Přizpůsobení aplikace (sharepointový seznam)

Další téma

Prozkoumání vzorců v aplikaci (sharepointový seznam)

Pokračovat

Sledovat znovu

V prvních dvou tématech v této části jste vygenerovali aplikaci ze sharepointového seznamu a prozkoumali jste ji, abyste měli lepší představu, z čeho se tříobrazovkové aplikace skládají. Aplikace, kterou vygenerovala služba PowerApps, je užitečná, ale po vygenerování budete aplikaci často přizpůsobovat. V tomto tématu si projdeme základní změny na jednotlivých obrazovkách v aplikaci. Aplikaci můžete přizpůsobit mnoha dalšími způsoby – dostaneme se k tomu v pozdějších tématech. Prozatím můžete využívat toho, co se dozvíte v tomto tématu, a dále to rozvíjet. Vezměte kteroukoliv vygenerovanou aplikaci (ze seznamu, excelového souboru nebo jiného zdroje) a podívejte se, jak se dá přizpůsobit. Je to skutečně nejlepší způsob, jak se naučit, jak se aplikace sestavují.

Obrazovka pro procházení záznamů

Začneme obrazovkou pro procházení záznamů. Sharepointový seznam obsahuje obrázek každého produktu, ale ten se ve výchozím nastavení nezobrazuje. Opravíme to. V pravém podokně vyberte na kartě Rozložení jiné rozložení pro obrazovku. Výsledky se zobrazí hned, protože služba PowerApps aktualizuje aplikaci při provádění změn.

Změna rozložení obrazovky pro procházení

Máte správné základní rozložení a teď změňte zobrazená pole. Klikněte nebo klepněte na pole v první položce a potom v pravém podokně změňte data zobrazená pro každou položku. Tak bude k dispozici lepší souhrn každé položky v seznamu.

Změna polí obrazovky pro procházení

Obrazovka s podrobnostmi

Na obrazovce s podrobnostmi chceme změnit pořadí polí a také zobrazit obrázek. Na této obrazovce jsou různé ovládací prvky, takže postup se od obrazovky pro procházení mírně liší. Klikněte nebo klepněte na pole a pak v pravém podokně přetáhněte Název do horní části. Pak klikněte nebo klepněte na pole Obrázek, aby se zobrazilo.

Změna polí obrazovky s podrobnostmi

Obrazovka pro úpravy nebo vytvoření

Nakonec chceme na obrazovce, kde upravujete a vytváříte záznamy, změnit pole, aby bylo snazší zadávat text. Klikněte nebo klepněte na textové pole Přehled a pak zvolte ovládací prvek Upravit víceřádkový text.

Změna polí obrazovky pro úpravy

Vidíte, jak můžete pomocí několika jednoduchých kroků provést mnoho ke zlepšení vzhledu a způsobu práce s vygenerovanou aplikací. V tomto tématu jsme se zaměřili na uživatelské rozhraní PowerApps Studia, které poskytuje mnoho možností pro přizpůsobení aplikace. V dalším tématu se podíváme na vzorce, které hrají důležitou roli při řízení chování aplikace.