Skupina osob při diskuzi

Vylepšení BPM pomocí nástrojů s minimálním psaním kódu

Zavedení nástroje s minimálním psaním kódu spolu s řízením obchodních procesů (BPM) může organizaci pomoct vyřešit časově náročné povinnosti.

Jak nástroje s minimálním psaním kódu usnadňují BPM

Vytváření aplikací, procesů a webů se může zdát náročné, obzvláště pro ty, kdo nejsou inženýry, návrháři nebo vývojáři. Nástroje pro vývoj s minimálním psaním kódu pomáhají lidem, kteří nepracují jako vývojáři a nemají žádné předchozí zkušenosti s kódováním, vytvářet složitá obchodní řešení. Nástroje s minimálním psaním kódu usnadňují rychlé vytvoření toho, co potřebujete.

Když budujete firmu, může zavedení BPM pomoct zjednodušit úkoly, které potřebujete dělat každý den, týden, měsíc nebo rok. Optimalizace, monitorování a analýza obchodních pracovních postupů spolu s platformami pro vývoj s minimálním psaním kódu zvýší produktivitu, nabídne přehlednost a shromáždí poznatky pro všechny zúčastněné osoby.

Co je vývoj s minimálním psaním kódu?

Vývoj s minimálním psaním kódu je vizuální přístup k vývoji softwaru, který využívá minimální kódování a pomáhá vytvářet weby, aplikace a procesy. Namísto psaní dlouhých řádků složitého kódu pomocí tradičního programování počítačů toto vývojové řešení používá přetahovací grafické modelovací nástroje a rozhraní navržené pro práci s myší, v němž se dají rychle vytvářet aplikace s minimálním psaním kódu.

Zjednodušením a automatizací vývoj s minimálním psaním kódu omezuje nebo zcela odstraňuje opakující se úkoly. Vývoj s minimálním psaním kódu pomáhá méně technicky zdatným zaměstnancům pracovat na digitálních projektech a zkušeným programátorům nabízí flexibilitu při práci na složitějších zadáních. Umožňuje to zkrátit životní cyklus vývoje a dosáhnout vyšších cílů za kratší dobu.

Výhody používání vývoje s minimálním psaním kódu

Vývoj s minimálním psaním kódu mění definici toho, jak se technologie používají ve firmách – obzvláště těch s omezenými znalostmi vývoje mobilních aplikací a webů. Je to přístup, kterým se mění všechno. Mezi výhody používání vývoje s minimálním psaním kódu patří:

 • Jednoduché používání: Jelikož nástroje s minimálním psaním kódu může používat kdokoli, začít snadno vytvářet řešení může kterýkoli zaměstnanec.
 • Snížené obchodní náklady: Automatizací ručních úkolů a odstraňováním těch nadbytečných nabízí vývoj aplikací s minimálním psaním kódu způsob, jak vytvářet digitální řešení bez nákladné režie IT a dalších prostředků třetích stran.
 • Méně údržby: Standardizované komponenty zajišťují menší počet chyb, problémů s integrací a komplikací v procesu sestavování aplikací.
 • Rychlejší uvádění produktů nebo řešení: Řešení se vyvíjejí, testují, vyhodnocují a upravují bez toho, aby to vyžadovalo zkušenosti s tradičním kódováním, a obchodní partneři tak můžou rychle vytvářet produkty a řešení.
 • Větší propojení: Když se sjednotí požadavky IT s obchodními cíli, všichni – od profesionálních vývojářů po ty, kdo nemají žádné zkušenosti – můžou spolupracovat na bezproblémovém vývoji webů a aplikací. Odstraňují se tak nedostatky ve znalostech a nutnost zaměstnávat další vývojáře.
 • Lepší řízení: IT týmy a odborníci na vývojové operace můžou hlídat, že všechny aplikace budou mít kompletní funkce řízení a budou zcela v souladu s předpisy.

