Tilføj en datakilde og et flow (Common Data Service)

Næste emne

Del dine apps

Fortsæt

Se igen

Indtil videre har vi i dette afsnit oprettet en app på basis af enheden Case (Sag) fra Common Data Service, udforsket appen for at se, hvordan den er skruet sammen, og tilpasset appen på flere måder. I det sidste emne i dette afsnit præsenterer vi en anden standardenhed og sender en mail ved hjælp af Microsoft Flow. Appen udløser et flow, så den person, der har åbnet en sag, får besked, når sagen opdateres. Vi gennemgår et bestemt scenarie i dette emne, men de færdigheder, du lærer, kan anvendes i mange slags apps. Lad os komme i gang med enhederne.

Gennemse enhedsrelationer

Vi tilføjer enheden Contact (Kontakt) om lidt, men først kigger vi på, hvordan enhederne Case (Sag) og Contact er relateret til hinanden. I enheden Case kan du se, at et af felterne er CurrentContact med datatypen Lookup (Opslag). Det betyder, at dette felt bruges i en relation med en anden tabel.

Felter for enheden Case

Under fanen Relationships (Relationer) kan du se, at den relaterede enhed er Contact. Husk det, da vi skal bruge denne relation senere i dette emne.

Relationer for enheden Case

Føj en enhed til appen

Det er nemt at tilføje en datakilde i PowerApps. Klik eller tryk på Data sources (Datakilder) og derefter Add data source (Tilføj datakilde) i ruden til højre. I dette tilfælde skal du derefter vælge forbindelsen Common Data Serviceog enheden Contact. Når du klikker eller trykker på Connect (Opret forbindelse), føjes enheden til appen.

Tilføj enheden Contact

Bemærk, at vi i dette eksempel tilføjer data fra en anden enhed, men du kan kombinere data fra mange kilder i dine apps.

Slå kontaktoplysninger op

Nu ved vi, at vi har adgang til dataene for enheden Contact i vores app, og det er tid til at tage dem i brug. Som nævnt i indledningen vil vi sende en mail, når en sag opdateres. Vi bruger to formler og et flow til at opnå dette. Den første formel er til redigeringsskærmen, nærmere bestemt egenskaben OnSelect for knappen Gem.

App, redigeringsskærm

Denne knap anvender som standard, formlen SubmitForm(EditForm1) at sende opdateringen, når en bruger redigerer data i formularen. Vi skal føje noget til formlen, så den først søger efter kontaktoplysningerne for den person, der har åbnet den aktuelle sag, og derefter gemmer disse oplysninger lokalt i appen:

UpdateContext({contact:LookUp(Contact, ContactId=BrowseGallery1.Selected.CurrentContact.ContactId)}); SubmitForm(EditForm1)

Ja, det er lidt kompliceret, men James kommer med en god og mere detaljeret beskrivelse af denne formel i videoen. Den starter ved 2:04.

Udløs et flow fra appen

Nu, hvor vi ved, hvem kontaktpersonerne er for hver enkelt sag, kan vi sende en mail til dem. Vi kan sende en mail direkte fra appen, men i dette eksempel, viser vi dig, hvordan du udløser et flow fra appen. Her er flowet, som er ganske enkelt: Send en mail på basis af en handling i en app. Vi går ikke yderligere i detaljer om flows her, men der er en hel serie af Automatiseret læring for Microsoft Flow.

Flow til afsendelse af mail

Tilbage i appen skal vi kalde flowet på basis af en hændelse. Vi bruger egenskaben OnSuccess i redigeringsformularen, så flowet udløses, når redigeringen er gennemført. Klik eller tryk på redigeringsformularen, og klik eller tryk derefter på Action(Handling) > Flows. Vælg det flow, du vil bruge.

Flow til afsendelse af mail

Flowet er nu knyttet til hændelsen OnSuccess i redigeringsformularen, og vi kan referere til kontakten for mailen. Følgende formel kalder flowet med mailadressen på den person, der åbnede sagen, samt en emnelinje og mailens brødteksten.

CaseResolvedEmailConfirmation.Run(contact.EmailPrimary, "Your case has been updated", "Check it out")

Det var det. Nu har vi føjet en datakilde til appen og udløst et flow, der sender en mail. Hvis du ikke har allerede set videoen i dette afsnit, opfordrer vi dig til at gøre det. Videoerne indeholder en masse oplysninger, som vi er gået let hen over i emnerne.

Sammenfatning

Dette bringer os til slutningen af dette afsnit. Vi håber, du kunne lide det og har lært en masse. Vi startede med at oprette en grundlæggende app ud fra en enhed og udforskede derefter appen lidt for at forstå, hvordan den er skruet sammen. Vi brugte en hel del tid på at tilpasse appen og tilføjede derefter en datakilde og så, hvordan et flow udløses. Vi har bygget en særlig sagsstyringsapp i dette afsnit, men de færdigheder, du har lært kan anvendes til mange apptyper. Som vi nævnte i begyndelsen af dette afsnit, skal du se den skabelon, der er tilgængelig i PowerApps Studio for Windows, hvis du vil gå videre med en mere kompleks sagsstyringsapp.

Nu fortsætter vi til administration af apps. I afsnittet om administration viser vi dig, hvordan du deler apps og styrer appversioner, og vi introducerer miljøer, som er objektbeholdere for apps, data og andre ressourcer.