Informace o známých omezeních najdete v části Běžné problémy a jejich řešení.

Poznámka: Nejnovější číslo verze PowerApps se liší podle platformy. Abyste měli jistotu, že máte nejnovější verzi PowerApps pro svoji platformu, nainstalujte si ji z Windows Storu, App Storu nebo Google Play.

Verze 2.0.630-2.0.631

 1. Panel nástrojů umožňuje snadnější navigaci a nabízí nápovědu v popisech tlačítek.
 2. Můžete si vyzkoušet ukázkové aplikace, které budou zobrazovat vaše skutečná data, ne nějaká fiktivní.
 3. Ukázkové aplikace můžete otevírat a upravovat v PowerApps Studiu pro web.
 4. Je možné snadněji vybrat typ ovládacího prvku Galerie a zvolit si z širší nabídky rozložení.
 5. Data je možné zobrazit ve formátu tabulky pomocí ovládacího prvku Tabulka dat.
 6. Pro běžné vzory dat můžete využít šablony obrazovek.
 7. Prostředí můžete procházet v abecedním seznamu s jasnějšími popisky.
 8. Správci můžou zobrazit uživatelské licence na PowerApps a Microsoft Flow.

Verze 2.0.610-2.0.611

 1. Můžete vytvořit aplikaci ze šablony v prohlížeči.

  Další informace najdete v tématu Vytvoření a spuštění aplikace ze šablony.

 2. Máte možnost se automaticky připojit ke službám Microsoftu, jako jsou SharePoint, Office a OneDrive.

 3. Můžete přehrávat videa, která jsou hostována v Azure Media Services.

 4. Pomocí stejného ovládacího prvku budete moct přidat obrázek ze souboru i z fotoaparátu na vašem telefonu.

  Další informace najdete v tématu Přidání ovládacího prvku pro obrázek.

 5. Aplikaci můžete zvětšit pomocí funkce Lupa v prohlížeči.

Verze 2.0.600-2.0.601

 1. Experimentální funkce: Přidejte dynamické formuláře s ovládacím prvkem Formulář entity, ve kterém mohou uživatelé zobrazovat, procházet a upravovat relační data z Common Data Service.

  Další informace najdete v tématu Použití ovládacího prvku Formulář entity.

 2. Usnadněte si identifikaci zdrojů dat díky ikoně pro každý typ připojení.

  Když přidáte připojení na panel zdrojů dat v aplikaci PowerApps Studio, budou mít různé typy připojení, například SharePoint, OneDrive a YouTube, odlišné ikony. K přidanému připojení se připojí ikona, která vám pomůže si zapamatovat, jaký zdroj dat jste přidali. Například připojení ke službě Common Data Service se zobrazí s ikonou pro tento typ připojení, spolu s jejím názvem a názvem entity.

 3. Usnadněte si čtení dlouhých vzorců pomocí barevně kódovaných prvků syntaxe.

  Jak budete zadávat vzorec na řádek vzorců, různé prvky syntaxe se zobrazí v odlišných barvách, aby se zlepšila čitelnost a zvýšila srozumitelnost dlouhých vzorců. Tabulku s prvky a jejich barvami najdete v části Začínáme se vzorci.

 4. Použijte připojení pro oznámení PowerApps a odesílejte nabízená oznámení z aplikace nebo toku, přičemž jako cíl nastavte jakoukoli jinou aplikaci.

  Zvolte uživatele, kteří by měli oznámení dostávat, a předejte zprávu a parametry do cílové aplikace, aby tento proces fungoval plně přizpůsobeným způsobem. Další informace najdete v tématu Přidání nabízených oznámení do vaší aplikace.

 5. Prostředí můžete přejmenovat nebo odstranit z centra pro správu.

  Další informace najdete v tématu Správa prostředí.

 6. Zadáním adresy URL do definice OpenAPI můžete vytvořit vlastní konektor.

  Další informace najdete v článku Registrace a použití vlastních konektorů.

Verze 2.0.590-2.0.591

 1. Zobrazení dat v galerii, která přizpůsobí svou velikost položkám s různou výškou.

  Pokud máte text (například popis produktu), jehož délka se výrazně liší, můžete přidat galerii s proměnlivou výškou. Tento postup vám umožní zobrazit celé popisy a vyhnout se nepotřebnému prázdnému místu ve svislé galerii.

