Díky PowerApps můžete pracovat v různých prostředích a snadno mezi nimi přepínat. Základní informace o prostředích najdete v tématu Prostředí – přehled, kde se podrobně vysvětluje, proč používat prostředí a jak je lze vytvářet a spravovat. Tento článek se zabývá následujícími tématy, která se týkají prostředí:

  • Přepnutí prostředí na powerapps.com
  • Vytvoření aplikace ve správném prostředí
  • Zobrazení aplikace ve správném prostředí

Přepnutí prostředí

Když se zaregistrujete a poprvé přihlásíte na powerapps.com, zobrazí se vám pravděpodobně výchozí prostředí. Můžete si to ověřit v pravém horním rohu stránky.

Výchozí prostředí

Výchozí prostředí je přístupné všem uživatelům. V tomto prostředí můžete začít vytvářet aplikace a sdílet je s jinými uživateli. Můžete mít také přístup k jiným prostředím, třeba k těm, která vytvoříte sami, nebo k těm vytvořeným jinými uživateli. Přepnout prostředí můžete tak, že kliknete na rozevírací seznam prostředí v pravém horním rohu a vyberete jiné prostředí. V tomto příkladu přepnu z výchozího prostředí na Prostředí 1.

Přepnutí prostředí

Po přepnutí na jiné prostředí (třeba na Prostředí 1) se zobrazí všechny aplikace, které jste vytvořili nebo ke kterým máte přístup, v tomto novém prostředí.

Vytváření aplikací ve správném prostředí

Aplikace můžete vytvářet v existujících prostředích, ke kterým máte přístup, nebo v novém prostředí. Vytvoření vlastního prostředí ale vyžaduje určitý plán. Další informace najdete v tomto tématu. Před vytvářením aplikace vždycky vyberte požadované prostředí pro danou aplikaci. Když to neuděláte, budete se muset zabývat přesouváním aplikací mezi prostředími.

  1. Pokud jste na powerapps.com, vyberte prostředí, ve kterém chcete aplikaci vytvořit. Pokud používáte PowerApps Studio nebo PowerApps Studio pro web, přejděte ke kroku 4.
  2. Vyberte + Nová aplikace.
  3. Vyberte Otevřít PowerApps Studio nebo PowerApps Studio pro web.
  4. Když se PowerApps Studio nebo PowerApps Studio pro web otevře, vyberte znovu prostředí v pravém horním rohu. Tuto funkci v budoucnu vylepšíme, ale v aktuální verzi je nutné provést tento výběr pokaždé, když chcete vytvořit aplikaci v novém prostředí.

Přepnutí prostředí v nástroji Studio

  1. Na stránce Account (Účet) u názvu aktuálního prostředí vyberte Change (Změnit).

Přepnutí prostředí v nástroji Studio

  1. Vyberte prostředí, ve kterém chcete aplikaci vytvořit.

Přepnutí prostředí v nástroji Studio

  1. Pokud chcete začít vytvářet aplikaci, vyberte New (Nová). Vaše aplikace se teď bude nacházet v prostředí, které jste vybrali v kroku 6.

Přepnutí prostředí v nástroji Studio

Zobrazení aplikací ve správném prostředí

Ať už k práci používáte powerapps.com, PowerApps Studio pro Windows nebo PowerApps Studio pro web, bude zobrazený seznam aplikací, připojení atd. vždycky filtrovaný podle prostředí, které je vybrané v rozevíracím seznamu. Když se vám nezobrazují aplikace, které hledáte, vždycky zkontrolujte, jestli máte vybrané správné prostředí.

Ještě jednou přepnutí prostředí v powerapps.com:

Přepnutí prostředí

Přepnutí prostředí v nástroji PowerApps Studio pro Windows nebo PowerApps Studio pro web:

Přepnutí prostředí v nástroji Studio

Další informace o prostředích najdete v tomto přehledu.