Skip to main content

Opret brugerdefinerede enheder

Næste emne

Administrer enhedsdata

Fortsæt

Se igen

Common Data Service er udviklet til alle vores forretningskunder, lige fra de mindste butikker til de største virksomheder. Den fælles datamodel indeholder en række standardenheder, der er målrettet mange almindelige forretningsscenarier, og du så i forrige emne, hvordan du kan udvide disse standardenheder, hvis det er nødvendigt. Men nogle gange har du brug for noget helt andet til at løse problemer, der er specifikke for din virksomhed. I så fald har du brug for en brugerdefineret enhed, og i dette emne viser vi dig, hvordan du bygger en.

Der er to måder at oprette en enhed på:

  • Opret enheden fra bunden. Det vil vi gøre i dette emne.
  • Opret en enhed, der er baseret på en anden enhed, ved at kopiere felterne og indstillingerne for denne enhed, men ikke dens data.

Oprettelse af en enhed fra bunden

I dette eksempel opretter vi en brugerdefineret enhed med navnet Product review (Produktanmeldelse) fra bunden. Begynd med at klikke på New Entity (Ny enhed) under fanen Entities (Enheder). Angiv et Entity name (Enhedsnavn) (ingen mellemrum eller specialtegn), et brugervenligt Display name (Vist navn) og en meningsfuld Description (Beskrivelse). Klik derefter på Next (Næste).

Ny enhed

På den næste skærm ser du fem standardfelter, alle standardenheder og brugerdefinerede enheder indeholder. Klik på Add field (Tilføj felt) for at begynde at tilføje dine egne.

Standardenhedsfelter

Lad os tilføje fire felter i dette eksempel:

  • Review Date (Dato for anmeldelse), som er et obligatorisk datofelt.
  • Product Rating (Produktanmeldelse), som er et obligatorisk heltalsfelt. Vi kunne bruge en valgliste her, der gør det muligt kun at angive visse værdier (f.eks. 1-5), men vi gør det enkelt lige nu.
  • Reviewer Name (Anmeldernavn), som er et ikke-obligatorisk tekstfelt
  • Reviewer Comment (Anmelderkommentar), som også er et ikke-obligatorisk tekstfelt.

Klik på Create (Opret), når du er tilfreds med enheden. Når enheden oprettes, indeholder den ikke nogen data. Vi viser dig, hvordan du importerer data, i det næste emne.

Brugerdefinerede enhedsfelter

Oprettelse af en relation mellem to enheder

Da vi vil knytte hver enkelt anmeldelse til et bestemt produkt, skal vi oprette en relation mellem enheden Product review og enheden Product (Produkt). Klik på New relationship under fanen Relationships (Relationer) i enheden Product review. Vælg derefter en Related entity (Relateret enhed), og angiv et Name (Navn), et Display name (Vist navn) og en Description (Beskrivelse). Klik på Save for at oprette relationen.

Opret en relation mellem enheder

Oprettelse af forbindelse til en brugerdefineret enhed i PowerApps Studio

At oprette forbindelse til en brugerdefineret enhed i PowerApps Studio er ligesom at oprette forbindelse til en standardenhed. Klik på New (Nyt), og klik derefter på Phone layout (Telefonlayout) under Common Data Service. Du kan se tilgængelige dataforbindelser til venstre og listen over enheder til højre.

Opret forbindelse til en enhed i PowerApps Studio

I det næste får du kendskab til, hvordan du administrerer data i Common Data Service.