Zajištění externího přístupu s využitím portálů Power Apps

Umožněte všem, ať už ve vaší organizaci i mimo ni, interagovat s daty Microsoft Dataverse pomocí portálů.

Začněte zdarma

Spolupracujte s externími zákazníky a partnery

Poskytněte interním i externím uživatelům zabezpečený přístup k vašim datům buď anonymně, nebo prostřednictvím komerčních poskytovatelů ověřování, jako jsou LinkedIn, účet Microsoft, Facebook a Google, nebo firemních poskytovatelů, jako jsou Azure AD B2C a Okta. Nastavte požadavky na ověřování, přizpůsobte data pro jednotlivé uživatele a pomocí jednoduchých ovládacích prvků správy umožněte uživatelům, aby svoje informace odesílali privátně.

Umožněte všem vytvářet responzivní weby

Přizpůsobitelné šablony portálů a responzivní motivy umožňují snadno upravit weby tak, aby jejich vzhled odpovídal vaší firemní identitě. Využijte možnost vytvářet a spravovat obsah, ke kterému externí uživatelé a partneři mohou přistupovat prostřednictvím intuitivního rozhraní a podrobných pokynů bez potřeby psaní kódu.

Integrujte všechna svá data

Spojte dohromady data z aplikací, které používáte, včetně Power BI a Power Automate, pomocí Microsoft Dataverse , a umožněte svým uživatelům s nimi interagovat kdykoli a kdekoli. Portály můžete rozšířit o modelem řízené formuláře, zobrazení, seznamy, grafy a řídicí panely, které jednotlivé interakce dále obohatí.

Přejít k dalšímu kroku

 Power Apps powerapps

Začínáme

Začněte využívat bezplatnou 30denní zkušební verzi pro vytváření portálů v Power Apps.

Další informace

Využijte samoobslužné průvodce, kteří vám s portály pomůžou v začátcích.