Co je řízení obchodních procesů?

S růstem firmy nabývají její procesy na složitosti a začíná být obtížné je řešit. Aby bylo řízení těchto pracovních postupů jednodušší, mnoho firem zavádí BPM. Řízení obchodních procesů, zkráceně BPM, je metodologie analýzy, optimalizace a urychlování obchodních procesů nebo pracovních postupů. Obchodní proces je sekvence opakovatelných úkolů prováděných s určitým cílem. Jednotlivé obchodní procesy můžou trvat jen několik minut, nebo i týdny, a rozdělují se do tří kategorií: provozní, řídicí a podpůrné.

BPM se zaměřuje na celý proces, nikoli jen na několik úkolů. Výsledkem je méně chyb, nižší náklady a lepší výsledky. Kombinací výkonnosti, strategie, mapování, technologie a analýzy BPM umožňuje získat nadhled nad cíli organizace a optimalizovat provoz v jeho jednotlivých fázích.

BPM nepředstavuje jen řízení jednoho procesu, aby jeden pracovní postup probíhal hladce. Smyslem BPM je sjednotit optimalizaci pracovních postupů společnosti tak, aby to mělo přínos pro všechny. Každá funkce má totiž návaznost na nějakou jinou, když už ne na všechny.

Výhody BPM

Při standardizaci procesů může zavedení BPM pomoct s vytvářením aplikací. Hlavními pěti výhodami zavedení BPM jsou tyto:

 1. Vyšší produktivita. BPM pomáhá celé organizaci vytvořit pro každý proces určitý rámec. Všechny procesy se dokumentují, monitorují a optimalizují. Shromažďováním dat a stanovením doporučení pro tyto procesy jsou identifikovány a odstraněny úkoly, které nepřinášejí žádnou hodnotu. Zvyšuje se tak celková produktivita.
 2. Vyšší pružnost. Při vytváření aplikací procesů pomocí BPM budete moct automaticky dokumentovat a standardizovat procesy. To znamená, že budete moct rychleji a efektivněji reagovat na změny.
 3. Dodržování předpisů. BPM pomáhá zjednodušit procesy a zavést rámec, který dodržuje všechny interní i externí zásady. BPM implicitně rozumí všem zásadám pro odvětví i dané oddělení, se kterými je nutné zajistit soulad, a adekvátně podle nich jedná.
 4. Méně dohledu. Když bude BPM řešit složitější a namáhavé úkoly, vedoucí pracovníci nebudou muset řídit drobné činnosti. V každé fázi můžete zdokumentovat standardní provozní postupy a kdokoli se může podívat, do jaké části procesu zapadá.
 5. Méně chyb. Tabulky a e-maily jsou náchylné k lidským chybám. Chyby zaznamenávané do tabulek je také nemožné sledovat, neví se tedy, kdy a u koho k nim došlo. S BPM je riziko chyb významně sníženo, a když už k nim dojde, dají se zpětně dohledat až ke zdroji.

S tím, jak vaše firma reaguje na nové digitální nástroje a postupy, je stěžejním bodem digitální transformace schopnost se přizpůsobit. Metodologie BPM s minimálním, nebo vůbec žádným psaním kódu je v rámci digitální transformace nesmírně důležitá, protože k cílům organizace se přibližujete i s ohledem na budoucnost. A i když BPM přináší mnoho výhod, při jeho zavádění do pracovních postupů můžou stále vznikat určité překážky.

