Žena pracující na počítači

Proč je vývoj s minimálním psaním kódu důležitý


Co je vývoj s minimálním množstvím kódu?

U moderních firem se schopnost vlastní transformace a rychlého přizpůsobení se měnícímu světu práce stala zásadní záležitostí. To, jak vaše společnost na tyto změny reaguje – a jak rychle reaguje – může zásadním způsobem posílit nebo naopak zničit vaše dlouhodobé výsledky. Vaše společnost si proto musí rychle osvojit schopnost digitální transformace, aby vyhověla rostoucím požadavkům zákazníků a udržovala krok s konkurencí.

Vaše firma může tuto změnu implementovat mnoha způsoby a používání vývoje s minimálním psaním kódu je stále populárnější přístup, nabízející společnostem schopnost neustále se přizpůsobovat měnícím podmínkám.

V čem spočívá přitažlivost toho přístupu? Společnosti disponující platformou pro vývoj s minimálním psaním kódu můžou rychle vytvářet a dodávat podnikové aplikace, aniž by musely spoléhat výhradně na tradiční programování. To nejen šetří čas a zvyšuje efektivitu a produktivitu společností, ale také to umožňuje soustředit se na aplikace, které vyžadují největší pozornost, například aplikace pro zákaznické prostředí a aplikace, které automatizují důležité obchodní procesy.

Jednoduše řečeno, vývoj s minimálním psaním kódu je chytrý způsob, jak se vypořádat s problémem vysoké poptávky po vývoji a nedostatku vývojářů. Je to způsob vývoje softwaru a aplikací, který umožňuje přispívat k vývoji aplikací většímu počtu lidí pomocí přetahování prvků a vizuální asistence, přičemž autorům stačí jen velmi malé, nebo dokonce žádné znalosti či zkušenosti s psaním kódu.

Přitažlivost tohoto přístupu spočívá v tom, že aplikaci může vyvinout téměř kdokoli. Zaměstnanci v organizaci, kteří nemají rozsáhlé technické nebo programátorské znalosti, mohou rychle a efektivně vytvářet aplikace na platformách s minimálním množstvím kódu.

Když více lidí bude mít možnost vytvářet aplikace pomocí této zjednodušené metody vývoje aplikací, sníží se zátěž profesionálních vývojářů a IT týmů, kteří pak mohou věnovat svůj čas vytváření složitějších a kriticky důležitých podnikových aplikací. A když tito vývojáři používají platformy s minimálním psaním kódu, pomáhá jim to pracovat rychleji, protože nemusí psát jednotlivé řádky kódu.

Existuje další vývojový nástroj, který používá vizuální rozhraní: aplikační platformy zcela bez psaní kódu. Platformy bez psaní kódu se používají k vytváření jednoduchých aplikací bez velkých nároků na rozšiřitelnost nebo přizpůsobení.


Platformy pro vývoj s minimálním množstvím kódu

Platformy s minimálním psaním kódu přinášejí v podnikání mnoho výhod, například poskytování nástrojů zvyšujících agilitu společnosti a umožňujících zaměstnancům rychle vytvářet profesionální aplikace, které řeší firemní problémy.

Platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu mohou vaší firmě pomoci mnoha způsoby:

  • Šetří čas, protože umožňuje téměř komukoli ve společnosti přispívat k vývoji aplikací místo čekání na to, až je vytvoří týmy vývojářů.
  • Zvyšuje produktivitu uvolněním pracovního kalendáře vašich vývojářů, kteří se pak mohou soustředit na vytváření aplikací vyžadujících psaní kódu, a v konečném důsledku tak pomáhá týmům pracovat efektivněji.
  • Snižuje náklady tím, že umožní využívat stávající zaměstnance jako vývojáře aplikací s minimálním psaním kódu namísto náboru nových vývojářů. To umožňuje profesionálním vývojářům vytvářet více aplikací za kratší dobu.
  • Vyšší dosažená flexibilita díky používání platforem s minimálním psaním kódu ke snadné změně aplikací, bez nutnosti trávit spoustu času jeho psaním.

