Nedávno přidané nebo upravené

 1. Ovládací prvky Fotoaparát v aplikaci PowerApps Studio pro Windows

  Z důvodu aktualizace Windows se může PowerApps Studio pro Windows chybově ukončit, pokud přidáte ovládací prvek Fotoaparát nebo otevřete aplikaci, která ho používá. Pokud se chcete tomuto problému vyhnout, použijte pro přidání nebo použití ovládacího prvku Fotoaparát PowerApps Studio pro web.

 2. Verze 2.0.700 na zařízeních s Androidem

  Pokud si nainstalujete verzi 2.0.700 na zařízení s Androidem a pak nemůžete otevřít aplikace (nebo aplikace přestane reagovat), odinstalujte PowerApps, zařízení restartujte a znovu nainstalujte PowerApps.

 3. „Prázdná“ galerie při otevření aplikace

  Pokud automaticky vygenerujete aplikaci z dat, uložíte ji a pak ji znovu otevřete, v galerii pro procházení se data nemusí zobrazit hned. Problém vyřešíte tak, že zadáte aspoň jeden znak do vyhledávacího pole a pak zadaný text odstraníte. Galerie potom zobrazí data podle očekávání.

 4. Upgrade PowerApps ve Windows 8.1

  V případě instalace PowerApps do počítače se systémem Windows 8 nebo Windows 8.1 nechejte otevřenou a aktivní aplikaci Windows Store, pomocí ovládacího tlačítka Nastavení zkontrolujte aktualizace a ty pak nainstalujte.

 5. Vlastní konektory a služba Common Data Service

  Pokud aplikace vytvořená v PowerApps (build 2.0.540 nebo starší) závisí na databázi ve službě Common Data Service a nejméně jednom vlastním konektoru v jiném prostředí, musíte konektor nasadit do stejného prostředí jako databázi a aplikaci aktualizovat tak, aby používala nový konektor. Jinak se zobrazí dialogové okno s upozorněním, že rozhraní API nebylo nalezeno. Další informace najdete v přehledu prostředí.

 6. Spouštění aplikace ve Windows 8.1

  Pokud nainstalujete tuto aktualizaci pro Windows 8.1, nebudete v tomto operačním systému moct spouštět aplikace, které otevřete v PowerApps Studiu. Můžete nicméně spouštět aplikace, které otevřete na webu powerapps.com nebo pomocí PowerApps Mobile.

 7. Názvy sloupců s mezerami

  Pokud používáte sharepointový seznam nebo excelovou tabulku, ve které některý název sloupce obsahuje mezeru, PowerApps ji nahradí řetězcem „_x0020_“. Například Název sloupce v Excelu nebo SharePointu se v PowerApps zobrazí jako Název_x0020_sloupce v případě, že se vyskytuje v rozložení dat nebo používá ve vzorci.

Starší

 1. Změna toku ve sdílené aplikaci

  Když přidáte do aplikace tok, aplikaci nasdílíte a potom do toku přidáte službu nebo v něm změníte připojení, musíte tok ze sdílené aplikace odebrat a znovu do ní přidat a potom aplikaci znovu nasdílet. Jinak se uživatelům, kteří tok aktivují, vrátí chyba ověřování.

 2. Používání lokalizované verze

  Pokud používáte verzi 2.0.531 ve Windows 8.1, nemůžete v zařízení s nastaveným jazykem, který vyžaduje okno editoru IME, psát v ovládacím prvku zadávání textu.

 3. Ovládání fotoaparátu ve Windows Phone

  Aplikace obsahující ovládání fotoaparátu může selhat, pokud ji otevřete aplikaci ve Windows Phone s buildem 10.0.10586.107. Problému se vyhnete, když upgradujete na nejnovější verzi (například spuštěním Poradce pro upgrade).

 4. Otevírání aplikace ze šablony

  Pokud používáte verzi 2.0.500 nebo starší, zobrazí se při pokusu o vytvoření aplikace ze šablony chybová zpráva. Abyste tuto funkci mohli používat, je nutný upgrade.

  Pokud máte verzi 2.0.510 nebo novější, může se při pokusu o vytvoření aplikace ze šablony objevit upozornění. To však můžete bez obav zavřít a dát se do tvorby aplikace.

 5. Skenování čárových kódů

  Informace o omezeních a osvědčených postupech při ovládání čárovými kódy najdete v tématu Skenování čárových kódů.

