Žena pracující s notebookem

Zásady správného řízení s minimálním psaním kódu: Co potřebujete vědět

Zjistěte, co je řízení s minimálním psaním kódu a proč je důležité pro vaši organizaci.

Co je řízení s minimálním psaním kódu?

Řízení s minimálním psaním kódu je způsob, jakým organizace vede své odborníky a civilní vývojáře – zaměstnance, kteří používají technologii k vytváření řešení firemních požadavků – při tvorbě vlastních aplikací pomocí platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu.

Tyto platformy pomáhají zaměstnancům – ať už mají zkušenosti s kódováním, nebo ne – vytvářet aplikace prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní. Používají funkce jako šablony a přetahování k rychlému vytváření aplikací, které automatizují obchodní procesy. Ručního kódování je zapotřebí jen velmi málo, vyžaduje se jen při přidávání vlastních prvků do aplikací pomocí šablon stylů CSS.

V průběhu životního cyklu vývoje softwaru řízení s minimálním psaním kódu pomáhá zachovávat zabezpečení a dodržování předpisů a maximalizovat hodnotu platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu.

Proč je řízení s minimálním psaním kódu nezbytné?

Řízení s minimálním psaním kódu je nezbytné, aby bylo zajištěno, že profesionální a civilní vývojáři budou dodržovat zásady, bezpečnostní postupy a standardy organizace. Rámec pro řízení platformy může například definovat, co je možné na platformě vytvářet, kdo ponese odpovědnost za kontrolu a schvalování aplikací a jak postupovat podle osvědčených postupů IT oddělení pro vývoj s minimálním psaním kódu.

Kdo používá nástroje s minimálním psaním kódu?

Profesionální a civilní vývojáři používají nástroje jako platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu k rychlému vytváření a doručování podnikových aplikací, které se nespoléhají na ruční programování. Profesionální vývojáři umí psát kód, ale je to časově náročná disciplína, která vyžaduje kontroly a údržbu kódu. Civilní vývojáři sice nemají vývoj v popisu práce, ale bývají to oni, kdo nacházejí rychlejší a snazší způsoby, jak odvést potřebnou práci. Vidí příležitosti ke zlepšení procesů v týmu pomocí nástrojů schválených IT oddělením.

Civilní vývoj může snadno sklouznout ke stínovému IT – používání hardwaru a softwaru bez vědomí nebo schválení IT nebo bezpečnostních týmů v organizaci. To může představovat bezpečnostní rizika. Řízení civilních vývojářů pomáhá omezit rizika jako únik dat nebo porušení předpisů. Mezi prvky této strategie řízení dat patří:

 • Definování pravidel pro civilní vývojáře
 • Zavádění přísných požadavků na zabezpečení
 • Určování, kdo má nárok na program vývoje s minimálním psaním kódu
 • Školení civilních vývojářů v oblastech, jako je zabezpečení dat a průběžný vývoj
 • Pověření IT oddělení, aby schvalovalo používané prostředky a dohlíželo na ně

Implementace úspěšné platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu závisí na důkladně definovaných zásadách a strategiích a řízení civilních vývojářů pomáhá definovat role a odpovědnosti a minimalizovat rizika pro bezpečnost.

Vlastnosti dobrého řízení s minimálním psaním kódu

Řízení má vliv na to, jak se stanovují cíle organizace a jak se jich dosahuje, jak je monitorováno a řešeno riziko a jak se optimalizuje výkon. Součástí řízení jsou procesy, které řídí a ovládají organizaci a činí ji odpovědnou. Zavedení těchto aspektů řízení s minimálním psaním kódu pomáhá vybudovat důvěru zúčastněných stran, položit základy pro vysokou výkonnost a umožnit organizaci reagovat na neustálé změny pomocí nástrojů s minimálním psaním kódu.

