Vítejte! Ve službě PowerApps můžete spravovat data organizace tím, že spustíte vámi vytvořenou aplikaci nebo aplikaci vytvořenou někým, kdo ji s vámi sdílí. Aplikace běží na mobilních zařízeních, jako jsou telefony, nebo ji můžete spustit v prohlížeči po otevření služby Dynamics 365. Můžete vytvářet aplikace v nekonečné řadě podob – a to vše bez znalosti programovacího jazyka, jako je C#.

Pokud s vývojem aplikací teprve začínáte, podívejte se na sestavení jednoduché aplikace, která se automaticky vygeneruje z jednoho zdroje dat a pak proběhne její přizpůsobení, aby lépe vyhovovala konkrétním potřebám. Postup uvidíte na tomto 5minutovém videu:

Poté co aplikaci automaticky vygenerujete, například z vlastního sharepointového seznamu, můžete změnit způsob, jakým zobrazuje všechny položky, podrobnosti o každé z nich a možnosti pro vytvoření nebo úpravu položky. Pokud se chcete seznámit s možnostmi služby PowerApps a lépe porozumět vytváření složitějších aplikací, můžete otevřít ukázkovou aplikaci nebo šablonu.

S určitými zkušenostmi a kreativitou můžete vyvíjet zcela nové vlastní aplikace. Můžete je připojit ke zdrojům dat, přidat prvky uživatelského rozhraní (označují se jako ovládací prvky) a určit chování aplikace sestavením vzorců. Začněte od malých věcí a postupně získávejte další dovednosti tempem, které vám vyhovuje, abyste mohli vytvářet a sdílet aplikace, které zcela změní způsob, jakým organizace spravuje data. Jste připraveni udělat první krok?

Automatické vygenerování aplikace

Pokud chcete aplikaci vygenerovat automaticky, určete zdroj dat, například některý z následujících:

  • Common Data Service
  • Databáze SQL Serveru
  • Salesforce
  • Dynamics 365
  • Excelový sešit (v účtu cloudového úložiště)

Podrobné pokyny najdete v tématu Vytvoření aplikace pro správu dat na SharePointu. Téma je určené pro SharePoint, ale stejné zásady platí i pro ostatní typy zdrojů dat.

Přizpůsobení aplikace

Pokud vygenerovaná aplikace ve výchozí podobě nevyhovuje vašim potřebám, můžete ji přizpůsobit. Můžete například zobrazit jiná data nebo stejná data v jiném ovládacím prvku.

Inspiraci, jak svou aplikaci dále vylepšit, najdete v ukázkové aplikaci, díky které si uděláte představu, co s trochou kreativity a zkušeností zvládnete vytvořit.

Ukázkové aplikace

Můžete také vytvořit aplikaci ze šablony. Každá šablona je založena na fiktivních datech v cloudovém účtu, jako je třeba Dropbox. Prozkoumání jednotlivých obrazovek a ovládacích prvků vám pomůže pochopit, jak jsou nakonfigurované. Pak můžete experimentovat s přizpůsobováním a objevovat techniky, které použijete u svých vlastních aplikací.

Vytvoření zcela nové aplikace

Až si necháte vygenerovat jednu nebo dvě aplikace a získáte nějaké zkušenosti s jejich přizpůsobováním, můžete zkusit vytvořit aplikaci úplně od začátku. Když začnete od základů, postupně se naučíte být při návrhu aplikací, jejich toku i ovládacích prvků flexibilní a můžete rozšiřovat používané zdroje dat.

Podrobná vysvětlení některých důležitých pojmů najdete v těchto tématech:

Sdílení a spuštění aplikace

Když aplikaci dokončíte, můžete ji nasdílet dalším uživatelům ve vaší organizaci a spouštět vlastní i sdílené aplikace v prohlížeči nebo na telefonu.

Další informace

V tomto tématu najdete základní přehled různých věcí, které můžete dělat v PowerApps. Možnosti této služby jsou nekonečné. V tématech na levém okraji této stránky najdete podrobné postupy a odkazy na další informace. Pokud se chcete zeptat na konkrétní věc, kterou se dané téma nezabývá: