Muž pracující na notebooku

Řešení problémů IT pomocí platforem podporujících minimální psaní kódu

Rychlost tradičního vývoje softwaru už dnes nemusí odpovídat rychlosti, s jakou se mění firmy. Běžný kritický bod vývoje u mnoha organizací je dlouhá doba strávená výzkumem, psaním a testováním nového kódu. Celosvětový nedostatek talentovaných vývojářů tento problém jen prohlubuje. Dále mají na produktivitu IT nepříznivý vliv i další problémy, třeba nepropojené starší datové systémy, stínové IT a technický dluh.

Organizace, které v tomto náročném prostředí potřebují ve velkém zavádět více automatizací, rozhraní API, integrací dat a dalších řešení, našly řešení těchto problémů: platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu.

Platformy podporující minimální psaní kódu usnadňují pokrok ve vývoji díky rychlejšímu provádění a menší závislosti na profesionálních talentovaných kodérech. Jsou navržené tak, aby se daly integrovat do spousty stávajících platforem, a můžou tak propojit operace ve složitých vývojových prostředích.

Co jsou platformy pro aplikace s minimálním psaním kódu?

Platformy pro aplikace s minimálním psaním kódu používají předem navržené, kombinovatelné příkazy ve vizuálním přetahovacím prostředí k vytváření aplikací, automatizaci procesů a pracovních postupů, tvorbu webů a propojování zdrojů dat. Vývoj softwaru s minimálním psaním kódu je přístup, který urychluje vývoj aplikací a snižuje potřebu kódovat tradičním způsobem. Aby uživatelé mohli tímto způsobem vyvíjet aplikace, stačí jim jen základní porozumění programování. To znamená, že kdokoli v IT týmu i civilní vývojáři – nebo zaměstnanci bez profesního školení nebo technického pozadí – může vytvářet vlivné podnikové aplikace. To může mít v organizaci transformativní účinek.

Platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu se dají lépe přizpůsobit a jsou propracovanější než platformy, na kterých se kód vůbec nepíše a nevyžadují žádné dovednosti v kódování. Oba typy platforem, s minimálním psaním kódu i zcela bez psaní kódu, usnadňují a urychlují vývoj aplikací.

Výhody platforem podporujících minimální psaní kódu

Většina platforem pro vývoj s minimálním psaním kódu má společné hlavní výhody. Patří mezi ně:

 • Návrh přetahováním. Vizuální a intuitivní uživatelské prostředí těchto platforem je přístupné těm, kteří nemají technické pozadí, a během vytváření aplikace usnadňuje vizualizaci toho, jak bude aplikace fungovat.
 • Rychlost. Vytváření aplikací na platformě podporující minimální psaní kódu je daleko rychlejší než tradiční vývoj, protože začnete u šablonových stavebních bloků. Navíc k používání takových platforem nepotřebujete profesionální dovednosti kódování, proto před vytvářením nemusíte čekat, než budete mít k dispozici vývojáře.
 • Rozšiřitelnost. Přímé integrace s rozhraními API a datovými konektory umožňují IT týmům vytvářet opakovaně použitelné automatizace na různých platformách.
 • Šablony kódu. Mnoho platforem podporujících minimální psaní kódu se dodává s integrovanými šablonami akcí, které vývoj urychlí ještě více.
 • Robustní prototypování. Testování je klíčovým prvkem jakéhokoli úspěšného vývoje, ať se projekt vyvíjí technikami bez psaní kódu, s minimálním psaní kódu nebo se zcela ručním kódováním. Většina platforem podporujících minimální psaním kódu nabízí nástroje pro prototypování, které tento krok zjednodušují.
 • Vylepšené řízení. Jednorázové procesy vytváření aplikací je obtížné řídit. Vytváření všech podnikových aplikací z centralizovaného místa, jako je platforma pro aplikace s minimálním psaním kódu, usnadňuje IT týmům lépe řídit každý projekt.
 • Nástroje pro spolupráci. Spolupráce je klíčová pro úspěch nasazení projektu s minimálním psaním kódu. Mnoho platforem se dodává s nástroji pro sledování v reálném čase, zasílání zpráv, testování a nasazování, které zjednodušují pracovní postupy mezi IT a obchodními týmy.
Grafické znázornění výhod vývoje s minimálním psaním kódu