  Podrobné informace o tom, jak můžete data v galerii zobrazit, najdete v tématu Zobrazení seznamu položek. Referenční informace najdete v tématu Ovládání galerie.

 2. Zjištění toho, jestli řetězce textu začínají posloupností znaků, které určíte.

  Používejte funkci StartsWith, aby uživatelé mohli například do vyhledávacího pole zadat jen pár písmen a vyfiltrovat seznam položek založený na textu na začátku pole.

 3. Určení toho, jestli textové řetězce odpovídají vzoru, který zadáte pomocí regulárního výrazu.

  Pomocí funkce IsMatch můžete nechat vrátit hodnoty true/false na základě toho, jestli pole v záznamu odpovídá například jménu, e-mailové adrese, telefonnímu číslu nebo číslu sociálního pojištění USA.

 4. Přizpůsobení pořadí, ve kterém se aktivují ovládací prvky, když uživatelé stisknou tabulátor.

  Ve výchozím nastavení určují pořadí ovládacích prvků jejich souřadnice XY. Pokud chcete určit jiné pořadí, nastavte vlastnost TabIndex jednoho nebo více ovládacích prvků na celé číslo větší než nula. Pokud je například hodnota ovládacího prvku nastavená na 1, aktivuje se tento prvek před ovládacím prvkem, který má tuto hodnotu nastavenou na 2 nebo vyšší. Svoji aplikaci můžete zpřístupnit osobám s postižením tak, že přidáte popisy ovládacích prvků a zajistíte, aby bylo pořadí ovládacích prvků každé obrazovky optimální.

 5. Přizpůsobení tloušťky lišty posuvníku.

  Uživatelé mohou přizpůsobit hodnotu posuvníku přetažením jeho úchytu doprava nebo doleva podél jeho lišty.

 6. Aktualizace seznamu aplikací na zařízeních s Androidem klepnutím na tlačítko místo potažením dolů.

  Další informace najdete v tématu Použití PowerApps na telefonu nebo tabletu.

 7. Opravy chyb a vylepšení výkonu.

Verze 2.0.570–2.0.571

 • Opravy chyb, zvýšení výkonu a vylepšení z hlediska usnadnění.

Verze 2.0.560–2.0.561

 1. Podpora univerzálních odkazů na zařízeních s iOS a Androidem.

 2. Podpora tlačítka Zpět na zařízeních Windows Phone.

  Když stisknete tlačítko Zpět, aplikace se zavře.

 3. Lepší chování po odstranění aplikace.

  Když na https://web.powerapps.com odstraníte aplikaci a znovu otevřete PowerApps Mobile nebo Dynamics 365, bude tato aplikace odstraněná.

 4. Podpora kontextových proměnných v delegovatelných výrazech.

 5. Vylepšené využití paměti při běhu aplikace.

 6. Přidaná vlastnost AutoHeight do ovládacího prvku Text HTML.

 7. Vylepšený výkon a opravené různé chyby, například u ovládacích prvků Mikrofon, Hodnocení, Rozevírací seznam a Fotoaparát.

Verze 2.0.542–2.0.545

 1. Windows Phone 10

  Verze Preview služby PowerApps Mobile je dostupná pro Windows Phone 10. Další informace najdete v tématu Použití PowerApps na telefonu nebo tabletu.

 2. Opravy chyb

Verze 2.0.540

 1. Spouštění aplikací v některém z několika jazyků.

 2. Správa aplikací a dat v konkrétních prostředích.

  Další informace najdete v tématu Prostředí – přehled.

 3. Zadání popisu pro každou vytvářenou aplikaci.

  Přidáním popisů usnadní tvůrci aplikací uživatelům vyhledání nejlepších aplikací pro jejich potřeby.

 4. Lepší podpora pro tlačítko Zpět na zařízeních s Androidem.

  Zobrazuje se výzva k potvrzení, jestli chcete aplikaci zavřít.