Mezi hlavní rysy dobrého řízení s minimálním psaním kódu patří:

 • Zvýšení výkonu správy Kvalitní řízení s minimálním psaním kódu pomáhá vedoucím pracovníkům rozhodovat tak, aby to odpovídalo cílům organizace. Pomáhá jim to stanovit odpovědnost IT a vývojářů s minimálním psaním kódu, nastavit program vývoje s minimálním psaním kódu tak, aby byl úspěšný, a urychlit vstup na trh.
 • Používání technologií k vytváření obchodních hodnot Automatizace procesů a snížení počtu chyb pomáhá urychlit návratnost investice do platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu. Abyste vytvořili základ pro tvorbu efektivních aplikací, určete, které nástroje bude vaše organizace používat pro vývoj s minimálním psaním kódu, a zaveďte systém podpory zaměstnanců, kterým budou tyto nástroje sloužit.
 • Zmírňování rizik souvisejících s technologiemi Dobré řízení s minimálním psaním kódu používá osvědčené postupy, začleňuje aspekty zabezpečení a pomáhá splnit regulační požadavky pro nástroje s minimálním psaním kódu, které vaše organizace používá. Aby organizace ještě více snížily riziko a zlepšily správu, často outsourcují svá technologická řešení poskytovatelům třetích stran, kteří se na tyto oblasti specializují.

Začleňování dobrého řízení s minimálním psaním kódu

Způsob, jakým řídíte platformu pro vývoj s minimálním psaním kódu ve své organizaci, má přímý vliv na její úspěch. Čas a úsilí věnované zavedení zřetelného a uceleného rámce pro řízení s minimálním psaním kódu zlepší výkon aplikací a pomůže maximalizovat návratnost investic.

Pokud chcete začlenit dobré řízení s minimálním psaním kódu, ujistěte se, že organizace zajišťuje následující činnosti.

Definuje program vývoje s minimálním psaním kódu. Vyjasněte role a odpovědnosti vývojářů s minimálním psaním kódu. Dejte vývojářům prostředky a podpořte jejich potřebu vytvářet užitečné aplikace, které pomáhají minimalizovat riziko, že vznikne problém stínového IT.

Vytváří plán dohledu nad programem. Vedoucí IT pracovníci v organizaci by měli mít znalosti a schopnosti stanovit strategie úspěšného programu vývoje s minimálním psaním kódu a zmírnit rizika, která se s ním pojí. Měli by pomáhat při volbě nejvhodnější platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu a poskytovat pokyny a oporu pro vývojáře s minimálním psaním kódu.

Zavádí plán školení. Než školení začne, je důležité zjistit, kteří zaměstnanci projevují zájem o vývoj s minimálním psaním kódu, mají základní technické znalosti a rozumí datům. Součástí školení jsou tyto informace:

 • Používejte zvolenou platformu.
 • Zaveďte osvědčené postupy.
 • Naplánujte aplikaci, kterou chtějí vytvořit.
 • Seznamte se s postupy pro zabezpečení, dodržování předpisů, přístup a oprávnění a správu.

Identifikuje všechny požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů. Zaveďte zásady správy dat, které organizaci pomůžou splnit požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů. Zásady stanovují pokyny, jak používat, sdílet a uchovávat data. Můžou například zakázat vývojářům s minimálním psaním kódu vytvářet databáze, čímž pomůžou zabránit duplicitám dat a jejich možnému odhalení.

Zmírňování obchodních rizik

Když se používá platforma pro vývoj s minimálním psaním kódu, hraje řízení důležitou roli při zmírňování rizik. Zavedení pokynů a vyjasnění očekávání mezi týmy organizace a zúčastněnými stranami je důležité pro vývoj efektivních zásad řízení s minimálním psaním kódu.

Začíná se u otázek, jako jsou tyto:

 • Kdo může na platformě vytvářet aplikace s minimálním psaním kódu?
 • Jaké dovednosti musí vývojáři mít?
 • Co mají povoleno vytvářet? (Například jen aplikace, které automatizují obchodní procesy)
 • Jak budou tyto aplikace používat ostatní pracovníci v organizaci?
 • Kdo odpovídá za kontrolu, schvalování a podporu aplikací s minimálním psaním kódu?

