Skip to main content

Widget Kontaktujte prodej pro Power Apps

Zajištění externího přístupu s využitím portálů Power Apps

Umožněte všem (ve vaší organizaci i mimo ni), aby k interakci s daty Common Data Service využívali portály.

Začněte zdarma

Spolupracujte s externími zákazníky a partnery

Poskytněte interním i externím uživatelům zabezpečený přístup k vašim datům buď anonymně, nebo prostřednictvím komerčních poskytovatelů ověřování, jako jsou LinkedIn, Microsoft, Facebook a Google, nebo firemních poskytovatelů, jako jsou Azure AD B2C a Okta. Nastavte požadavky na ověřování, přizpůsobte data pro jednotlivé uživatele a pomocí jednoduchého řízení správy umožněte uživatelům, aby svoje informace odesílali privátně.

Umožněte všem vytvářet responzivní weby

Přizpůsobitelné šablony portálů a responzivní motivy umožňují snadno upravit weby tak, aby jejich vzhled odpovídal vašemu brandingu. Využijte možnost vytvářet a spravovat obsah, ke kterému externí uživatelé a partneři mohou přistupovat prostřednictvím intuitivního rozhraní a podrobných pokynů. Nevyžaduje se přitom žádný kód.

Integrujte všechna vaše data

Spojte prostřednictvím Common Data Service data ze všech aplikací, které využíváte (včetně Power BI a Power Automate) a umožněte vašim uživatelům, aby s nimi mohli pracovat kdykoli a kdekoli. Portály můžete rozšířit o modelem řízené formuláře, zobrazení, seznamy, grafy a řídicí panely, které jednotlivé interakce dále obohatí.

Další kroky

Začínáme

Začněte využívat bezplatnou 30denní zkušební verzi a sestavujte portály v Power Apps.

Další informace

Využijte samoobslužné průvodce, kteří vám s portály pomůžou v začátcích.