Skip to main content
Přizpůsobení SharePointu s využitím Power Apps

Přizpůsobení SharePointu s využitím Power Apps

Využijte službu Power Apps, která je nástupcem aplikace InfoPath, ke zvýšení obchodní produktivity v SharePointu bez psaní kódu.

VYUŽIJTE POWER APPS JEŠTĚ DNES 

ZÍSKÁNÍ OBSAHU

Práce s přizpůsobeními formulářů SharePointu je díky Power Apps snadnější než kdykoli dřív

Power Apps nabízí způsob, jak bez dlouhého programování vytvářet vlastní řešení pro SharePoint Online, která vašim obchodním uživatelům poskytnou nové možnosti. Rozšiřte SharePoint o Power Apps a nahraďte své formuláře InfoPathu ještě dnes.

Ukázky aplikací

Moje výdaje

Sledujte sestavy výdajů od jejich předložení až ke schválení. Sčítejte řádkové položky, jak jednotlivé výdaje narůstají, a jakmile jsou připravené, předložte je ke schválení. Tato aplikace se otevře s ukázkovými daty, ale stačí jenom trochu změnit nastavení a může fungovat podle vás.

Helpdesk

Helpdesk poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí pro propojení koncových uživatelů s odborníky na podporu. Rychle najdete odpovědi na nejdůležitější otázky, můžete sledovat průběh zpracování otevřených lístků a prohlížet podrobné informace o dřívějších požadavcích. Tato aplikace se otevře s ukázkovými daty, ale stačí jenom trochu změnit nastavení a může fungovat podle vás.

Transformace formulářů InfoPathu s využitím Power Apps pro zvýšení produktivity

Transformace formulářů InfoPathu s využitím Power Apps pro zvýšení produktivity

V rámci Office 365 se využívá více než deset milionů vlastních seznamů, od těch nejjednodušších, jako jsou kontakty a úlohy, až po seznamy, které mají zásadní důležitost pro provoz velkých podniků. Prostřednictvím Power Apps můžete bez psaní kódu vytvářet aplikace, které interagují s daty v seznamech a knihovnách SharePointu a také v dalších cloudových a místních zdrojích.

Využijte Power Apps při vytváření vlastních formulářů pro SharePoint:

  • Zobrazení, vytváření a úpravy sharepointových seznamů a knihoven
  • Nativní mobilní funkce včetně ovládání kamery
  • Bez psaní kódu
  • Automatizace procesů s využitím Power Automate