Vývoj aplikací s minimálním psaním kódu však není zcela bezproblémový. I když tento způsob vývoje nevyžaduje mnoho ručního psaní kódu, IT týmy nejsou zcela mimo hru – stále musejí být k dispozici, aby dokázaly pomoci jak tvůrcům s minimálním psaním kódu, tak vývojářům zaměřujícím se na kód během týmového vývoje s minimálním psaním kódu.

Když zavedete vývoj s minimálním psaním kódu, může být ve společnosti obtížné sledovat, co zaměstnanci právě vytvářejí, což může vytvářet bezpečnostní problémy. U místních platforem s minimálním psaním kódu je pro IT oddělení často obtížné mít jakýkoli přehled o vývojových projektech. Tento problém však lze vyřešit přesunem na cloudovou platformu, která vám umožní nastavit a spravovat zabezpečení a zásady správného řízení vývoje s minimálním psaním kódu.


Co vše mohou firmy vytvářet na platformách pro vývoj aplikací s minimálním psaním kódu?

Dále uvádíme několik praktických případů použití, které ukazují, co můžete vytvořit na platformě s minimálním psaním kódu:

  • Aplikace zákaznického prostředí. S nástupem digitální transformace dnešní zákazníci očekávají snadno použitelné, dobře fungující mobilní aplikace. Vývoj s minimálním psaním kódu umožňuje modernizovat stávající aplikace a výrazně zrychlit vývoj nových aplikací.
  • Obchodní aplikace. Když jsou aplikace zastaralé, nepodporují nadále aktuální procesy a neposkytují ideální uživatelské prostředí, může platforma s minimálním psaním kódu pomoci migrovat tyto aplikace a zjednodušit automatizaci procesu.
  • Aplikace pro automatizaci a efektivitu. Tyto aplikace vám poskytnou nástroje, které potřebujete k automatizaci úkolů a snížení vaší závislosti na manuálních procesech, ve kterých jsou používány papírové dokumenty.

Klíčová hlediska pro výběr správné platformy s minimálním psaním kódu

Než se pustíte do svého prvního vývojového projektu s minimálním psaním kódu, je důležité se pozastavit a věnovat čas přemýšlení o možnostech této platformy. Dále uvádíme několik zásadních otázek, na které byste měli najít odpověď:

Podpora inovací s minimálním psaním kódu pomocí Power Apps

Rozšiřte vývoj aplikací napříč organizací pomocí Microsoft Power Apps – vývojové platformy s minimálním psaním kódu, která urychluje práci profesionálním vývojářům a umožňuje více lidem vytvářet robustní obchodní aplikace pro web a mobilní zařízení.


Nejčastější dotazy

Co je vývoj s minimálním psaním kódu?

Vývoj s minimálním psaním kódu je metoda vytváření softwarových aplikací s menším množstvím kódování než při tradičním vývoji, kdy je kód to hlavní. Platformy s minimálním psaním kódu používají k vytváření aplikací vizuální nástroje, funkce přetahování a automatizaci. Vývoj s minimálním psaním kódu je obvykle rychlejší a snazší než tradiční vývoj a lidé se základními zkušenostmi s kódováním, nejen profesionální vývojáři, můžou pomocí nástrojů pro minimální psaní kódu vytvářet aplikace.

Co je příkladem vývoje s minimálním psaním kódu?

Mezi ukázky vývoje s minimálním psaním kódu patří aplikace navržené pro zákazníky, konkrétní odvětví nebo automatizaci a efektivitu. Aplikace doplňující prostředí zákazníků umožňují zákazníkům provádět jednoduché akce, jako je sledování nákupu nebo přístup k informacím o událostech. Obchodní aplikace by mohly nahradit zastaralé aplikace, které už nepodporují aktuální procesy nebo jim chybí dobré uživatelské prostředí. Mezi takové patří aplikace, které pomáhají řídit náklady, rozpočty, onboarding a lístky IT. Opakující se obchodní procesy, jako je zadávání dat zákazníků do nástroje, je možné automatizovat nebo zefektivnit pomocí pracovních postupů s minimálním psaním kódu. Dále je možné integrovat rozhraní API pro minimální psaní kódu, která umožňují kombinovat dvě a více platforem nebo systémů do jednoho, což je pohodlný způsob, jak propojit datové sady a zajišťovat pokročilé prognózování, plánování a shromažďování poznatků.