 5. Opravy chyb a další vylepšení výkonu, diagnostiky, připojení ve sdílených aplikacích a přístupnosti.

  Aplikace se rychleji otevírají a práce s nimi pomocí čtečky obrazovky nebo jen s klávesnicí je snadnější. Vylepšili jsme dialogové okno, ve kterém potvrzujete nebo měníte připojení při otevření aplikace, kterou s vámi někdo sdílí. Přidali jsme možnost Podrobnosti relace, která obsahuje diagnostické informace, jako je třeba ID relace. Více jsme zpřístupnili rozložení galerie a provedli jsme další vylepšení produktu.

Verze 2.0.531

 1. Dostupnost kromě angličtiny i v několika dalších jazycích.

 2. Jednodušší vybírání a přejmenování ovládacích prvků.

  Když vyberete ovládací prvek, jeho název a názvy všech nadřazených ovládacích prvků se zobrazí v levém dolním rohu v prvku „popis cesty“. Textové pole Rename (Přejmenovat) můžete otevřít poklikáním na název ovládacího prvku v horní části pravého panelu nebo poklikáním na název obrazovky v levém navigačním panelu.

 3. Jednodušší nalezení možností na panelu nástrojů.

 4. Jednodušší zobrazení Upřesnit pro vlastnosti ovládacích prvků.

  Hodnoty vlastností vybraného ovládacího prvku můžete zkontrolovat a aktualizovat v pravém podokně na kartě Advanced (Upřesnit).

 5. Jednodušší aktualizování dat ve vygenerovaných aplikacích.

  Při automatickém vygenerování aplikace výchozí obrazovka pro procházení obsahuje tlačítko pro aktualizaci. Uživatelé můžou kliknutím nebo klepnutím na toto tlačítko zobrazit poslední změny dat z jejich zdroje bez nutnosti zavřít aplikaci.

 6. Zobrazení dvou zobrazovacích polí v ovládacích prvcích vyhledávání.

 7. Aktualizace více záznamů najednou pomocí funkce Patch.

  Více záznamů najednou můžete vytvořit nebo aktualizovat tak, že určíte tabulku základních záznamů a tabulku záznamů změn jako argumenty pro funkci Patch.

 8. Provádění výpočtů a akcí v sadě záznamů pomocí funkce ForAll.

  Funkce ForAll vyhodnocuje vzorec pro všechny záznamy v tabulce. Vzorec může vypočítat hodnotu nebo provést jednu nebo několik akcí, jako jsou třeba úpravy dat nebo práce s připojením.

 9. Výpočet exponenciálních hodnot pomocí funkce Umocnění.

  Funkce Power (Umocnění) vrátí mocninu čísla. Tato funkce je ekvivalentní s operátorem ^.

 10. Lepší řazení a filtrování mezi relacemi a zařízeními.

  Když si seřadíte nebo vyfiltrujete seznam aplikací na mobilním zařízení, zachová se toto nastavení i po zavření PowerApps. Pokud si seřadíte seznam aplikací podle času jejich posledního otevření, bude toto pořadí řazení přesné i v případě, že jste aplikaci otevřeli na jiném zařízení.

 11. Vylepšená mechanismus pro poskytování zpětné vazby.

  Místo kliknutí nebo klepnutí na ikonu úsměvu v pravém horním rohu můžete kliknutím nebo klepnutím na Kontakt na naší stránce podpory vytvořit lístek a potom zadat informace o svém dotazu.

Verze 2.0.510–2.0.512

Z administrativních důvodů se na různých platformách zobrazují různá čísla sestavení, ale verze 2.0.510, 2.0.511 a 2.0.512 byly vydané prakticky současně.

 1. Spouštění aplikací v iOSu 10.

 2. Označování oblíbených aplikací v zařízeních s iOSem a Androidem.

  Aplikaci můžete označit jako oblíbenou a v seznamu aplikací, které můžete spouštět, zobrazovat jenom své oblíbené aplikace.

