Dva lidé u stolu s notebookem a fotoaparátem

Pět nejlepších tipů pro vývoj mobilních aplikací

Mobilní aplikace už nejsou pro firmy jen položkou na seznamu přání. Vývoj mobilních aplikací se stal pro většinu podniků skutečnou nutností, aby mohly konkurovat a růst. A firemní uživatelé očekávají stejnou jednoduchost a neustálé zlepšování jako spotřebitelé.

Vzhledem k tomu, že se rychle mění různé mobilní platformy a hardwarové aspekty, může být proces vývoje aplikací složitý. Ať už vytváříte mobilní aplikace pro své zákazníky nebo pro interní použití svými zaměstnanci, těchto pět tipů pro vývoj aplikací vám pomůže vytvořit úspěšnou aplikaci.


Tip 1: Pochopení vašich obchodních potřeb

Každá úspěšná aplikace začíná silnou strategií a vývoj mobilních aplikací není odlišný. Začněte tím, že pochopíte své obchodní potřeby a skutečnost, jak vám vytváření mobilních aplikací může pomoci dosáhnout vašich obchodních cílů. Než začnete s tvorbou, zamyslete se nad následujícími otázkami a získejte shodu na odpovědích.

 • Čeho se snažíte dosáhnout? Zvýšení prodeje? Zlepšení efektivity? Zefektivnění služeb zákazníkům? Existuje mnoho možných důvodů, proč vaše firma potřebuje aplikaci, takže buďte konkrétní.
 • Kdo bude tuto aplikaci používat? Poznejte svou cílovou skupinu. Zaměstnanci v terénu opravující zařízení mají jiné potřeby než zákazníci kontrolující stav objednávky.
 • S jakými stávajícími systémy se aplikace potřebuje propojit? Možná potřebuje přístup k zákaznickým datům nebo prodejním projekcím. Možná máte podivný starší systém, který je stále životně důležitý. Porozumění povinným potřebám propojení vaší aplikace je zásadní.

Tip 2: Vyberte si správnou platformu pro své potřeby

Nyní, když dobře rozumíte tomu, co vaše mobilní aplikace musí udělat pro vaši firmu, je čas přemýšlet o tom, jaký software pro vývoj aplikací nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

V závislosti na vašem rozpočtu si můžete najmout vývojáře s odbornými znalostmi v oblasti vytváření mobilních aplikací nebo firmu pro vývoj aplikace specializující se na vývoj vlastních mobilních aplikací. Velké organizace mohou mít interní zdroje pro vývoj podnikových mobilních aplikací. Zkušení uživatelé bez profesionálních zkušeností s kódováním mohou nyní vytvářet mobilní aplikace pomocí nástrojů pro vývoj aplikací s minimálním nebo žádným kódováním.

Pro většinu scénářů vám tvůrcem aplikací bez kódu nebo platforma s minimálním psaním kódu poskytne maximální flexibilitu spolu s jednoduchostí, možnostmi přizpůsobení a škálovatelností. Ty využívají vizuální přístup podporující přetahování k vytváření aplikací, jako je sada propojovacích stavebních bloků. Dokonce i profesionální vývojáři těží z tohoto přístupu, protože pomáhá urychlit proces a usnadňuje iteraci a doplňování aplikace.


Tip 3: Plán uživatelského prostředí

Co dělá dobrou aplikaci? Úspěšná aplikace je taková, která funguje způsobem, jakým uživatelé chtějí. Uživatelé potřebují:

 • Uživatelské rozhraní a navigace, které jsou jasné a snadno použitelné na malé obrazovce.
 • Rychlé načítání a doba odezvy.
 • Logický a známý vzhled a dojem, který je v souladu s vaší značkou.
 • Snadno dostupná podpora, včetně jasných odpovědí na nejčastější dotazy.
 • Mechanismus zpětné vazby pro hlášení problémů.

Když udržíte uživatele a jejich potřeby v centru návrhu vaší aplikace, automaticky zavedete mnoho osvědčených postupů pro vývoj aplikací. Zapamatujte si tuto klíčovou úvahu spolu s dalšími tipy pro vývoj aplikací v tomto článku a budete vědět, jak vytvořit úspěšnou aplikaci.


