Skip to main content

Tilpas appen (Common Data Service)

Næste emne

Tilføj en datakilde og et flow (Common Data Service)

Fortsæt

Se igen

I de første to emner i dette afsnit, oprettede du en app ud fra en Common Data Service-enhed og udforskede appen for at få en bedre forståelse af, hvordan apps med tre skærme er sammensat. Den app, der oprettes i PowerApps, er nyttig, men du har ofte brug for at tilpasse en app, efter at den er oprettet. I dette emne gennemgår vi nogle ændringer af appens gennemgangsskærm. Du kan tilpasse en hvilken som helst skærm, men vi har valgt at fokusere på én og gå lidt mere i dybden med tilpasningerne. Vi opfordrer dig til at tage en hvilken som helst app, du har oprettet – ud fra en enhed, en Excel-fil eller en anden kilde – og se, hvordan du kan tilpasse den. Det er den allerbedste måde, når du skal have indblik i, hvordan en app er opbygget.

Rediger galleri- og databindinger

Da appen blev oprettet i PowerApps, blev det besluttet, hvilket layout der skulle bruges, og hvilke felter der skulle vises på hver skærm. Her vælger vi et gallerikontrolelement, der har en statuslinje (vi tilpasser statuslinjen om lidt). Vælg det ønskede layout under fanen Layout i ruden til højre. Du kan se resultaterne med det samme, for PowerApps opdaterer appsene, efterhånden som du foretager ændringerne.

Rediger gennemgangsskærmens layout

Med det rigtige basislayout kan du nu ændre de felter, der vises. Klik eller tryk på et felt i den første vare, og rediger derefter de data, der vises for hver vare, i ruden til højre. Dette giver en bedre oversigt over de enkelt varer i enheden.

Rediger gennemgangsskærmens felter

Rediger appens tema

PowerApps indeholder et sæt temaer, du kan bruge i din app, ligesom PowerPoint. På følgende skærm kan du temaet Dune anvendt og et simpelt logo, vi har indsat i appen. Det er grundlæggende ændringer, men du kan gøre meget for at forbedre udseendet af din app.

Rediger temaet, og tilføj et logo

Brug en formel til at vise en sags status

En af de største fordele ved PowerApps er, at du ikke behøver at skrive traditionel programkode – du behøver ikke at være udvikler for at oprette apps! Men du skal stadig bruge en måde at udtrykke logik på i en app og styre en apps navigation, filtrering, sortering og andre funktioner. Det er her, formlerne kommer ind.

Hvis du har brugt Excel-formler, kender du lidt til den fremgangsmåde, der også skal bruges i PowerApps. Lad os antage, at du vil have vist en grøn statuslinje, hvis en sag er løst, og en rød statuslinje i modsat fald. For at gøre dette skal du vælge statuskontrolelementet på skærmen, og derefter angive egenskaben Fill (Udfyldning) for kontrolelementet til denne formel i formellinjen: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red). Dette fungerer som en Excel-formel, men PowerApps-formler refererer til kontrolelementer og andre appelementer i stedet for celler i et regneark. Følgende billede viser, hvor du skal angive formlen, og resultatet i appen.

Formel til visning af sagsstatus

Sortér og filtrer på basis af dato

På gennemgangsskærmen i den oprettede app kan du søge efter sager og sortere listen over varer i galleriet. Vi vil fjerne søge- og sorteringsfunktionerne til fordel for visning af sager på basis af en dato. Du kan kombinere disse metoder, men vi fokuserer på den datobaserede tilgang for denne app. På billedet nedenfor kan du se de varer, vi har tilføjet:

  • Et tekstnavn ("Show cases after:" (Vis sager efter)), så brugerne ved, hvad de skal gøre: Insert(Indsæt) > Text(Tekst) > Text box (Tekstfelt), erstat formlen Fill (Udfyldning) med White (Hvid).
  • En datovælger: Insert(Indsæt) > Controls(Kontrolelementer) > Date picker (Datovælger).
  • En formel, der forbinder egenskaben Items (Varer) for gennemgangsgalleriet med datovælgeren: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).

Datoen er angivet til 20. okt., og du kan se i resultatet, at de sager, der er oprettet efter denne dato, vises i appen. Bemærk, at alle sager i enheden som standard har den samme dato for seneste ændring. Du kan opdatere en eller flere for at se, hvordan filtrering virker. Vi forklarer, hvordan du arbejder med enhedsdata, senere i kurset.

Opdateret app til brug af datovælgeren

Vis det samlede antal sager

Der er mange ting at huske her, men vi er næsten færdige med tilpasningerne. Det sidste, vi foretager os i dette emne, er at tilføje tekstfelter, der viser to tal: det samlede antal sager og det antal sager, der svarer til vores datobaserede filter.

Vis samlede og filtrerede sager

I videoen kan du se detaljer om, hvordan du tilføjer de to tekstfelter, men her er de grundlæggende oplysninger om de egenskaber, vi angiver for hvert tekstfelt:

  • Align(Juster) = Center
  • Width(Bredde) = Parent.Width/2
  • Venstre felt Text = "Total cases: " & CountRows(Case). Dette omfatter alle de sager, der findes i enheden.
  • Højre felt Text = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems). Dette omfatter kun de tilfælde, der svarer til det datobaserede filter.

OK, det var det sidste om apptilpasninger – i næste emne tilføjer vi en datakilde og et flow og viser dig den færdige app.