Skip to main content

Vyhledání Power Apps

Vyhledat

51 – 75 z 4 130

entity.isValid (Client API reference) in model-driven apps - Power Apps

Dokumentace

Gets a boolean value indicating whether all of the table data is valid.

GridControl (Client API reference) in model-driven apps - Power Apps

Dokumentace

Includes description and supported parameters for the GridControl method.

Xrm.Utility (Client API reference) - Power Apps

Dokumentace

Provides container for useful methods.

Vzor Power Apps: Správa projektů - Power Apps

Dokumentace

Zjistěte, jak vám aplikace pro správu projektů pomáhají spravovat projekty, aby týmy dosáhly svých cílů a splňovaly kritéria úspěchu podle plánu.

Set column values using parameters passed to a form (model-driven apps) - Power Apps

Dokumentace

You can set default values for new records created by users by specifying values in the URL that is used to open the form.

Publish customizations (model-driven apps) - Power Apps

Dokumentace

Publishing customizations makes the Web application aware of changes to the data that affects the user interface.

String (RESX) web resources (model-driven apps) - Power Apps

Dokumentace

Learn about using string web resources to make localized strings available for use

Understand dashboards: Dashboard components and FormXML (model-driven apps) - Power Apps

Dokumentace

Dashboards are one of the different types of forms in Mode-driven Apps. You can use the SystemForm.Type or UserForm.Type to determine whether the form is a dashboard.

Configure a form to accept custom querystring parameters (model-driven apps) - Power Apps

Dokumentace

Learn about configuring a form to accept custom querystring parameters. Use these parameters to set default values when you create a new record in the application.

Používání ovládacího prvku Markup in MR v Power Apps - Power Apps

Dokumentace

Malujte čáry ve 3D nebo nakreslete 3D šipky s funkcemi rozšířené reality Power Apps.

Načtení 3D modelů z CGTrader do ovládacích prvků hybridní reality (Preview) - Power Apps

Dokumentace

Přidejte 3D modely z CGTrader do ovládacích prvků hybridní reality ve vašich aplikacích plátna.

Zobrazení informací o špendlících na mapě - Power Apps

Dokumentace

Přidejte karty, které zobrazují informace o připnutých místech ve vašich aplikacích plátna.

Použití možnosti Najít a nahradit v řádku vzorců - Power Apps

Dokumentace

Naučte se používat funkci Najít a nahradit k hledání řetězců a provádění změn v jednom nebo více shodných textech.

Oznamujte dynamické změny pomocí aktivních oblastí u aplikací plátna - Power Apps

Dokumentace

Jak používat živé oblasti k upozornění čteček obrazovky ny dynamické změny v aplikacích plátna

Projekty Power Apps - Zpětná vazba a telemetrie - Power Apps

Dokumentace

Důležitou součástí procesu upřesňování a vylepšování aplikace je shromažďování názorů a analýza telemetrie, které vám pomohou vytříbit a vylepšit vaši aplikaci.

Základní vlastnosti v Power Apps - Power Apps

Dokumentace

Referenční informace o základních vlastnostech v Power Apps.

Vysvětlení experimentální, náhledové a vyřazené funkce v aplikacích plátna - Power Apps

Dokumentace

Informace o experimentálních funkcích, funkcích Preview a vyřazených funkcích.

Použití Dynamics 365 App for Outlook - Power Apps

Dokumentace

Použití Dynamics 365 App for Outlook s Power Apps a Microsoft Dataverse.

Sestavení první moderní modelem řízené aplikace - Power Apps

Dokumentace

Zjistěte, jak vytvořit první moderní modelem řízenou aplikaci

Spoluvytváření modelem řízených aplikací s Power Apps - Power Apps

Dokumentace

Návrhář modelem řízených aplikací umožňuje více tvůrcům provádět změny v aplikaci současně.

Konfigurace poskytovatele B2C Azure Active Directory (pomocí rozhraní ve verzi Preview) - Power Apps

Dokumentace

Informace o konfiguraci poskytovatele identity Azure Active Directory B2C pro portály Power Apps.

Resetování portálu - Power Apps

Dokumentace

Zjistěte, jak resetovat portál.

Add picture - Power Apps

Dokumentace

Zjistěte informace o přidání komponenty obrázku do stránky portálu Power Apps pomocí Studio portálů.

Správa webů - Power Apps

Dokumentace

Naučte se spravovat weby na portálech.

Vytvoření přístupových oprávnění k webu - Power Apps

Dokumentace

Naučte se, jak vytvořit a přiřadit přístupová oprávnění webu k prvkům na portálu.