 3. Aktualizace seznamu aplikací na zařízeních s iOSem a Androidem potažením dolů.

 4. Vlastnost Zpoždění pro ovládací prvky k zadávání textu.

  Pokud nastavíte vlastnost OnChange pro ovládací prvek Textové zadání na akci, k akci ve výchozím nastavení dojde pokaždé, když uživatel v ovládacím prvku zadá znak. Uživatel například může do vyhledávacího pole zadat sedm písmen a výsledky se aktualizují pokaždé, když uživatel přidá písmeno, což zbytečně využívá šířku pásma sítě při vyhledávání ve zdroji dat. Pokud nastavíte vlastnost DelayOutput pro tento ovládací prvek na true, k akci nedojde, dokud uživatel po zadání jednoho nebo více znaků v ovládacím prvku na nějakou dobu nepřestane psát.

 5. Přidány matematické funkce.

  • Výpočet hodnot sinus, kosinus, tangens a dalších trigonometrických hodnot.
  • Snadný přístup k hodnotě π.
  • Převody mezi úhlovými jednotkami.
  • Výpočet přirozených umocnění a logaritmů.

  Další informace najde v tématech Trigonometrické funkce a Číselné funkce.

Verze 2.0.500

 1. Skener čárových kódů pro UPC, Codabar a další typy kódů.

  Podrobné pokyny a informace o osvědčených postupech a omezeních najdete v tématu Skenování čárového kódu.

 2. Šablony aplikací, které prezentují Common Data Model.

  Pomocí šablony můžete rychle vytvořit aplikaci pro telefony ke správě případů nebo aplikaci pro tablety k registraci kontaktů pro soutěž. Tyto šablony jsou založené na standardních entitách v modelu Common Data Model.

 3. Opravy chyb a vylepšení výkonu.

Verze 2.0.490

 1. Vytvářejte aplikace pomocí entit v modelu Microsoft Common Data Model.

  Ukládejte organizační data ve standardních nebo vlastních entitách, vytvářejte a sdílejte aplikace založené na těchto entitách a otevírejte entity v Excelu, kde můžete data snadno zobrazit a upravovat. Další informace najdete v tématu o entitách.

 2. Připojte se k datům na místním sharepointovém webu.

  Zobrazte a spravujte data na místním sharepointovém webu pomocí brány dat. Další informace najdete v tématu o připojení k SharePointu.

 3. Získejte nabízená oznámení na zařízení s Androidem, když s vámi někdo sdílí aplikace.

 4. Spouštějte aplikace pomocí PowerApps Mobile v systému Android N.

Verze 2.0.480

 1. Vytvářejte a upravujte aplikace v prohlížeči.

  Aplikace můžete vytvářet a upravovat v PowerApps Studiu nebo v prohlížeči, jako je Microsoft Edge, Chrome nebo Internet Explorer 11. Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace v prohlížeči.

 2. Vytvořte aplikaci z moderního seznamu v SharePointu.

  Další informace najdete v tomto příspěvku na blogu.

 3. Přidání nebo duplikování obrazovky

  V levém navigačním panelu můžete kliknout nebo klepnout na tři tečky u miniatury a pak kliknout nebo klepnout na možnost Nová obrazovka k přidání obrazovky nebo na možnost Duplikovat obrazovku ke zkopírování aktuální obrazovky. V obou případech se nová obrazovka zobrazí hned pod aktuální obrazovkou místo dolní části navigačního panelu.

Verze 2.0.471

 1. Data a časy při automatickém vytvoření aplikace.

  Pokud vytvoříte aplikaci automaticky ze zdroje dat, který obsahuje informace o datu, aplikace tyto informace ve výchozím nastavení zobrazí na obrazovce EditScreen1 v ovládacím prvku DatePicker. Pokud zdroj obsahuje taky informace o čase, zobrazí se v ovládacích prvcích Rozevírací seznam.

 2. Nové vzorové aplikace a šablony.

  Můžete otevřít vzorovou aplikaci, která demonstruje scénáře, jako jsou předvádění produktů, zjišťování zapojení zaměstnanců, kontrolování prostředků a pomoc novému zaměstnanci s výběrem zdravotního pojištění.