Když budou moct vývojáři s minimálním psaním kódu vytvářet aplikace, vzniknou otázky ohledně zabezpečení. Společnosti, které nabízejí cloudové úložiště a služby, sice nabízejí řízení přístupu a oprávnění, ale je zapotřebí zvážit i další obchodní rizika. Například stínové IT – používání nástrojů, které neschválilo IT oddělení – znemožňuje přehled o tom, co vývojáři tvoří.

Následují další aspekty související se zmírňováním rizik:

 • Dohled nad daty je při vývoji s minimálním psaním kódu zcela zásadní, protože pomáhá chránit důležitá data. Vývojáři tak musí o určité typy dat požádat a získat souhlas, než je budou moct použít v aplikacích.
 • Společnosti, které poskytují platformy podporující minimální psaní kódu, musí prokázat své audity zabezpečení, certifikace o dodržování předpisů a smlouvy o úrovních služeb. Tato transparentnost pomůže určit, kterou platformu si organizace zvolí.
 • Problémy obchodní logiky můžou odhalit citlivé informace a ohrozit zabezpečení organizace. Stejná ochrana, kterou používáte při vývoji softwaru, by měla být zavedená i pro vývoj s minimálním psaním kódu.

Jak testování podporuje dobré řízení s minimálním psaním kódu

Platformy podporující minimální psaní kódu mají obvykle integrované funkce automatizovaného testování, které umožňují vývojářům s minimálním psaním kódu testovat funkce aplikací v průběhu procesu vývoje. Widgety podporující přetahování, které se v platformě používají, jsou obvykle testovány předem, proto může být další testování zapotřebí jen v případě, že se použije vlastní kód. Testovat rozhraní API je naopak nutné stále, protože autoři těchto rozhraní je můžou aktualizovat, aniž byste o tom věděli.

Integrované funkce testování jsou užitečné, ale stále je důležité mít kontrolory kódu, kteří ověří, že aplikace dodržují rámec řízení. Kontroly kódu provádějí profesionální vývojáři a slouží jako potvrzení, že aplikace s minimálním psaním kódu jsou pro daný úkol dostatečné a splňují zavedené požadavky na zabezpečení, aby se minimalizovalo riziko. Kontroly kódu výslovně hledají slabá místa, která by mohla odhalit citlivá data nebo vést k porušení zabezpečení.

Význam oprávnění aplikací

Aby se dalo předcházet provozním a bezpečnostním rizikům, musí se při vývoji s minimálním psaním kódu vynucovat oprávnění aplikací. Zvolená platforma podporující minimální psaní kódu by měla už v základu implementovat řízení přístupu a oprávnění, ale bez konkrétních požadavků na přístup organizace nebudou opravdu vědět, co vývojáři s minimálním psaním kódu dělají s daty. V závislosti na dalších aspektech zabezpečení v aplikaci může dojít k odhalení dat veřejnosti a kyberzločinci by mohli získat přístup do sítě.

Když své odborníky na IT pověříte udělováním oprávnění aplikací, pomůže to zajistit, že vývojáři s minimálním psaním kódu nebudou rozhodovat na vysoké úrovni, která neodpovídá jejich rozsahu odpovědnosti. IT experti mají znalosti a zkušenosti, aby mohli zkontrolovat kód a zjistit, jestli se aplikace připojuje k webu s nedostatečným řízením nebo málo přísnými oprávněními.

Jak se na platformě chrání kód

Zabezpečení a řízení by měly být součástí platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu, kterou vaše organizace používá, ale IT odborníci by měli být ti, kdo bude řídit přístup k datovým prostředkům používaným vývojáři s minimálním psaním kódu. Pomocí bezpečnostních ochran v platformě dostane IT tým upozornění na oprávnění, která můžou vyžadovat přísnější kontrolu s cílem lépe ochránit data.

