Power BI

Power BI je sada nástrojů pro obchodní analýzu, která umožňuje analyzovat data a sdílet poznatky. Pomocí rozmanitých řídicích panelů dostupných na každém zařízení můžete monitorovat své podnikání a získávat rychle odpovědi. V aplikaci můžete kontrolovat stav datových výstrah, které jste si nastavili ve službě Power BI. Další informace o datových výstrahách v Power BI najdete na stránce dokumentace.

V tomto tématu se dozvíte, jak používat připojení Power BI v aplikaci, a najdete tu přehled dostupných funkcí.

Co potřebujete

Používání připojení Power BI v aplikaci

Zobrazení seznamu výstrah, které jste si ve službě Power BI nastavili

 1. V nabídce Vložit vyberte Galerie a přidejte některou z Galerií textu.
 2. Jestli chcete zobrazit výstrahy pro aktuálního uživatele, nastavte u galerie vlastnost Items (Položky) na tento vzorec:

  PowerBI.GetAlerts()

Galerie se aktualizuje a zobrazí seznam výstrah. Ke každé výstraze získáte název výstrahy, identifikační číslo výstrahy a ID pracovního prostoru skupiny, ve kterém byla výstraha nakonfigurována. K získání dalších informací o výstraze budete potřebovat ID výstrahy.

Zobrazení stavu výstrahy

Když chcete zobrazit stav výstrahy, zavolejte funkci CheckAlertStatus s ID výstrahy získaným ve výše uvedeném kroku.

ID výstrahy se dá funkci předat buď jako řetězec literálů (například "1234"), nebo jako odkaz na oddíl galerie naplněný pomocí volání funkce GetAlerts() (například Gallery1.Selected.alertId).

Pokračujte tak, že přidáte textové pole a nastavíte jeho vlastnost Text na některý z těchto vzorců:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Textové pole se aktualizuje a zobrazí aktuální stav výstrahy.

Dostupné funkce

Toto připojení obsahuje následující funkce:

Název funkce Popis
GetAlerts Zobrazení seznamu výstrah, které jste si ve službě Power BI nastavili
CheckAlertStatus Kontrola stavu konkrétní výstrahy

GetAlerts

Zobrazení seznamu výstrah, které jste si ve službě Power BI nastavili

Vstupní vlastnosti

Žádné.

Výstupní vlastnosti

Název vlastnosti Datový typ Požaduje se Popis
value pole (array) Ne Pole datových výstrah, které jste si ve službě Power BI nastavili. Každý prvek v poli zahrnuje:
 • alertTitle: název výstrahy
 • alertId: ID výstrahy
 • groupId: ID skupiny, ve které byla výstraha vytvořena

CheckAlertStatus

Kontrola stavu výstrahy

Poznámka: Příliš časté požadavky na tento koncový bod se omezí na volání funkce pro jednotlivé výstrahy.

Vstupní vlastnosti

Název vlastnosti Datový typ Požaduje se Popis
alertId celé číslo Ano ID výstrahy získané funkcí GetAlerts

Výstupní vlastnosti

Název vlastnosti Datový typ Požaduje se Popis
tileValue číslo Ne Hodnota dlaždice při aktivaci výstrahy
tileUrl řetězec Ne Adresa URL pro dlaždici, která má tuto výstrahu
alertTitle řetězec Ne Název výstrahy
isAlertTriggered logická hodnota Ne Jestli je výstraha aktuálně aktivovaná
alertThreshold číslo Ne Prahová hodnota, při které se alarm aktivuje

Užitečné odkazy

Podívejte se na všechna dostupná připojení.
Zjistěte, jak přidávat připojení do svých aplikací.