 3. Předávání parametrů, když je aplikace spuštěná v prohlížeči, pomocí řetězce dotazu.

 4. Zastaralé zdroje dat z Projectu Siena.

  Pokud jste vytvořili nebo aktualizovali aplikaci ve verzi beta 4 Projectu Siena tak, že zahrnovala data z některého z následujících zdrojů, při spuštění nebo úpravě aplikace v PowerApps se už tahle data nezobrazí:

  • místní sharepointové weby
  • Azure Mobile Services
  • služby REST, které nebyly vytvořené pomocí souboru WADL
  • RSS

  Pokud aplikaci otevřete pro úpravy, ikona chyby vás upozorní, který ovládací prvek nebo prvky mají vlastnosti odkazující na zastaralý zdroj dat.

Verze 2.0.460

 1. Místní data.

  Zobrazujte a spravujte data v místní databázi SQL Serveru pomocí místní brány dat.

 2. PowerApps ve Firefoxu.

  Aplikace můžete spouštět v nejnovější verzi prohlížeče Mozilla Firefox.

 3. Ovládací prvek SharePoint Update.

  Tento ovládací prvek se už nepoužívá a je nahrazený ovládacím prvkem Upravit formulář. Aplikace, která obsahuje ovládací prvek SharePoint Update, se nadále otevře, ale samotný ovládací prvek se už nezobrazí.

Verze 2.0.450

 1. Přidávejte data během přizpůsobování formuláře.

  Když je vybraný formulář, klepněte na zdroj dat pro formulář (nebo Není vybraný žádný zdroj dat) v pravém podokně a pak klepněte na Přidat zdroj dat.

 2. Aplikace z dat je teď plně delegované pro připojení SQL Azure a Salesforce.

  Když vytvoříte aplikaci z dat pro připojení SQL Azure nebo Salesforce, výsledná aplikace teď na službu deleguje všechny operace. V těchto generovaných aplikacích je teď možné pracovat s velkými datovými sadami.

  Místo generování vzorců na základě funkcí Filter a Sort teď generujeme vzorce na základě funkcí Search a SortByColumns. Tyhle nové funkce se na datovou službu snadněji delegují, protože nezávisejí na náhodném vzorci.

 3. Nová funkce vyhledávání.

  Funkci Search, která funguje jako speciální funkce Filter, stačí jediný řetězec k vyhledání a seznam textových sloupců, ve kterých má vyhledávat. Tato funkce také automaticky vrací všechny záznamy, pokud není přítomný žádný hledaný termín. To se hodí pro přímé použití s vyhledávacím ovládacím prvkem Textové zadání. Další informace najdete v dokumentaci k funkci Search nebo se podívejte na vzorce vygenerované při vytváření aplikace z dat.

 4. Operátor In teď podporuje delegování.

  Tento operátor můžete používat ve funkcích Filter k dosažení stejného účinku jako s funkcí Search.

 5. Zobrazujte soubory PDF, které jsou chráněné heslem.

  Pokud nakonfigurujete ovládací prvek Prohlížeč PDF, aby zobrazil soubor, který vyžaduje heslo, musí každý uživatel k zobrazení souboru zadat heslo. Pokud chcete požadavek na heslo odebrat, nastavte vlastnost Heslo ovládacího prvku na heslo pro tento soubor.

 6. Koordinovaný univerzální čas (UTC) v ovládacím prvku DatePicker.

  Ve výchozím nastavení interpretuje ovládací prvek DatePicker všechny hodnoty data v místním časovém pásmu. Pokud zadáte půlnoc v koordinovaném univerzálním čase (UTC), v některých časových pásmech se zobrazí datum o jeden den posunuté. Například ovládací prvek DatePicker zobrazí 31. prosince 2016, pokud nastavíte jeho vlastnost DefaultDate na „2017-01-01T00:00:00Z“ a nacházíte se v tichomořském časovém pásmu (UTC - 8 hodin). Aby ovládací prvek zobrazoval tyto hodnoty správně, změňte jeho vlastnost DateTimeZone z Local na UTC.

Verze 2.0.440

 1. Podokno Možnosti.

  Sloučili jsme podokna Možnosti a Rychlé nástroje a podokno Možnosti zůstává stále otevřené.