 6. Vytváření a úpravy aplikací v prohlížeči

  V PowerApps Studiu pro web zvládnete hodně věcí (ale ne všechny) úplně stejně jako v PowerApps Studiu pro Windows. Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace v prohlížeči.

 7. Změna pole názvu v entitě

  Pokud změníte pole názvu v entitě, na kterou odkazují jiné entity prostřednictvím jednoho nebo více vyhledávání, dojde při pokusu o uložení změny k chybě. Problém obejdete tak, že odeberete všechna vyhledávání entity, u které chcete změnit pole názvu, provedete požadovanou změnu a vytvoříte vyhledávání znovu. Další informace o vyhledávání najdete v tématu Vytvoření relace mezi entitami.

 8. Aplikace, které se připojují k místnímu sharepointovému webu

  Pokud sdílíte aplikaci využívající připojení, která se nesdílejí automaticky (například připojení k místnímu sharepointovému webu), zobrazí se uživatelům, kteří spustí aplikaci v prohlížeči, po kliknutí nebo klepnutí na Přihlásit dialogové okno bez textu. Dialogové okno zavřete kliknutím nebo klepnutím na ikonu Zavřít (X) v pravém horním rohu. Když aplikaci spustíte v PowerApps Studiu nebo PowerApps Mobile, dialogové okno se neotevře. Další informace o sdílených připojeních najdete v tématu Sdílení prostředků aplikace.

 9. Když PowerApps vygeneruje aplikaci z dat, pole použité pro řazení a vyhledávání se nenakonfiguruje automaticky.

  Toto pole nakonfigurujete tak, že upravíte vzorec Položky pro galerii tak, jak je popsáno v oddílech o filtrování a řazení v tématu Přidání galerie.

 10. U aplikací vytvořených z dat je přístupných jenom prvních 500 záznamů ze zdroje dat.

  Obecně platí, že PowerApps funguje se zdroji dat jakékoli velikosti díky delegování operací na zdroj dat. U operací, které se nedají delegovat, zobrazí PowerApps při vytváření upozornění a bude operovat jenom s prvními 500 záznamy ve zdroji dat. Podrobnější informace o delegování najdete v článku Funkce filtrování.

 11. Excelová data musí být formátovaná jako tabulka.

  Informace o omezeních při použití Excelu jako zdroje dat najdete v tématu Připojení úložišť v cloudu.

 12. Podporované jsou vlastní sharepointové seznamy, ne však knihovny, některé typy sloupců seznamu ani sloupce s podporou více hodnot nebo výběrů.

  Další informace najdete v tématu SharePoint Online.

 13. Společné vytváření obsahu není podporováno. Na aplikaci může pracovat vždy jen jeden autor.

  Pokud aplikaci ve stejném okamžiku dobu upravuje více lidí, můžou ji poškodit nebo si navzájem přepisovat změny. Aby mohl aplikaci upravovat někdo jiný, zavřete ji.

 14. Než bude nově sdílenou aplikaci možné používat, může to chvíli trvat.

  Někdy nebude nově sdílená aplikace okamžitě dostupná. Většinou stačí chvíli počkat.

 15. V části ovládací prvek Formulář nemůžete měnit data pomocí vlastní karty.

  Na standardní vlastní kartě chybí vlastnost Update, která je nutná ke zpětnému zápisu změn. Alternativní řešení:

  • Vyberte ovládací prvek formuláře a vložte kartu pomocí pravého podokna, podle pole, které má karta zobrazit.
  • Odemkněte kartu podle postupu v tématu Principy datových karet.
  • Podle potřeby odeberte z karty ovládací prvky nebo upravte jejich uspořádání stejně, jako byste pracovali s vlastní kartou.
 16. Při spuštění na telefonu Nexus 6 s Androidem 5.0 a aplikací Webview ve verzi v48 nebo v49 se aplikace může ukončit s chybou.

  Tento problém můžou uživatelé vyřešit přechodem na nižší verzi aplikace Webview (3x), případně aktualizací na Android 6.0.

 17. Při nedostatku paměti může být dočasně zakázané používání fotoaparátu.

  Když má vaše mobilní zařízení nedostatek paměti, dočasně se zakáže fotoaparát, aby zařízení neselhalo.

 18. Konektor pro Office 365 Video není podporovaný.

 19. Galerie karet se už nepoužívají.

  Existující aplikace, které tuto funkci využívají, zatím poběží, nemůžete ale galerie karet nově přidávat. Nahraďte je novými ovládacími prvky Upravit formulář a Zobrazit formulář.