Ovládací prvky pro export dat do místního souboru a pro import těchto dat do jiné aplikace v PowerApps

Popis

Pokud chcete vytvořit několik aplikací, které budou používat stejná data, ale nechcete tato data sdílet mimo tyto aplikace, můžete data exportovat pomocí ovládacího prvku Export a potom je importovat pomocí ovládacího prvku Import. Při exportu dat vytvoříte komprimovaný soubor, který můžete zkopírovat do jiného počítače. Nemůžete ho ale načíst jiným programem než PowerApps.

Upozornění

Když v aplikaci povolíte tuto funkci, můžete tak oslabit zabezpečení aplikace a zvýšit nebezpečí úniku dat. Doporučujeme informovat uživatele, aby importovali jenom známé a důvěryhodné soubory a exportovali pouze data, která nejsou důvěrná nebo citlivá.

Základní vlastnosti

Data – název kolekce, kterou chcete exportovat do místního souboru

 • Vlastnost Data je dostupná u ovládacího prvku Export. Není dostupná u ovládacího prvku Import.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelem

Další vlastnosti

Align – vodorovné umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvku

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku

Color – barva textu v ovládacím prvku

Disabled – zákaz nebo povolení interakce uživatele s ovládacím prvkem

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost Disabled je nastavena na true (pravda)

DisabledColor – barva textu v ovládacím prvku v případě, že vlastnost Disabled je nastavena na true (pravda)

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost Disabled je nastavena na true (pravda)

Fill – barva pozadí ovládacího prvku

Font – název rodiny písem pro zobrazení textu

FontWeight – váha textu v ovládacím prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normální) nebo Lighter (Tenčí)

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvku

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvek

HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvek

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvek

Italic – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako kurzívy

Padding – vzdálenost mezi textem tlačítka importu nebo exportu a okraji tohoto tlačítka

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelem

PressedColor – barva textu v ovládacím prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelem

PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelem

RadiusBottomLeft – poloměr zaoblení levého dolního rohu ovládacího prvku

RadiusBottomRight – poloměr zaoblení pravého dolního rohu ovládacího prvku

RadiusTopLeft – poloměr zaoblení levého horního rohu ovládacího prvku

RadiusTopRight – poloměr zaoblení pravého horního rohu ovládacího prvku

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvku

Strikethrough – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako přeškrtnutého

Text – text, který se v ovládacím prvku zobrazuje nebo který zadává do ovládacího prvku uživatel

Underline – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako podtrženého

VerticalAlign – svislé umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvku

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvku

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvku

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem obrazovky

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem obrazovky

Příklad:

 1. Přidejte ovládací prvek Tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:
  ClearCollect(Produkty, {Název:"Europa", Cena:"110"}, {Název:"Ganymede", Cena:"125"}, {Název:"Callisto", Cena:"118"})

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.

  Přečtěte si další informace o funkci ClearCollect a dalších funkcích.

 2. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Tlačítko a stiskněte klávesu Esc.

 3. Přidejte ovládací prvek Export a nastavte jeho vlastnost Data na Produkty.

 4. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Export a zadejte název souboru, do kterého chcete data exportovat.

 5. Klikněte nebo klepněte na Uložit a potom se stisknutím klávesy Esc vraťte do výchozího pracovního prostoru.

 6. V nové nebo existující aplikaci přidejte ovládací prvek Import, dejte mu název MojeData a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:
  Collect(ImportovanéProdukty, MojeData.Data)

 7. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na MojeData, klikněte nebo klepněte na soubor, který jste vyexportovali, a potom klikněte nebo klepněte na Otevřít.

 8. Stiskněte klávesu Esc, v nabídce Soubor klikněte nebo klepněte na Kolekce a zkontrolujte, jestli jsou v aktuální aplikaci data, která jste vyexportovali.