 2. Ovládací prvek Upravit vyhledávání.

  Pokud přidáte a nakonfigurujete ovládací prvek Upravit vyhledávání v ovládacím prvku Edit form, můžou uživatelé přidávat a aktualizovat položky v seznamu SharePointu, který obsahuje tyto typy sloupců:

  • Vyhledávání
  • Osoba nebo Skupina
  • Spravovaná metadata

Verze 2.0.430

 1. Vyžadována aktualizace pro PowerApps Studio a PowerApps Mobile.

  Z důvodu interní změny musíte nainstalovat tuto aktualizaci, abyste mohli dál vytvářet a upravovat aplikace v PowerApps Studiu a spouštět aplikace v PowerApps Mobile.

  Pro Windows 8 a Windows 8.1:

  1. Otevřete aplikaci pro Windows Store.
  2. Otevřete nastavení pro tuto aplikaci.
   Například stiskněte současně klávesu Windows a klávesu „c“ a pak vyberte Nastavení.
  3. Vyberte Aktualizace aplikace a pak vyberte Zkontrolovat aktualizace.
  4. Na obrazovce, který se zobrazí, vyberte Nainstalovat pro PowerApps.
 2. Vylepšené delegování pro velké datové sady.

  • SortByColumns teď podporuje delegování.
  • Vlastnosti Sort, SortByColumns a Filter jde teď skládat dohromady.
  • Další podpora pro delegování se chystá.
 3. Do ovládacího prvku Edit form byla přidána vlastnost Updates.

  Ovládací prvek Edit form teď má vlastnost Updates, která umožňuje přístup ke všem vlastnostem Update karet ve formuláři.

  Tuto vlastnost můžete použít k předávání dat formuláře do rozhraní API REST.

 4. Opravy chyb ovládacího prvku Video.

  Nyní funguje s YouTube.

 5. Podpora jednotného přihlašování pro služby Microsoftu.

  Funkce jednotného přihlašování automaticky přihlásí uživatele PowerApps do jejich služeb Microsoft používajících ověřování pomocí Azure Active Directory, jako jsou SharePoint, Office 365 a Dynamics CRM.

 6. Přidána karta Upravit vyhledávání.

  Jakmile tuto aktualizaci PowerApps nainstalujete, budou ovládací prvky Display form a Edit form zobrazovat vyhledávací pole pro jiné tabulky, ale tato data budou jen pro čtení. Jakmile dojde v konektoru SharePointu k dalším změnám, budete tato pole moct aktualizovat pro data v seznamech SharePointu. (Abyste tuto možnost mohli využívat, nebude nutné PowerApps znovu aktualizovat).

 7. Minimální/maximální hodnoty pro číselné karty.

  Číselné karty, jako jsou karty pro hodnocení a procenta, odrážejí minimální a maximální hodnoty, které nastavíte (nebo které jsou nastavené v metadatech pro zdroj dat).

 8. Výchozí hodnota pro ovládací prvek DatePicker.

  Ovládací prvek DatePicker můžete nakonfigurovat, aby výchozí hodnota byla prázdná.

 9. Vylepšení ovládacích prvků Zobrazit formulář a Upravit formulář.

  Ovládací prvky formuláře teď zobrazují zobrazovaný název i název pole, pokud se liší, a můžete změnit zobrazovaný název ovládacího prvku vyhledávání.

 10. Na webu powerapps.com můžete zobrazit jenom aplikace, které vlastníte nebo které s vámi někdo sdílí.

 11. Opravy chyb a vylepšení výkonu v celém produktu.

Verze 2.0.410

PowerApps.com

 1. **Používejte aplikace přímo na webu.**
  

  PowerApps najdete na každém zařízení, které má internetový prohlížeč.

 2. Nová domovská obrazovka na PowerApps.com.

  K funkcím patří:

  • Rychlý přístup k vašim aplikacím
  • Ukázkové aplikace, které si můžete prohlédnout, než začnete se svými
  • Dokumentace s dalšími informacemi
 3. Úplně nový vzhled pro hledání a správu aplikací, připojení a oznámení.

 4. Vylepšení sdílení.

  Uživatelé teď můžou aplikace dál sdílet a sdílet aplikace se svou organizací.

PowerApps Mobile

 1. **PowerApps jsou teď k dispozici pro Android.**
  

  PowerApps najdete v obchodu pro Android.

