Žena pracující na počítači

Proč právě teď záleží na vývoji s minimálním množstvím kódu


Co je vývoj s minimálním množstvím kódu?

U moderních firem se schopnost vlastní transformace a rychlého přizpůsobení se měnícímu světu práce stala zásadní záležitostí. To, jak vaše společnost na tyto změny reaguje – a jak rychle reaguje – může zásadním způsobem posílit nebo naopak zničit vaše dlouhodobé výsledky. Vaše společnost si proto musí rychle osvojit schopnost digitální transformace, aby vyhověla rostoucím požadavkům zákazníků a udržovala krok s konkurencí.

Vaše firma může tuto změnu implementovat mnoha způsoby a používání vývoje s minimálním psaním kódu je stále populárnější přístup, nabízející společnostem schopnost neustále se přizpůsobovat měnícím podmínkám.

V čem spočívá přitažlivost toho přístupu? Společnosti disponující platformou pro vývoj s minimálním psaním kódu mohou rychle vytvářet a dodávat podnikové aplikace, aniž by se musely spoléhat na velké množství ručního programování nebo školení uživatelů. To nejen šetří čas a zvyšuje efektivitu a produktivitu společností, ale také vám umožňuje soustředit se na aplikace, které vyžadují největší pozornost, například aplikace pro zákaznické prostředí a automatizaci.

Jednoduše řečeno, minimální množství napsaného kódu je chytrý způsob, jak vrátit lidem tvůrčí iniciativu. Jedná se o způsob vývoje softwaru a aplikací, který vašim pracovníkům umožňuje vytvářet podnikové aplikace pro velké firmy pomocí přetahování prvků a vizuální asistence, přičemž autorům stačí jen velmi malé nebo dokonce žádné znalosti či zkušenosti s psaním kódu.

Přitažlivost tohoto přístupu spočívá v tom, že aplikaci může vyvinout téměř kdokoli. Amatérští vývojáři – zaměstnanci ve vaší organizaci, kteří nutně nemají technické nebo programátorské znalosti – mohou rychle a efektivně vytvářet aplikace na platformách s minimálním množstvím kódu.

Umožníte-li komukoli vytvářet aplikace pomocí této zjednodušené metody vývoje aplikací, sníží se tak zátěž vašich profesionálních vývojářů a IT týmů, kteří pak mohou věnovat svůj čas vytváření složitějších a kriticky důležitých podnikových aplikací. A když tito vývojáři používají platformy s minimálním psaním kódu, pomáhá jim to pracovat rychleji, protože nemusí psát jednotlivé řádky kódu.

Pokud hledáte způsob vývoje aplikací, který používá vizuální modelování, můžete také zvážit použití aplikační platformy zcela bez psaní kódu. Minimální kód a žádný kód jsou příbuzné technologie, včetně jejich klíčového účelu. Obě platformy byly vytvořeny jako alternativa k tradičnímu vývoji aplikací a obě zjednodušují amatérským vývojářům vytváření nových aplikací.

Mezi oběma technologiemi však existují určité zásadní rozdíly. U platforem s minimálním psaním kódu musejí vývojáři mít alespoň základní znalosti programování, zatímco na platformách bez psaní kódu přetahují prvky aplikace a nemusí mít žádné zkušenosti s psaním kódu. Platformy bez kódu jsou ideální pro vytváření menších aplikací a jejich možnosti bývají omezené. Platformy s minimálním psaním kódu mají naopak tendenci umožnit vývojářům tvorbu propracovanějších aplikací.


Platformy pro vývoj s minimálním množstvím kódu

Platformy pro vývoj s minimálním množstvím kódu přinášejí vašemu podnikání mnoho výhod, například poskytování nástrojů zvyšujících agilitu společnosti a umožňujících zaměstnancům rychle vytvářet profesionální aplikace řešící výzvy při podnikání.

Platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu mohou vaší firmě pomoci mnoha způsoby:

 • Šetří čas, protože umožňuje téměř komukoli ve vaší společnosti vyvíjet aplikace místo čekání na to, až je vytvoří týmy vývojářů.
 • Zvyšuje produktivitu uvolněním pracovního kalendáře vašich vývojářů, kteří se pak mohou soustředit na vytváření aplikací vyžadujících psaní kódu, a v konečném důsledku tak pomáhá týmům pracovat efektivněji.
 • Snižuje náklady tím, že vám umožní využívat stávající zaměstnance jako amatérské vývojáře namísto náboru nových vývojářů. To umožňuje vašim profesionálním vývojářům vytvářet více aplikací za kratší dobu.
 • Vyšší dosažená flexibilita díky používání platforem s minimálním psaním kódu ke snadné změně aplikací, bez nutnosti trávit spoustu času jeho psaním.

Vývoj aplikací s minimálním psaním kódu však není zcela bezproblémový. I když tento způsob vývoje nevyžaduje mnoho ručního psaní kódu, vaše IT týmy nejsou zcela vyřazeny ze hry – stále musejí být k dispozici, aby dokázaly pomoci jak amatérským, tak profesionálním vývojářům během tvorby aplikací.

Vývoj s minimálním psaním kódu může také zkomplikovat ve vaší společnosti kontrolu toho, co zaměstnanci právě vytvářejí, což může vytvářet bezpečnostní problémy. U místních platforem s minimálním psaním kódu je pro IT oddělení často obtížné mít jakýkoli přehled o vývojových projektech. Tento problém však lze vyřešit přesunem do cloudu, který vám umožní přidělovat oprávnění na základě pravidel.


Co vše mohou firmy vytvářet na platformách pro vývoj aplikací s minimálním psaním kódu?

Dále uvádíme několik praktických případů použití, které ukazují, co můžete vytvořit na platformě s minimálním psaním kódu:

 • Aplikace zákaznického prostředí. S nástupem digitální transformace dnešní zákazníci očekávají snadno použitelné, dobře fungující mobilní aplikace. Minimální množství psaného kódu umožňuje modernizovat stávající aplikace a výrazně zrychlit vývoj nových aplikací.
 • Obchodní aplikace. Když jsou aplikace zastaralé, nepodporují nadále aktuální procesy a neposkytují ideální uživatelské prostředí, může platforma s minimálním psaním kódu pomoci migrovat tyto aplikace a zjednodušit automatizaci procesu.
 • Aplikace pro automatizaci a efektivitu. Tyto aplikace vám poskytnou nástroje, které potřebujete k automatizaci úkolů a snížení vaší závislosti na manuálních procesech, ve kterých jsou používány papírové dokumenty.

Klíčová hlediska pro výběr správné platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu

Než se pustíte do svého prvního vývojového projektu s minimálním psaním kódu, je důležité se pozastavit a věnovat čas přemýšlení o možnostech této platformy. Dále uvádíme několik zásadních otázek, na které byste měli najít odpověď:

 • Je platforma dostatečně bezpečná, aby se na ní daly používat B2B nebo B2C projekty?
 • Nabízí integrované bezpečnostní funkce pro aplikace?
 • Je škálovatelná? Pokud potřebujete později přidat další uživatele, dá se to snadno provést?
 • Umožňuje vám vytvářet aplikace pro různé typy zařízení?

Začínáme s vývojem aplikací s minimálním psaním kódu

Díky Microsoft Power Apps je snadné rychle vytvářet a sdílet profesionální aplikace s minimálním psaním kódu. Umožněte svým týmům vyvíjet aplikace, které potřebují k vytváření efektivních interních pracovních postupů, automatizací šetřících čas, dosažení výjimečných zkušeností zákazníků a bezproblémové integrace s produkty a službami Microsoftu, včetně Azure a Microsoft Teams. Uživatelské rozhraní typu drag-and-drop a předem připravené komponenty uživatelského prostředí zaručují snadné a rychlé vytváření aplikací a jejich nasazení do systémů iOS, Android, Windows a na webu.