Generování aplikace (sharepointový seznam)

Další téma

Prozkoumání vygenerované aplikace (sharepointový seznam)

Pokračovat

Sledovat znovu

V této části kurzu vytvoříme ze sharepointového seznamu aplikaci pro odhady cen podlah. Aplikaci může využívat třeba obchodní zástupce, který při návštěvě zákazníka odhaduje konečnou cenu. Nabízí přístup do seznamu a možnost aktualizace. V části Začínáme jsme vám ukázali, jak vygenerovat aplikaci ze stejného seznamu – tak proč se na to dívat znovu? Zaprvé vám teď místo spuštění PowerApps Studia ukážeme, jak je služba PowerApps integrovaná do SharePointu Online. Zadruhé pronikneme hlouběji do struktury aplikace a ukážeme, jak ji přizpůsobit. Určitě v této části získáte nějaké nové informace, takže se do ní pusťme!

Generování aplikace

Následující obrázek znázorňuje sharepointový seznam pro odhadování cen podlah, který obsahuje základní informace, jako je název, cena a obrázek pro každý typ podlahy. Vidíte, jak jsou teď PowerApps a Microsoft Flow integrované do SharePointu Online, takže můžete ze svých seznamů snadno vytvářet aplikace a toky.

Seznam pro odhadování cen podlah

Pro sestavení aplikace klikněte na PowerApps a pak na Vytvořit aplikaci. V pravém podokně zadejte název aplikace a pak klikněte na Vytvořit. Po kliknutí na Vytvořit začne PowerApps generovat aplikaci. PowerApps vyvozuje z vašich dat celou řadu závěrů, aby jako výchozí bod vygeneruje užitečnou aplikaci.

Generování aplikace ze seznamu

Zobrazení aplikace v PowerApps Studiu

Vaše nová tříobrazovková aplikace se otevře v PowerApps Studiu. Všechny aplikace generované z dat mají stejnou sadu obrazovek:

  • Obrazovka pro procházení, kde můžete procházet, řadit, filtrovat a aktualizovat data získaná ze seznamu a také přidávat položky po kliknutí na ikonu (+).
  • Obrazovka podrobností, na které můžete zobrazit více podrobností o položce a položku odstranit nebo upravit.
  • Obrazovka pro úpravy nebo vytváření, kde se dá upravit existující položka nebo vytvořit nová.

Klikněte nebo klepněte na každou obrazovku v levém navigačním panelu.

Vygenerovaná aplikace

Spuštění aplikace v režimu náhledu

Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte na Šipka pro spuštění náhledu aplikace a můžete se podívat na spuštěnou aplikaci. Pokud si aplikaci projdete, uvidíte, že zahrnuje všechna data ze seznamu a poskytuje dobré výchozí prostředí.

Spuštění aplikace v režimu náhledu

V další části aplikaci podrobněji prozkoumáme a později ji přizpůsobíme, aby lépe vyhovovala našim potřebám.