Jaké hlavní výhody mají platformy s minimálním psaním kódu?

Mezi hlavní výhody platforem s minimálním psaním kódu patří rychlost a úspory nákladů. Platformy s minimálním psaním kódu se dají využít k rychlému návrhu a vytváření aplikací, pracovních postupů nebo procesů s jednoduchými funkcemi. Představují skvělý způsob, jak rychleji řešit vývojové backlogy a umožnit firemním uživatelům se základními zkušenostmi s kódováním vytvářet aplikace, které poslouží jejich potřebám. Platformy s minimálním psaním kódu můžou používat i profesionální vývojáři, kteří jimi můžou urychlit vývoj a snížit tak celkové náklady na něj.

Nahradí vývoj s minimálním psaním kódu kódování?

Ne, vývoj s minimálním psaním kódu nenahradí tradiční kódování. Jak profesionální vývojáři, tak firemní uživatelé s určitými zkušenostmi s kódováním můžou platformy podporující minimální psaní kód používat k psaní jednoduchých aplikací, pracovních postupů a procesů. V některých případech bude vhodná kombinace vývoje s minimálním psaním kódu a vývoje zaměřeného na kód a některé složité nebo zcela přizpůsobené projekty bude nejlepší řešit tradičním kódováním. Profesionální vývojáři můžou platformy s minimálním psaním kódu považovat za nástroj, který jim ušetří čas, ale nikoli za úplnou náhradu jejich dovedností.

Co je rozhraní API pro minimální psaní kódu?

Aplikační programovací rozhraní (API) se používají k usnadnění výměny dat mezi dvěma nebo více aplikacemi definováním způsobu, jak se mezi nimi data předávají nebo stahují. Hlavní výhodou rozhraní API je, že dokáže propojit dříve nezávislé datové sady, díky čemuž je možné vyvíjet bezproblémové složité systémy. Vytvořit a udržovat rozhraní API, která propojují různé obchodní systémy, dokáže být náročné, zčásti i kvůli tomu, že vývojáři s technickými dovednostmi tvorby rozhraní API nemusí plně rozumět aktuálním a budoucím obchodním požadavkům, které stojí za požadavkem je vytvořit. Integrace rozhraní API s minimálním psaním kódu umožňuje samotným firemním uživatelům vytvářet rozhraní API, aby se při komunikaci s profesionálním vývojářem nic nezanedbalo. Nástroje pro integraci rozhraní API s minimálním psaním kódu dokáží pracovat s mnoha rozhraními API najednou, zjednodušit správu, údržbu a aktualizace. Výsledkem je méně výpadků a menší negativní dopad na uživatele.

Jaký je rozdíl mezi vývojem s minimálním psaním kódu a bez kódu?

Vývoj s minimálním psaním kódu a vývoj bez kódu sdílí určité podobnosti, včetně hlavního účelu. Oba přístupy vznikly jako alternativa k tradičnímu vývoji aplikací a oba firmě usnadňují podporu vytváření nových aplikací více lidmi.

Mezi oběma technologiemi však existují určité zásadní rozdíly. U platforem s minimálním psaním kódu musejí vývojáři mít alespoň základní znalosti programování, zatímco na platformách bez psaní kódu přetahují prvky aplikace a nemusí mít žádné zkušenosti s psaním kódu. Vývoj bez kódu je ideální pro vytváření jednodušších aplikací a jeho možnosti a funkce pro rozšíření bývají omezené. Vývoj s minimálním psaním kódu má naopak tendenci umožnit vývojářům tvorbu propracovanějších aplikací.