Jedním ze způsobů, jak motivovat k transparentnosti při vývoji s minimálním psaním kódu, je vyžadovat, aby vývojáři k vytváření aplikací používali sandbox platformy. Tím se omezí jejich přístup k prostředkům a funkcím zobrazování, úprav a sdílení dat. Bezpečnostní prvky platformy pomáhají zajistit, že do systému budou mít přístup jen ti, kdo mají správná oprávnění.

Nalezení řešení řízení s minimálním psaním kódu

S příchodem digitální transformace nastal čas optimalizovat program vývoje s minimálním psaním kódu. Zvolte si platformu pro vývoj s minimálním psaním kódu, který bude integrovat zásady správného řízení, viditelnost a ochranu. Microsoft Power Platform pomáhá vývojářům s minimálním psaním kódu vytvářet rychle a efektivně kvalitní řešení. Spravovaná prostředí nabízí funkce řízení, které zjednodušují a automatizují IT správu produktu Microsoft Power Platform ve velkém.

Umožněte svým zaměstnancům vytvářet aplikace s minimálním psaním kódu, které modernizují obchodní procesy a zajišťují organizacím větší flexibilitu. Přečtěte si další informace o Microsoft Power Platform a Power Apps.

Nejčastější dotazy

Představuje minimální psaní kódu budoucnost vývoje softwaru?

Vývoj s minimálním psaním kódu demokratizoval, usnadnil a urychlil vývoj softwaru. S minimálním psaním kódu, předem připravenými funkcemi a opakovaně použitelnými prvky by takový vývoj mohl představovat budoucnost automatizace, vývoje aplikací a softwaru. Aplikace s minimálním psaním kódu by však nemusely odpovídat přísným požadavkům na zabezpečení a dodržování předpisů. Je například nepravděpodobné, že by byly optimalizované pro náročné úlohy, a možná nebudou splňovat požadavky na přístupnost pro čtečky obrazovky a hlasový vstup.

Proč je vývoj s minimálním psaním kódu důležitý?

Vývoj s minimálním psaním kódu je důležitý pro firmy, které chtějí zvýšit svou pružnost a reagovat rychleji na trh a požadavky zákazníků. Dává vývojářům s minimálním psaním kódu příležitost vytvářet řešení pro konkrétní problémy v krátkém čase a snižuje poptávku po vlastním softwaru od IT.

Jaká odvětví používají platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu?

Všechna odvětví můžou používat platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu k automatizaci procesů a úspoře času a peněz. Například v odvětví vzdělávání můžou aplikace s minimálním psaním kódu pomoct sledovat docházku a monitorovat vzdálenou výuku, zatímco ve zdravotnických službách nabízejí pacientům aplikace pro sebehodnocení a plánování, které jsou v souladu s předpisy.

Co jsou platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu?

Platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu pomáhají lidem, kteří nemají mnoho zkušeností s kódováním, nebo kódovat vůbec neumí, vytvářet aplikace pomocí grafického uživatelského rozhraní. Tyto platformy používají funkce jako šablony a přetahování k rychlému vytváření aplikací, které automatizují obchodní procesy. Ručního kódování je zapotřebí jen velmi málo, vyžaduje se jen při přidávání vlastních prvků do aplikací pomocí šablon stylů CSS.

Jak si zvolit platformu pro vývoj s minimálním psaním kódu?

Až budete vybírat platformu pro vývoj s minimálním psaním kódu, ujasněte si, jak ji chcete používat, například pro vývoj mobilních aplikací nebo kvůli nástrojům pro webové aplikace. Zvažte jejich možnosti, včetně řízení, testování aplikací, nasazování a správy. Pokud vaši vývojáři s minimálním psaním kódu mají znalosti programování, zvolte platformu, která nabízí vyšší stupeň přizpůsobování. Jinak bude vhodnější platforma s více vizuálními nástroji, které uvítají spíše méně technicky zdatní uživatelé.