6 běžných IT problémů, které se dají vyřešit platformami podporujícími minimální psaní kódu

Platformy podporující minimální psaní kódu umožňují rychleji pracovat, utrácet méně peněz a zlepšit propojení mezi týmy organizace i mezi různorodými datovými sadami. To pomáhá vyřešit šest z nejdůležitějších IT problémů, kterému dnešní organizace čelí. Patří mezi ně:

 1. Nedostatek zaměstnanců. Úřad Bureau of Labor Statistics předvídá, že poptávka po softwarových vývojářích v následujících 10 letech vzroste o 25 procent, což je daleko více než průměr, a v roce 2026 tak bude na pracovním trhu chybět téměř 1,2 mil. softwarových vývojářů1. Vývoj s minimálním psaním kódu umožňuje méně zkušeným vývojářům, civilním vývojářům a dalším zaměstnancům vyvíjet technologická řešení problémů.
 2. Problémy s produktivitou. Technický dluh, resp. čas strávený přepracováváním softwaru uvedeného do provozu se známými nedostatky, dokáže být pro zaneprázdněné IT týmy značnou zátěží. Když firma potřebuje pracovat rychleji, než oddělení IT dokáže doručovat své výstupy, vzniká technický dluh, který ještě více snižuje kapacitu IT týmu. Řešení s minimálním psaním kódu, která podporují spolupráci mezi firmou a vývojem, snižují nároky na přepracovávání výsledných řešení. Tyto projekty jsou rychlejší než tradiční projekty vývoje a šetří čas, který lze věnovat návrhu a testování. V budoucnu tak není nutné už nic měnit. Platformy podporující minimální psaní kódu navíc zvyšují produktivitu, protože umožňují IT týmům vytvářet automatizace, které zjednodušují digitální obchodní procesy.
 3. Dlouhé doby realizace. Aby si firmy zachovaly konkurenceschopnost, musí rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu. Projekty s minimálním psaním kódu se uvádějí do praxe mnohem rychleji než tradičním způsobem kódované aplikace a není zapotřebí je outsourcovat zkušeným vývojářům. Když citlivé projekty neopustí firmu, zvýší se i zabezpečení.
 4. Stínová IT kultura. Netrpělivost s dobou realizace u IT vede ke vzniku stínového IT, jímž firemní vedoucí pracovníci obcházejí IT a vyvíjejí svá vlastní řešení. Rychlejší tempo vývoje s minimálním psaním kódu dokáže obnovit důvěru firemních uživatelů ve schopnost IT týmů plnit požadované časové plány. Firemní uživatelé, kteří mají nějaké zkušenosti s kódováním, můžou navíc hrát při vývoji řešení aktivnější roli, čímž se posiluje spolupráce.
 5. Vysoké výdaje. Platformy podporující minimální psaní kódu jsou levnější než zaměstnávání dalších vývojářů nebo jiných externích zdrojů. Tyto platformy dokáží šetřit ještě více peněz tím, že umožní méně zkušeným vývojářům a lidem, kteří vývojáři vůbec nejsou, mít větší vliv na chod firmy než obvykle.
 6. Neuspořádaná data. Za posledních 20 let jsme pozorovali exponenciální nárůst objemu a zdrojů vytvářených dat zaznamenávaných do firemních systémů. Smysluplné propojování a organizace těchto dat představuje pro mnoho organizací velký problém. Nástroje pro vývoj s minimálním psaním kódu dokáží pomoct překonat propast mezi systémy a lidmi. Data jsou díky tomu použitelná a je možné generovat přehledy a akce, které mají na firmu významný dopad.

