Prozkoumání vzorců v aplikaci (sharepointový seznam)

Další téma

Generování aplikace (Common Data Service)

Pokračovat

Sledovat znovu

Jednou z největších výhod PowerApps je to, že není třeba psát tradiční kód aplikace: nemusíte být vývojář, abyste mohli vytvářet aplikace! Přesto ale potřebujete nějaký způsob, jak v aplikaci vyjádřit logiku a řídit navigaci, filtrování, řazení a další funkce. Tady přicházejí ke slovu vzorce. Pokud jste používali excelové vzorce, měl by vám být postup v PowerApps povědomý. V tomto tématu si ukážeme několik základních vzorců pro formátování textu a pak si projdeme tři vzorce, které PowerApps používá ve vygenerované aplikaci. Uděláte si určitou představu, co vzorce dokážou. Potom můžete věnovat nějaký čas procházení dalších vzorců ve vygenerované aplikaci a sestavování vlastních.

Principy vzorců a vlastností

V předchozím tématu jsme do galerie pro procházení záznamů zahrnuli pole pro cenu, ale ta se zobrazila jako prosté číslo bez symbolu měny. Předpokládejme, že chceme přidat znak dolaru a také změnit barvu textu v závislosti na tom, kolik daná položka stojí (například použít červenou, když je to více než 5 USD; jinak zelenou). Je to vidět na následujícím obrázku.

Formátování textu pomocí barev a měny

Začněme formátováním měny. Ve výchozím nastavení PowerApps jednoduše načte cenu každé položky a ta se v textovém poli zobrazujícím cenu nastaví s vlastností Text.

Výchozí formátování ceny

Pokud chcete přidat symbol USD, klikněte nebo klepněte na ovládací prvek textového pole a na řádku vzorců nastavte vlastnost Text na tento vzorec.

Formátování ceny s uvedením měny

Vzorec Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" určuje, jak se má číslo naformátovat, pomocí funkce Text. Podobá se trochu excelovému vzorci, ale s tím rozdílem, že vzorce PowerApps odkazují na ovládací prvky a další prvky aplikace, ne na buňky v tabulce. Pokud kliknete nebo klepnete na ovládací prvek a pak na rozevírací seznam vlastností, zobrazí se ty vlastnosti, které jsou pro něho relevantní. Tady je příklad části seznamu vlastností pro textové pole. Některé vlastnosti jsou relevantní pro široké spektrum ovládacích prvků a jiné jenom pro konkrétní ovládací prvek.

Nastavení vlastností

Pokud chcete nastavit podmíněné barevné formátování na základě ceny, použijte pro vlastnost Barva textového pole vzorec, jako je následující: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).

Barevné formátování ceny

Vzorce zahrnuté do vygenerované aplikace

Teď, když rozumíte tomu, jak používat vzorce ve spojení s vlastnostmi, podíváme se na tři příklady vzorců, které PowerApps používá ve vygenerované aplikaci. Všechny příklady jsou z obrazovky pro procházení záznamů a pracují s vlastností OnSelect, která definuje, co se stane, když uživatel klikne nebo klepne na ovládací prvek aplikace.

 • První vzorec je přidružený ovládacímu prvku IconNewItem1: Ikona nové položky . Kliknutím nebo klepnutím na tento ovládací prvek přejdete z obrazovky pro procházení záznamů do obrazovky pro vytváření nebo úpravy a můžete vytvořit položku.

  • Vzorec: NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)
  • Vzorec vytvoří instanci nového formuláře pro úpravy a pak přejde do obrazovky pro vytváření nebo úpravy, abyste mohli vytvořit novou položku. Hodnota ScreenTransition.None znamená, že mezi obrazovkami není žádný přechod (například prolnutí).
 • Druhý vzorec je přidružený k ovládacímu prvku IconSortUpDown1: Ikona řazení galerie . Kliknutím nebo klepnutím na tento ovládací prvek seřadíte seznam položek v galerii pro procházení záznamů.

  • Vzorec: UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})
  • Vzorec používá UpdateContext k aktualizaci proměnné s názvem SortDescending1. Hodnota proměnné se klikáním na ovládací prvek přepíná tam a zpět. Tato hodnota dává galerii na této obrazovce pokyn, jak seřadit položky (podrobnosti uvidíte na videu).
 • Třetí vzorec je přidružený k ovládacímu prvku NextArrow1: Ikona se šipkou pro přechod na další podrobnosti . Kliknutím nebo klepnutím na tento ovládací prvek přejdete z obrazovky pro procházení záznamů na obrazovku s podrobnostmi.

  • Vzorec: Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)
  • Vzorec provede navigaci na obrazovku s podrobnostmi, opět bez přechodu.

V aplikaci je mnoho dalších vzorců, a proto věnujte nějaký čas proklikání ovládacích prvků a podívejte se, jaké vzorce jsou nastavené pro různé vlastnosti.

Konečné shrnutí

Tím se dostáváme na konec naší cesty – prozkoumali jsme vygenerovanou aplikaci a podívali se do zákulisí obrazovek, ovládacích prvků, vlastností a vzorců, které zajišťují schopnosti aplikace. Pokud jste s námi ušli celou cestu, měli byste lépe rozumět, jak vygenerovaná aplikace funguje. Nyní můžete tyto znalosti využít k vytváření vlastních aplikací.

Než budete pokračovat k další části, chceme se vrátit k SharePointu a ukázat vám, jak je teď aplikace integrovaná do prostředí seznamů. Jak vidíte, FlooringApp teď funguje jako zobrazení seznamu a spustíte ji kliknutím na Otevřít. Máte tak k dispozici jednoduchý způsob, jak své seznamy spravovat v přívětivém a přizpůsobeném prostředí.

Aplikace jako zobrazení seznamu SharePointu

Teď, když jste prošli část věnovanou sharepointové aplikaci, se můžete rozhodnout, kam chcete pokračovat:

V části o správě se dozvíte, jak aplikace sdílet a označovat je verzemi, a představíme si prostředí, což jsou kontejnery pro aplikace, data a další prostředky. Doporučujeme, aby si část věnovanou správě prošli dříve nebo později všichni, ale i část věnovaná Common Data Service obsahuje velmi užitečné informace, mimo jiné to, jak aplikaci dál přizpůsobit.