Přizpůsobení služby SharePoint s Power Apps

Přizpůsobení SharePointu s Power Apps

Využijte Power Apps, která je nástupcem aplikace InfoPath, ke zvýšení obchodní produktivity v SharePointu bez psaní kódu.

POUŽÍVEJTE POWER APPS JIŽ DNES 

ZÍSKÁNÍ OBSAHU

Práce s přizpůsobením formulářů SharePoint je díky Power Apps mnohem snazší než kdykoliv dříve

Power Apps nabízí způsob, jak s minimem kódu vytvářet vlastní řešení pro SharePoint Online, která vašim obchodním uživatelům poskytnou nové možnosti. Rozšiřte SharePoint o Power Apps a nahraďte vaše formuláře InfoPath ještě dnes.

Ukázky aplikací

Moje výdaje

Sledujte sestavy výdajů od jejich předložení až ke schválení. Sčítejte položky řádků, jak jednotlivé výdaje narůstají, a jakmile jsou připravené, předložte je ke schválení. Tato aplikace se otevře s ukázkovými daty, ale stačí jenom trochu změnit nastavení a může fungovat podle vás.

Helpdesk

Helpdesk poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí pro propojení koncových uživatelů s odborníky na podporu. Rychle najdete odpovědi na nejdůležitější otázky, můžete sledovat průběh zpracování otevřených lístků a prohlížet podrobné informace o dřívějších požadavcích. Tato aplikace se otevře s ukázkovými daty, ale stačí jenom trochu změnit nastavení a může fungovat podle vás.

Transformace formulářů InfoPath s využitím Power Apps pro zvýšení produktivity

Transformace formulářů InfoPath s využitím Power Apps pro zvýšení produktivity

V rámci Office 365 se využívá více než deset milionů vlastních seznamů, od těch nejjednodušších, jako jsou kontakty a úlohy, až po seznamy, které mají zásadní důležitost pro provoz velkých podniků. Prostřednictvím Power Apps můžete bez psaní kódu vytvářet aplikace, které interagují s daty v seznamech a knihovnách SharePointu a také v dalších cloudových a místních zdrojích.

Využijte Power Apps při vytváření vlastních formulářů pro SharePoint:

  • Zobrazení, vytváření a úpravy seznamů SharePointu a knihoven
  • Nativní mobilní funkce včetně ovládacích prvků fotoaparátu
  • Bez psaní kódu
  • Automatizace procesů s využitím Power Automate