Jak zvolit správnou platformu podporující minimální psaní kódu pro firmu

Než se pustíte do ukázek a bezplatných zkušebních verzí, sestavte si nejdříve seznam realistických případů použití. V ideálním případě bude na tomto seznamu kombinace interních aplikací a aplikací pro zákazníky, jednoduchých a složitějších řešení a kritických a nepříliš důležitých, ale přesto užitečných projektů. Různorodý seznam usnadní porovnávání funkcí každé zvažované platformy podporující minimální psaní kódu.

Při hodnocení potenciálních řešení vývoje softwaru s minimálním psaním kódu hledejte tyto vlastnosti:

 • Zabezpečení. Pokud se chystáte vyvíjet aplikace B2C i B2B, ujistěte se, že posuzované platformy splňují firemní požadavky pro oba typy aplikací. Mnoho řešení pro minimální psaní kódu obsahuje integrované nástroje pro řízení a monitorování. Platformy, které se zaměřují více na správu identit, bezpečné šifrování a správu uživatelských oprávnění, usnadní řízení pracovních postupů a zpřístupňování dat.
 • Možnosti integrace. Většina organizací spravuje obrovská množství interních i externích dat mezi různými týmy a systémy. Vaše nová platforma podporující minimální psaní kódu bude užitečnější, když se bude dát integrovat se všemi vašimi systémy. Zaměřte se i na uživatelské prostředí, uživatelé by v něm měli být snadno schopní najít a používat data z libovolného zdroje.
 • Možnosti napříč platformami. Jaké platformy nejčastěji používají vaši zákazníci a zaměstnanci? Jak snadné je vyvinout jednu aplikaci, která se dá nasadit na více platforem? Vaše řešení s minimálním psaním kódu by mělo být kompatibilní se všemi zařízeními a platformami uživatelů.
 • Oznámení. Zvolte platformu, která obsahuje robustní oznamovací služby. Váš IT tým tak bude dostávat upozornění na jakékoli problémy s aplikacemi, co nejdříve to bude možné.
 • Intuitivní rozhraní. Čím jednodušší, tím lepší. Hledejte funkce přetahování a snadno použitelné nástroje. Ujistěte se, že vývojáři i firemní uživatelé budou mít možnost vyzkoušet si hlavní kandidáty vyhodnocovaných řešení. Co je intuitivní pro vývojáře, nemusí být tak snadné pro ty, kteří nemají zkušenosti s kódováním.
 • Vlastní vývojové nástroje. Jedním z nejlepších způsobů, jak používat platformy podporující minimální psaní kódu, je poskytovat vývojářům náskok ve složitých projektech, které vyžadují ruční kódování. Na to budete potřebovat flexibilitu, která umožní začlenit vlastní kód rozšiřující šablonová řešení platformy.
 • Škálovatelnost. Vezměte v úvahu směřování růstu organizace. Očekáváte, že později přibudou noví uživatelé? Pokud ano, ujistěte se, že zvolená platforma dokáže škálovat spolu s vaší pracovní sílou.

Jak integrovat platformu podporující minimální psaní kódu do stávajících procesů

Vývoj softwaru s minimálním psaním kódu je v porovnání se standardním procesem většiny organizací vcelku radikální přístup. V důsledku toho může být zapotřebí zavést významné změny v činnostech IT týmu. Jakmile získáte platformu pro vývoj softwaru s minimálním psaním kódu, která splňuje vaše požadavky, postupujte podle těchto osvědčených postupů a integrujte ji do své stávající technické infrastruktury.

