Forstå enhederne

Næste emne

Opret brugerdefinerede enheder

Fortsæt

Se igen

I det første emne i dette afsnit introducerede vi dig for Common Data Service, som omfatter en fælles datamodel. Modellen indeholder enheder. Enheder er segmenter af delte oplysninger, der kan redigeres, gemmes, hentes, og indgå i en interaktion. I dette emne får du mere at vide mere om enheder, felter og datatyper.

Standardenheder

Den fælles datamodel leveres med en række standardenheder, der dækker en række almindelige virksomhedsbehov. Nogle af standardenhederne er vist nedenfor.

Standardenheder i Common Data Service

Enhederne er grupperet i kategorier, så det er nemt at se, hvilke der typisk arbejder sammen i en løsning.

Funktionel gruppe Beskrivelse
Kundeservice Ved hjælp af kundeserviceenhederne kan du administrere problemer, der vedrører kunderne, herunder sporing, eskalering og dokumentation.
Foundation Foundation-enhederne indeholder oplysninger, der er relevante for næsten alle andre enhedsgrupper. Denne gruppe indeholder enheder som adresse og valuta.
Personer, organisationer og grupper Disse enheder omfatter en lang række personer og organisationer, som du muligvis arbejder sammen med, herunder medarbejdere, kontraktansatte, donorer, frivillige, fans, studerende og familier.
Indkøb Indkøbsenhederne giver dig mulighed for at oprette indkøbsløsninger.
Salg Salgsenhederne giver dig mulighed for at oprette komplette salgsløsninger, fra sporing af kundeemner og salgsmuligheder, til opfølgning med kontakter, til accept og levering af ordrer og afsendelse af fakturaer.

Felter og datatyper

Hver enhed indeholder et sæt standardfelter, du ikke kan ændre eller slette. Nogle af disse felter, som Contact ID (Kontakt-id), er specifikke for en enhed. Andre, som Created on date time (Oprettelsesdato og -klokkeslæt), er fælles for alle enheder. Du kan udvide standardenheder ved at tilføje felter. Du skal blot klikke eller trykke på Tilføj felt og angive egenskaberne for det nye felt.

Felter og datatyper for kontaktenhed

Hvis du har brug for en enhed, der er helt anderledes (dvs. hvis det ikke er nok at udvide en standardenhed), kan du oprette en brugerdefineret enhed. Vi forklarer hvordan i det næste emne.

Felterne i en enhed har en datatype, f.eks. Tal. Det er nyttigt at have forskellige datatyper i stedet for en enkelt generisk datatype, fordi det giver mulighed for mange smarte funktioner i appen. Hvis du f.eks. et felt af typen tal, kan der bruges et skyderkontrolelement i appen, når en bruger redigerer det pågældende felt. Du kan vælge mellem mere end et dusin datatyper – på følgende liste kan du se nogle repræsentative typer:

 • grundlæggende typer som Tekst og Tal
 • mere komplekse typer, som Mail og Telefon
 • særlige typer, som Opslag (til oprettelse af relationer) og Valgliste (for at bruge et fast sæt værdier i et felt).

Arbejd med enheder

Når du åbner en enhed, kan du se en masse oplysninger og forskellige handlinger, du kan udføre. Vi tager et kort kig på de faner, der er tilgængelige, og de handlinger, du kan udføre for at administrere enhedsdata.

Enhedsfaner

 • Fields (Felter): Se felter og datatyper, og tilføj nogle af de felter, der blev gennemgået ovenfor.
 • Key (Nøgle): De felt, der identificerer hver række i en enhed, f.eks. Contact ID (Kontakt-id) for enheden Contact (Kontakt).
 • Relationships (Relationer): Forbindelser mellem relaterede enheder, som Product (Produkt) og Product category (Produktkategori). Du kan se et eksempel i det næste emne.
 • Field groups (Feltgrupper): Bruges til at styre forskellige funktioner, f.eks. hvilke felter der skal vises automatisk, når du opretter en appskærm i PowerApps.
 • Data: Gennemse eksempeldata og dine egne data, efter at de er importeret.

Enhedshandlinger

 • Open in Excel (Åbn i Excel): Hvis du har tilføjelsesprogrammet PowerApps installeret, kan du bruge denne indstilling til at udforske og redigere dine data i Excel.
 • Import data (Importér data): Henter data fra Excel og CSV-filer.
 • Export data (Eksportér data): Eksporter data til en Excel-fil.
 • Export template (Eksportér skabelon): Eksportér en enheds struktur til en Excel-fil, så du kan udfylde filen og importere den i enheden igen.
 • Settings (Indstillinger) og Delete (Slet): Ikke tilgængelige for standardenheder.

Oprettelse af forbindelse til en standardenhed i PowerApps Studio

Nu ved du, hvad enheder er, og vi vil herefter kigge på, hvordan du opretter forbindelse til enheden Contact (Kontakt) i PowerApps Studio. Klik på New (Nyt), og klik derefter på Phone layout (Telefonlayout) under Common Data Service. Du kan se tilgængelige dataforbindelser til venstre og listen over enheder til højre. Prøv selv at oprette forbindelse, og opret en app ud fra enheden.

Opret forbindelse til en enhed i PowerApps Studio

I det næste emne viser vi dig, hvordan du kan oprette brugerdefinerede enheder samt relationer mellem enheder.