Tip 4: Testování aplikace za vícero podmínek

Jakmile aplikaci zprovozníte, je důležité ji otestovat. Hodně. Vaše mobilní aplikace není úspěšná, pokud selže nebo frustruje uživatele za předvídatelných podmínek.

Ujistěte se, že testujete v těchto podmínkách:

 • Více zařízení
 • Operační systémy a verze
 • Umístění
 • Omezení šířky pásma
 • Velké zatížení zdrojů

Některé z těchto testovacích parametrů lze splnit pomocí funkčního testování, například zda uživatelské rozhraní funguje tak, jak jste zamýšleli. Některé lze určit laboratorním testováním v simulovaném síťovém prostředí. Ale pro nejlepší zpětnou vazbu by po funkčním a laboratorním testování mělo následovat uživatelské testování. Tím odhalíte problémy, které uživatele frustrují, a poučíte se z jejich zkušeností.


Tip 5: Získání názorů uživatelů

Jakmile dokončíte počáteční testování a vyřešíte všechny problémy, které se objevily, je čas se podívat, jak vaše aplikace funguje v reálném životě. Můžete si najmout testovací společnost, která se postará o uživatelské testování, nebo zavést svou aplikaci pro vybranou skupinu zaměstnanců nebo zákazníků, sledovat problémy a vyžadovat zpětnou vazbu.

Nezapomeňte, že testování není jednorázovou fází výroby. Neustálé zlepšování je jedním ze základních osvědčených postupů při vývoji aplikací. Uživatelé jsou zvyklí na pravidelné aktualizace mobilních aplikací a dokonce je očekávají. I po širokém zavedení aplikace budete muset sledovat její výkon a zpětnou vazbu od uživatelů, zda se neobjevují problémy. Tak dosáhnete toho, že vaše aplikace bude dlouhodobě úspěšná.

Úspěšné aplikace začínají plánem

Pravděpodobně znáte tento citát Benjamina Frankina: Pokud neplánujete, plánujete neúspěch. Postupujte podle výše uvedených tipů pro vývoj aplikací a budete mít plán, jak vytvořit úspěšnou aplikaci. Zvažte výběr nástroje pro vývoj s minimálním nebo žádným kódováním, jako je například Microsoft Power Apps, jako součást vašeho plánu a urychlete a zjednodušte vývoj své mobilní aplikace a snáze ji aktualizujte v průběhu času.


Nejčastější dotazy

Jaké jsou tipy pro vytvoření aplikace?
Nejdůležitějšími tipy pro vytváření aplikace je jasně porozumět a definovat její účel, kdo ji bude používat a všechna povinná technická hlediska, jako je připojení ke stávajícím systémům. Jakmile je tento strategický základ na místě, vyberte si nejlepší vývojovou platformu pro své potřeby, jako je nástroj s mínimálním nebo žádným kódováním, kterou mohou používat profesionální vývojáři i důvtipní uživatelé, a vždy pokračujte testováním a průběžným plánováním pro zpětnou vazbu od uživatelů a neustálé zlepšování.

Jak můžete vytvořit úspěšnou mobilní aplikaci?
Nejlepším způsobem, jak vytvořit úspěšnou mobilní aplikaci, je plánovat úspěch tak, že předem jasně definujete účel, cílovou skupinu a technické aspekty vaší aplikace a poté testujete a reagujete na zpětnou vazbu od uživatelů pomocí oprav a vylepšení.

Jakou platformu mobilní aplikace bych měl/a použít k vytvoření aplikace?
Platforma pro vývoj aplikací s minimálím nebo žádným kódováním poskytuje nejjednodušší metodu pro vytváření mobilních aplikací s přístupem podporujícím přetahování k vytváření aplikací, který nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s kódováním. Dokonce i profesionální vývojáři oceňují rychlost, snadnost a flexibilitu tohoto přístupu a mnoho platforem s minimálním a žádným kódováním lze v případě potřeby rozšířit o vlastní kódované komponenty.

Měla by být aplikace testována na více zařízeních?
Rozhodně. Aplikace není moc dobrá, pokud selže nebo frustruje uživatele. S tolika používanými zařízeními, operačními systémy a verzemi budete muset otestovat široký záběr, abyste předešli problémům uživatelů s vaší aplikací.