 • Vyhodnoťte stávající systémy. Možná by vaše nová platforma pro vývoj s minimálním psaním kódu mohla nahradit jeden nebo více zavedených systémů. Nebo možná víte o upgradech, které jste chtěli provést, ale ještě neprovedli. Teď nastal ten správný čas. Vylepšete všechno najednou, aby váš lepší proces vývoje začal správně.
 • Implementujte nový přístup k vývoji. Platformy podporující minimální psaní kódu zpřístupňují vývoj aplikací zaměstnancům i mimo IT tým. Zajistěte, aby IT tým v případě potřeby řídil proces vývoje s novými bezpečnostními prvky, rolemi, odpovědnostmi a procedurami. V některých organizacích může být zapotřebí zavést jiný přístup k životnímu cyklu vývoje softwaru tak, aby odpovídal rychlosti a pružnosti vývoje s minimálním psaním kódu.
 • Zajistěte připravenost dat. Potvrďte, že procesy zachytávání, ukládání a správy dat umožňují integraci s platformou pro vývoj s minimálním psaním kódu.
 • Stanovte správce platformy, identifikujte uživatele a zajišťujte školení. Ujistěte se, že každý, kdo bude platformu používat, absolvuje řádné školení jak k samotnému nástroji, tak k internímu procesu navrhování, vytváření, testování a schvalování aplikací.
 • Nakonfigurujte nastavení. Zaveďte všechny potřebné ověřovací procesy, nastavení zabezpečení a integrace.
 • Provádějte kontroly zabezpečení. Ujistěte se, že vaše nastavení splňují všechny požadavky na zabezpečení firmy.
 • Udělujte licence. Autorizujte vývojáře a firemní uživatele, kteří budou vytvářet aplikace pomocí tohoto nového řešení.
 • Začněte s předpřipravenými řešeními. Platformy podporující minimální psaní kódu se dodávají s integrovanými součástmi, jako jsou pracovní postupy, sestavy, přiřazení úkolů a řídicí panely. Využijte těchto přínosů při plánování specializovanějších projektů.

Prozkoumejte platformy podporující minimální psaní kódu od Microsoftu

Zjistěte, jak Microsoft Power Apps dokáže snížit náklady na vývoj, zkrátit doby sestavování a podpořit více zaměstnanců při řešení problémů vytvářením podnikových aplikací.

Nejčastější dotazy

Proč platformy podporující minimální psaní kódu představují budoucnost?

Vývoj softwaru s minimálním psaním kódu představuje zjednodušení tradičního procesu vytváření aplikací. Organizace, které potřebují více flexibility, aby mohly reagovat na měnící se trhy a požadavky zákazníků, můžou pomocí platforem podporujících minimální psaní kódu snadněji dosahovat svých cílů.

Jaké problémy řeší platformy podporující minimální psaní kódu?

Platformy podporující minimální psaní kódu řeší několik běžných problémů organizací. Umožňují civilním vývojářům podílet se na vývoji softwaru, urychlují digitální transformaci a nabízejí více flexibility než tradiční kódování. Tyto platformy snižují závislost na specializovaných zdrojích programování v dobách, kdy je těchto zdrojů nedostatek. Pro všechny organizace, které potřebují fungovat rychleji a efektivněji, přináší řešení vývoje softwaru s minimálním psaním kódu výhody.

K čemu se platformy podporující minimální psaní kódu používají?

Organizace můžou platformy podporující minimální psaní kódu zavést z těchto důvodů:

 • Modernizují nebo přidávají nové funkce existujícím aplikacím.
 • Nahrazují zastaralé podnikové aplikace.
 • Automatizují ruční administrativní úkoly.
 • Sledují nebo plánují opakující se procesy.
 • Shromažďují, spravují a propojují data.
 • Zapojují zákazníky pomocí snadno použitelných mobilních aplikací.
 • Posilují zabezpečení mezi operacemi.
 • Zlepšují spolupráci a vztahy mezi IT a obchodními týmy.
 • Podporují civilní vývojáře.

Proč by firmy měly používat platformu podporující minimální psaní kódu?

Pokud jsou pro vaši firmu důležité aspekty jako přizpůsobitelnost, škálovatelnost, efektivita a produktivita, platforma podporující minimální psaní kódu dokáže pomáhat s inovacemi a usnadnit mnoho problémů tradičních procesů vývoje softwaru. Když proces vývoje aplikací neopustí firmu, ušetří to peníze, zvýší zabezpečení a podpoří zaměstnance.

1“Software Developers, Quality Assurance Analysts, and Testers,” U.S. Bureau of Labor Statistics Occupational Outlook Handbook, 9. září 2022.