Než budete aplikaci sdílet, zvažte typy prostředků, se kterými tato aplikace počítá, například některé z těchto:

  • Připojení ke zdroji dat
  • Místní brána dat
  • Vlastní rozhraní API
  • Sešit Excelu nebo jiná služba
  • Tok

Když budete aplikaci sdílet, budou některé z těchto prostředků sdílené automaticky. Jiné prostředky vyžadují, abyste vy nebo lidé, se kterými aplikaci sdílíte, podnikli některé kroky navíc, aby aplikace fungovala podle očekávání.

Připojení, vlastní rozhraní API a místní bránu dat můžete sdílet s celou svou organizací.

Připojení

Některé typy připojení, například SQL Server, jsou sdílené automaticky, ale jiné vyžadují, aby uživatelé vytvořili v aplikaci vlastní připojení ke zdroji nebo zdrojům dat.

Na powerapps.com můžete zjistit, jestli bude připojení sdílené automaticky, a můžete oprávnění ke sdílení aktualizovat. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Spravovat, klikněte nebo klepněte na Připojení a potom na příslušné připojení. Pokud se zobrazí karta Sdílet, bude připojení sdílené automaticky.

Karta Sdílet na stránce podrobností připojení

Místní brány dat

Pokud vytvoříte a sdílíte aplikaci, která obsahuje data z místního zdroje, bude automaticky sdílená samotná místní brána dat i určité typy připojení pro tuto bránu. Když nebude některé připojení sdílené automaticky, můžete ho sdílet ručně (jak jsme ukázali v předchozí části), nebo může aplikace vyzvat uživatele, aby si vytvořili vlastní připojení. Postup zobrazení připojení, u kterých byla nakonfigurována brána:

  1. Otevřete powerapps.com, v levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Spravovat a potom klikněte nebo klepněte na Brány.
  2. Klikněte nebo klepněte na bránu a potom na kartu Připojení.

Poznámka: Pokud některá připojení nasdílíte ručně, budete je muset nasdílet znovu za těchto okolností: - Přidáte místní bránu dat k aplikaci, kterou jste už nasdíleli. - Změníte lidi nebo skupiny, kterým jste nasdíleli aplikaci, která má místní bránu dat.

Vlastní rozhraní API

Když sdílíte aplikaci, která používá vlastní rozhraní API, je toto rozhraní automaticky sdílené, ale uživatelé si k němu musí vytvořit vlastní připojení.

Na powerapps.com můžete zobrazit nebo aktualizovat oprávnění pro vlastní rozhraní API. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Spravovat, klikněte nebo klepněte na Připojení a potom na Nové připojení (v pravém horním rohu). Klikněte nebo klepněte na Vlastní a potom klikněte nebo klepněte na vlastní rozhraní API, o kterém chcete zobrazit podrobnosti.

Sešity Excelu

Pokud sdílená aplikace používá data, ke kterým nemají přístup všichni uživatelé (například excelový sešit v rámci účtu cloudového úložiště), nasdílejte data.

Toky

Pokud sdílíte aplikaci, která obsahuje tok, zobrazí se uživatelům, kteří aplikaci spustí, výzva k ověření nebo aktualizaci všech připojení, se kterými tento tok počítá. Kromě toho platí, že parametry toku může přizpůsobit jenom osoba, která tok vytvořila. Můžete například vytvořit tok, který bude posílat poštu na zadanou adresu. Ostatní uživatelé ale nemůžou tuto adresu změnit.