Skip to main content

Prozkoumání vygenerované aplikace (sharepointový seznam)

Další téma

Přizpůsobení aplikace (sharepointový seznam)

Pokračovat

Sledovat znovu

V tomto tématu se podíváme podrobněji na vygenerovanou aplikaci – projdeme si obrazovky a ovládací prvky, které definují chování aplikace. Nebudeme se zabývat všemi podrobnostmi, ale když zjistíte, jak tato aplikace funguje, pomůže vám to při vytváření vlastních aplikací. V pozdějším tématu se podíváme na vzorce, které fungují s obrazovkami a ovládacími prvky.

Principy ovládacích prvků v PowerApps

Ovládací prvek je jednoduše prvek uživatelského rozhraní, se kterým je spojené určité chování. Mnoho ovládacích prvků v PowerApps je stejných jako ovládací prvky, které jste použili v jiných aplikacích: textová pole, rozevírací seznamy, prvky navigace a tak dále. PowerApps má ale více specializovaných ovládacích prvků jako Galerie (který zobrazuje souhrnná data) a Formuláře (který zobrazuje podrobné údaje a umožňuje vytvářet a upravovat položky). A také některé skutečně vychytané ovládací prvky jako Obrázek, Fotoaparát a Čárový kód. Pokud chcete zobrazit, co je k dispozici, klikněte nebo klepněte na pásu karet na Vložení a pak klikněte nebo klepněte na každou z možností, od Textu až po Ikony.

Karta Ovládací prvky na pásu karet PowerApps Studia

Seznámení s obrazovkou pro procházení

Každá ze tří obrazovek aplikace má hlavní ovládací prvek a některé další ovládací prvky. První obrazovka v aplikaci je obrazovka pro procházení s výchozím názvem BrowseScreen1. Hlavní ovládací prvek na této obrazovce je galerie s názvem BrowseGallery1. BrowseGallery1 obsahuje další ovládací prvky, jako je třeba NextArrow1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, přejdete na obrazovku s podrobnostmi). Na obrazovce existují také samostatné ovládací prvky, jako IconNewItem1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, budete moct vytvořit položku na obrazovce pro úpravy a vytváření).

Obrazovka pro procházení s ovládacími prvky

PowerApps má celou řadu typů galerií, abyste mohli používat ten, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na rozložení aplikace. Další způsoby, jak řídit rozložení, uvidíte dál v této části.

Možnosti pro galerie v PowerApps

Seznámení s obrazovkou s podrobnostmi

Další je obrazovka s podrobnostmi s výchozím názvem DetailScreen1. Hlavním ovládacím prvkem na této obrazovce je formulář zobrazení s názvem DetailForm1. DetailForm1 obsahuje další ovládací prvky, jako DataCard1 (ovládací prvek typu karta, který v tomto případě zobrazuje podlahářskou kategorii). Na obrazovce existují také samostatné ovládací prvky, jako IconEdit1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, budete moct upravit aktuální položku na obrazovce pro úpravy a vytváření).

Obrazovka s podrobnostmi s ovládacími prvky

Možností pro galerii je spousta, ale nejpřehlednější jsou formuláře – a to buď formulář pro úpravy, nebo formulář pro zobrazení.

Možnosti pro formuláře v PowerApps

Seznámení s obrazovkou pro úpravy a vytváření

Třetí obrazovkou v aplikaci je obrazovka pro úpravy a vytváření s výchozím názvem EditScreen1. Hlavním ovládacím prvkem na této obrazovce je formulář pro úpravy s názvem EditForm1. EditForm1 obsahuje další ovládací prvky, jako DataCard8 (ovládací prvek typu karta, který v tomto případě umožňuje upravit podlahářskou kategorii). Na obrazovce existují také samostatné ovládací prvky, jako IconAccept1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, uložíte změny provedené na obrazovce pro úpravy a vytváření).

Obrazovka pro úpravy s ovládacími prvky

Teď, když máte představu o tom, jak se aplikace skládá z obrazovek a ovládacích prvků, podíváme se v dalším tématu, jak aplikaci přizpůsobit.