 2. **PowerApps mají nový vzhled pro vyhledání a otevírání aplikací na zařízeních s iOSem.**
  

  Aktualizujte svou aplikaci nebo ji nainstalujte z obchodu Apple.

 3. Zjednodušené přihlašování a první spuštění.

 4. Vylepšení použitelnosti.

  Přidali jsme hamburgerovou navigaci a místní nabídku aplikace.

PowerApps Studio

 1. Zjednodušená stránka pro zahájení tvorby aplikace.

  • Další užitečné možnosti, díky kterým rychle získáte, co potřebujete.
  • Vylepšený tok, včetně lepšího popisu cesty a navigace, když vytváříte aplikaci z dat.
  • Při vytváření aplikace z SharePointu Online jsou teď vidět naposledy používané sharepointové weby. To ocení uživatelé, kteří si nepamatují adresy URL SharePointu.
 2. Nová prohlídka produktu s průvodcem.

  Stručná prohlídka nejdůležitějších částí pro tvorbu, která novým uživatelům pomůže seznámit se s produktem.

 3. Odkazy kontextové nápovědy.

  Výrazně jsme zjednodušili nalezení nápovědy v produktu a spojení s ostatními uživateli prostřednictvím naší komunity.

 4. Nové ovládací prvky Edit form a Display form. Díky tomu jsou lepší aplikace generované z dat.

  Vytvoření aplikace z dat je teď o hodně jednodušší. Pomocí těchto ovládacích prvků a souvisejících karet a funkcí můžete vytvořit základní aplikaci k zobrazení a úpravám dat, aniž byste museli ručně volat funkce Patch, Validate a další funkce nízké úrovně.

  Tyto ovládací prvky také nabízejí nové konfigurační podokno, kde můžete zapínat nebo vypínat jednotlivá pole a změnit kartu pro každé pole.

  Další informace najdete v tématu Principy datových formulářů.

 5. Delegování vlastností Filter a Sort na zdroj dat zlepšuje výkon a podporuje velké počty záznamů.

  Doposud se všechny operace filtrování a řazení zpracovávaly v zařízení, což vyžadovalo načítání všech dat, které bylo časově náročné a omezovalo šířku pásma. V této verzi jde tyto operace v některých situacích delegovat na zdroj dat. Díky tomu vaše aplikace rychleji reagují a můžou zpracovávat velké množství záznamů. Další informace si můžete přečíst na stránkách o vlastnostech Filtrovat a Seřadit.

  Delegování je omezené na určité situace. U aplikací vytvořených z dat nejde použít. Další podrobnosti najdete v části Běžné problémy a jejich řešení dále v tomto článku. Scénáře, ve kterých jde delegování použít, ještě rozšíříme.

  Ovládací prvek Gallery této nové funkce využívá tak, že teď podporuje stránkování. Když uživatel dojde na konec seznamu dat, ovládací prvek hladce načte další informace ze zdroje dat.

 6. Vyhledávejte a posouvejte zobrazení v ovládacím prvku PDF viewer.

  Ovládací prvek PDF viewer teď podporuje fulltextové vyhledávání v celém dokumentu a přidali jsme plynulé posouvání mezi stránkami. Už se nemusíte přesouvat stránku po stránce.

 7. Více konektorů.

  Pokračujeme v přidávání konektorů. Nejnovější stav najdete v seznamu.

 8. Aktualizace metadat.

  Aktualizujte metadata jediným kliknutím nebo klepnutím (místo abyste připojení odstranili a znovu přidali).

 9. Seznam naposledy použitých sharepointových webů.

  Vytváříte více aplikací pro stejný sharepointový web? Abychom vám to usnadnili, sledujeme sharepointové weby, které jste nedávno použili, abyste je mohli jednoduše znovu vybrat.

 10. Vylepšení výkonu a zpracování dat spolu s mnoha vylepšeními použitelnosti a opravami chyb v celém produktu.

Připojení

Tato verze podporuje kromě mnoha jiných tato připojení:

 • SharePoint
 • Office 365
 • Dynamics CRM
 • SQL
 • OneDrive pro firmy
 • Dropbox
 • Disk Google
 • Slack
 • Twilio
 • Yammer
 • Twitter