Informace o známých omezeních najdete v části Běžné problémy a jejich řešení.

30. října

 1. Možnost zobrazit všechna pravidla v aplikaci, nejenom pravidla pro vybraný ovládací prvek
 2. Přidání ikon, o které tvůrci aplikací nejčastěji žádali
 3. Vylepšení výkonu aplikací na zařízeních s Androidem a iOSem

20. září

 1. Poté co poprvé uložíte aplikaci, budou se ve výchozím nastavení další změny automaticky ukládat každé dvě minuty.
 2. Můžete snadno vytvářet pravidla pro podmíněné formátování, aniž byste museli psát výrazy – stačí nastavit podmínku a pak navrhnout výsledky přímo na plátně PowerApps.
 3. Konfigurace formulářů, galerií a datových tabulek bude snazší díky datovému podoknu s plnou výškou, které se objeví při přidání ovládacího prvku.
 4. Nechte si zobrazovat rychlé kontextové tipy, které vám pomůžou při vytváření aplikace, ať už z prázdné či jiné šablony, zdroje dat, nebo SharePointu.

6. září

 1. U vámi vytvořených aplikací můžete sledovat využití ve vloženém řídicím panelu z Power BI.
 2. Text můžete zalomit na části pomocí oddělovače poskytovaného funkcí Rozdělit.

15. srpna

 1. Máte možnost stáhnout si seznam aplikací používaných ve vaší organizaci.
 2. Můžete delegovat funkce Součet, Průměr, Minimum a Maximum pro SQL Server.

26. července

 1. Máte možnost zobrazit dlaždici Power BI uvnitř aplikace.
 2. Pomocí funkce Sloučit snadno nahradíte prázdnou hodnotu, ale další hodnoty ponecháte beze změny.
 3. Funkce EndsWith slouží k otestování, jestli textový řetězec končí jiným textovým řetězcem.
 4. Ve vzorci můžete použít operátor A, Nebo či Ne.

12. července

 1. Pravé podokno usnadňuje konfiguraci vlastností ovládacích prvků.
 2. U řízení vstupu máte možnost nastavit vlastnost DisplayMode na podporu zobrazování dat, úpravy dat nebo žádnou z těchto možností.
 3. Řízení vstupu můžete vrátit na výchozí hodnotu pomocí funkce Obnovit.
 4. Je možné vytvářet globální proměnné pomocí funkce Set.
 5. Záznam můžete zobrazit, vytvořit nebo upravit ve stejném formuláři.

13. června

 1. Změny si můžete uložit do sdílené aplikace a publikovat je později.
 2. Můžete přidat předvyplněné galerie, které mají bohatá rozložení a automaticky zobrazují data z některé z nejčastěji používaných standardních entit v Common Data Service.
 3. Sloupce se dají přizpůsobit v ovládacím prvku Tabulka dat a pak je možné tento typ ovládacího prvku zkopírovat a vložit.
 4. V nástroji PowerApps Studio pro web můžete vracet změny nebo je znovu udělat a vytvářet nebo upravovat toky.
 5. Sharepointový seznam můžete určit podle názvu, pokud není uvedený jako výchozí.
 6. Ovládací prvek formulář se dá konfigurovat pomocí vylepšeného uživatelského rozhraní.
 7. Při otevření aplikace je možné spustit vzorec založený na chování.

26. května

 1. Kaskádový seznam obrazovek usnadňuje identifikaci a výběr ovládacích prvků.
 2. Vytváření formulářů s více sloupci je jednodušší díky novým možnostem ovládacích prvků ** Zobrazit formulář** a Upravit formulář.
 3. Provedli jsme vylepšení tabulek dat, včetně podpory pro statické zdroje dat, výchozí pole a změny velikosti sloupců ze strany uživatelů aplikací.
 4. Lze snáze formátovat kalendářní data a provádět převody mezi místním časem a UTC.
 5. Jsou znemožněny simultánní úpravy, které poškozují aplikace.
 6. Dovednosti je možné rozvíjet v individuálním prostředí (vždy zdarma).

5. května

 1. Panel nástrojů umožňuje snadnější navigaci a nabízí nápovědu v popisech tlačítek.
 2. Můžete si vyzkoušet ukázkové aplikace, které budou zobrazovat vaše skutečná data, ne nějaká fiktivní.
 3. Ukázkové aplikace můžete otevírat a upravovat v PowerApps Studiu pro web.
 4. Je možné snadněji vybrat typ ovládacího prvku Galerie a zvolit si z širší nabídky rozložení.
 5. Data je možné zobrazit ve formátu tabulky pomocí ovládacího prvku Tabulka dat.
 6. Pro běžné vzory dat můžete využít šablony obrazovek.
 7. Prostředí můžete procházet v abecedním seznamu s jasnějšími popisky.
 8. Správci můžou zobrazit uživatelské licence na PowerApps a Microsoft Flow.