Problémy v BPM

Ať už je vaše firma velká jakkoli, musíte být připraveni přizpůsobit se a zareagovat na všechny problémy, které můžou nastat. I malé firmy potřebují BPM. Mezi takové problémy patří:

 • Příliš mnoho řešení. Organizace používají mnoho řešení, kterými vyplňují mezery a odstraňují problémy. Výsledkem ale může být nesourodost, kvůli které zaměstnanci ztrácejí čas snahami organizovat a propojovat nalezená data.
 • Izolované týmy. Když zaměstnanci neúmyslně zatajují informace, protože jsou izolovaní a pracují v týmech, které mezi sebou nekomunikují, přicházejí nové doplňky, produkty a aktualizace se zpožděním. To narušuje komunikaci, znalosti, produktivitu a spolupráci.
 • Příliš velká viditelnost. Procesy v softwaru BPM dokáží v reálném čase předávat informace do datových operací, ale těch může být k dispozici příliš mnoho příliš brzo. Může stát, že mnohé zúčastněné strany budou potřebovat pomoc s porozuměním datům, která se k nim dostala, a mohly by se zdráhat se rozhodnout, nebo naopak provést důležité rozhodnutí o organizaci uspěchaně s nesprávnými informacemi. Stanovení, kdo bude mít přístup k jakým datům, pomůže účastníkům zaměřit se na to, co potřebují vidět.
 • Nekonzistentní analýza. Nesourodé procesy je zároveň obtížné měřit, sledovat a opakovat. Pokud si nedokážete zajistit úplnou analýzu ve chvíli, kdy procesy běží, nebudete moct je zlepšit ani pro dnešní, ani pro budoucí využití.
 • Nedostatečné přijetí. Lidé chtějí odvést více práce s menším úsilím a může se zdát, že řešení jako BPM dokáží vyřešit jakýkoli problém. Nejprve je však zapotřebí přesvědčit vedení, že zavedení BPM bude obrovská pomoc, ale není to řešení na jedno kliknutí, za které by mohlo být považováno. Manažeři a konzultanti BPM navíc musí představit BPM koncovým uživatelům a zajistit, že budou splněny i jejich požadavky.

Všechny tyto problémy můžou způsobit pokles spokojenosti zákazníků a zároveň snížit prodeje a výnosy. To pak bude mít nepříznivý vliv na činnosti v souvislosti s BPM a organizaci samotnou.

Jak spolupracují nástroje s minimálním psaním kódu a BPM

Vývoj s minimálním psaním kódu a BPM nejsou totéž – jedno je soubor nástrojů, které pomáhají automatizovat procesy, to druhé je přístup, který usnadňuje vytváření aplikací a webů. Když se nástroje s minimálním psaním kódu použijí k automatizaci fádních úkolů a ručních činností, pomůžete podpořit své cíle BPM, kterými je koordinace firem, lidí, systémů a všeho ostatního tak, aby výsledkem byla úspěšná obchodní strategie. Níže uvádíme pět fází BPM a způsoby, jak je vylepší doplňující nástroje s minimálním psaním kódu:

 1. Zjišťování. Abyste mohli zlepšit a zjednodušit procesy, je nejdříve zapotřebí porozumět, jak práce přechází z jedné činnosti na jinou. To znamená shromažďovat data z několika nástrojů, sledovat postupy v jednotlivých procesech a hovořit s různými zúčastněnými stranami. S minimálním psaním kódu není proces zjišťování tak náročný – pomocí datových věd a strojového učení se dají analyzovat systémy a zjistit, co se děje v rámci daného procesu. Zjistíte tak, jaké optimalizace zavést.
 2. Návrh. Jakmile si důkladně projdete aktuální proces, najdete oblasti, ve kterých se dá něco zlepšit. Platformy podporující minimální psaní kódu vám můžou pomoct naplánovat strategii a pomocí vizuálních modelovacích nástrojů, jako je třeba vývojový diagram, můžete nakreslit pracovní postup. To navíc pomůže zaručit, že každý úkol automaticky přidá všechna organizační, průmyslová, federální a místní pravidla a regulace, které se musí dodržovat.
 3. Provedení. Jakmile budete mít pracovní postupy navržené, bude nutné je zavést. Díky předem připraveným modelovacím nástrojům a komponentám vám pracovní postupy usnadní replikaci tohoto procesu a rychlejší uvedení produktu na trh. A protože budete moct nástroj s minimálním psaním kódu používat bez dalšího úsilí na jakémkoli zařízení nebo operační platformě, nebude problém ani práce na různých platformách.
 4. Měření a analýza. Je zapotřebí se ujistit, že nový pracovní postup funguje efektivně. Nástroje pro dolování procesů, které jste použili ve fázi zjišťování, jsou velice důležité, ale nejsou to jediné nástroje, které potřebujete ke změření a analýze výkonnosti. Nástroje s minimálním psaním kódu můžou pomoct vytvářet automatizované nástroje i pro vizualizaci procesu, změnu přiřazení úkolů a zajištění, že úkoly provádíte optimálně.
 5. Optimalizace. Vždy bude možné něco vylepšit. Odvětví se mění, technologie se vyvíjí a firma se potýká s různými situacemi, proto je nutné umět rychle na každou změnu zareagovat. V tradičním kódovacím sprintu řešení takových změn trvá měsíce, ale platforma podporující minimální psaní kódu dokáže agregovat data, čímž odhalí příležitosti ke zlepšení, a vytvořit inteligentní, automaticky optimalizované procesy.

Budoucnost vývoje s minimálním psaním kódu a BPM

Když se vývoj s minimálním psaním kódu spojí s BPM, pomůže to firmě rychleji pracovat a pokračovat v digitální transformaci. Používání BPM s minimálním psaním kódu umožňuje automatizovat obchodní procesy rychle, ale s příznivými dopady na výsledky, náklady a produktivitu.

Svět firem se rychle mění a trh musí umět držet se změnami krok. Kombinace řešení s minimálním psaním kódu a disciplíny BPM nabízí nevývojářům příležitosti najít a vyřešit mnohostranné firemní problémy, aby vaše řešení mohlo zpracovávat více procesů rychleji a bez složitých postupů.

I když samotné BPM dokáže přetvořit operace organizace, může pro něj být obtížné řešit neefektivitu izolovaných systémů a ruční práce, při které může snadno dojít k lidské chybě. Když spolu s BPM zavedete i řešení s minimálním psaním kódu, automatizujete, zjednodušíte a optimalizujete procesy, čímž si taky zajistíte úspěch svých flexibilních a odolných organizačních strategií.

Nejčastější dotazy

Jak společnosti používají platformy podporující minimální psaní kódu?

Společnosti pomocí platforem podporujících minimální psaní kódu řeší nedostatek vývojářů a firemní požadavky na rychlejší vytváření mobilních aplikací, webů a pracovních postupů.

Jaké problémy řeší nástroje pro minimální psaní kódu?

Nástroje pro minimální psaní kódu řeší problémy s nedostatkem vývojářů, dodržováním předpisů v organizaci a jednoduchým používáním zaměstnanci s libovolnou úrovní dovedností.

Jakých pět výhod přináší zavedení řízení obchodních procesů?

Zavedení BPM přináší pět výhod: vyšší produktivitu, vyšší pružnost, zajištěné dodržování předpisů, menší nutnost dohledu a méně chyb.

Co je BPM s minimální psaním kódu?

BPM s minimálním psaním kódu je způsob, jak používat platformu podporující minimální psaní kódu ke snazší optimalizaci řízení obchodních procesů.

Jak vývoj s minimálním psaním kódu utváří budoucnost firem?

Vývoj s minimálním psaním kódu představuje pro firmy budoucnost, protože pomáhá zaměstnancům na všech úrovních vytvářet produkty nebo řešení, které lze nasadit snadněji, rychleji, levněji a bez složitých postupů.

Jaké jsou některé důležité výhody vývoje s minimálním psaním kódu?

Mezi výhody vývoje s minimálním psaním kódu patří jednoduše použitelné nástroje, snížené náklady, méně údržby, rychlejší nasazování, lepší řízení a větší propojenost.