Skip to main content

Plán nasazení Microsoft PowerApps

Neustále vyvíjíme nové funkce pro podporu vaší digitální transformace. Veřejný produktový plán nasazení poskytuje náhled na to, co zpřístupníme v příští vlně aktualizací.

Priority plánu nasazení

Platforma pro vysoce produktivní vývoj aplikací:

Cílem je umožnit uživatelům s různou mírou dovedností konzistentně a efektivně vytvářet působivé a vysoce výkonné aplikace s využitím investic do moderních prostředí, vlastních ovládacích prvků s možností opakovaného využití a podpory osvědčených postupů prostřednictvím vylepšené kontroly řešení.

Škálovatelnost a výkon na podnikové úrovni:

Cílem je poskytnout organizacím platformu, která se škáluje současně s jejich potřebami, od jednoduchých aplikací až po sofistikované aplikace s pokročilými nástroji, které zajišťují kontrolu výkonu a stability, lepší přehled o využití a spotřebě prostředků a vylepšenou podporu pro správce.

Unifikovaná aplikační platforma:

Cílem je poskytnout konzistentní prostředí pro sestavování aplikací a rozšíření Office 365 a Dynamics 365. Investice zahrnují vylepšení sjednoceného rozhraní, podporu pro vkládání aplikací plátna do modelem řízených aplikací a nativní podporu Common Data Service for Apps.

Časová osa a podrobnosti plánu nasazení

Následující chystané funkce odrážejí naši snahu zabezpečit priority plánu nasazení.

Poznámky k verzi

Verze Public Preview

Všeobecná dostupnost

Dalších 12 měsíců
PowerApps
Schopnost Dostupnost
Moderní prostředí pro tvůrce aplikací pro komponenty založené na službě Common Data Service for Apps, včetně možnosti vložit aplikaci plátna do modelem řízených formulářů
Přizpůsobení prostředí pomocí vlastních opakovaně použitelných ovládacích prvků, které jsou sestavené buď pomocí plátna s omezeným psaním kódu, nebo pomocí profesionálních vývojových nástrojů
Efektivnější sestavování bohatších aplikací plátna s využitím Common Data Service s nativní podporou relačních dat a vylepšenými datovými typy
Nová kontrola řešení nabízející inteligentní analýzu, která pomáhá sestavovat výkonnější aplikace
Lepší přehled o využití, výkonu a spotřebě prostředků pro správce
Vylepšené možnosti podpory poskytující správcům hladce fungující prostředí podpory a kontextová doporučení pro samoobslužnou podporu
Mobilní offline podpora pro aplikace Dynamics 365 Customer Engagement a modelem řízené aplikace založené na službě Common Data Service for Apps
Sjednocené a moderní rozhraní ve výchozím nastavení
Podpora prostředí pro více relací
Dalších 12 měsíců
PowerApps
Moderní prostředí pro tvůrce aplikací pro komponenty založené na službě Common Data Service for Apps, včetně možnosti vložit aplikaci plátna do modelem řízených formulářů
Poznámky k verzi 
Všeobecná dostupnost
Přizpůsobení prostředí pomocí vlastních opakovaně použitelných ovládacích prvků, které jsou sestavené buď pomocí plátna s omezeným psaním kódu, nebo pomocí profesionálních vývojových nástrojů
Poznámky k verzi 
Verze Public Preview
Efektivnější sestavování bohatších aplikací plátna s využitím Common Data Service s nativní podporou relačních dat a vylepšenými datovými typy
Poznámky k verzi 
Verze Public Preview
Nová kontrola řešení nabízející inteligentní analýzu, která pomáhá sestavovat výkonnější aplikace
Poznámky k verzi 
Všeobecná dostupnost
Lepší přehled o využití, výkonu a spotřebě prostředků pro správce
Poznámky k verzi 
Všeobecná dostupnost
Vylepšené možnosti podpory poskytující správcům hladce fungující prostředí podpory a kontextová doporučení pro samoobslužnou podporu
Poznámky k verzi 
Všeobecná dostupnost
Mobilní offline podpora pro aplikace Dynamics 365 Customer Engagement a modelem řízené aplikace založené na službě Common Data Service for Apps
Poznámky k verzi 
Všeobecná dostupnost
Sjednocené a moderní rozhraní ve výchozím nastavení
Poznámky k verzi 
Všeobecná dostupnost
Podpora prostředí pro více relací
Verze Public Preview

Další informace o našich produktových plánech

Dynamics 365

Produktové plány se připravují

Platforma Power

Plán nasazení Microsoft PowerApps

Předběžná verze produktu nebo funkcí se může před komerčním uvedením na trh podstatně změnit. Tento plán nasazení představuje náhled na produkt a není indikátorem finálního licencování jednotlivých funkcí. Microsoft neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, týkající se uváděných informací.

D365_Monoline_Navy_Icons