to vše si brzy probereme). A uvidíte všechny toky vytvořené na flows.microsoft.com, které můžete integrovat se svými aplikacemi.

Webová stránka web.powerapps.com

PowerApps Studio

PowerApps Studio je k dispozici jako webová aplikace, kterou můžete používat v libovolném moderním prohlížeči, i jako aplikace pro Windows. PowerApps Studio má tři podokna a pás karet, díky kterému se vytváření aplikací podobá vytváření prezentace v PowerPointu:

  1. Levý navigační panel, který zobrazuje miniatury všech obrazovek v aplikaci
  2. Prostřední podokno obsahující obrazovku aplikace, na které pracujete
  3. Pravé podokno, kde nastavujete možnosti, jako je rozložení a zdroje dat
  4. Rozevírací seznam vlastností, kde můžete vybrat vlastnosti, ke kterým se vztahují vzorce
  5. Řádek vzorců, kde můžete přidávat vzorce (jako v Excelu), které definují chování aplikace
  6. Pás karet, kde můžete přidat ovládací prvky a přizpůsobit prvky návrhu

PowerApps Studio

PowerApps Mobile

PowerApps Mobile pro Windows, iOS a Android poskytuje prostředí, kde můžete najít a používat aplikace. Místo návštěv jednotlivých obchodů s aplikacemi zůstanete v PowerApps a budete mít přístup ke všem aplikacím, které jste vytvořili a které s vámi ostatní sdílí. Pokud používáte aplikace v PowerApps Mobile, můžete maximálně využívat možnosti vašeho zařízení, jako je ovládání fotoaparátu, poloha GPS a další funkce.

PowerApps Mobile

Centrum pro správu

Centrum pro správu PowerApps je ústřední místo pro správu PowerApps v organizaci. Tady můžete definovat různá prostředí, která budou obsahovat aplikace, datová připojení a další prvky. Centrum pro správu je také místo, kde vytváříte databáze Common Data Service a spravujete oprávnění a zásady pro data.

Centrum pro správu PowerApps

V dalším tématu se seznámíme se skupinou souvisejících technologií, které PowerApps využívá, aby vznikl výkonný ekosystém pro vývoj aplikací.