Skip to main content

Administrer enhedsdata

Næste emne

Sikkerhed i Common Data Service

Fortsæt

Se igen

Dette emne omhandler dataadministration i Common Data Service. Vi har berørt import og eksport af data i andre emner, men vi vil nu bruge mere tid på at arbejde med dataene i Excel.

Importér data fra Excel eller CSV

I dette eksempel vil vi importere data fra Excel til enheden Product review (Produktanmeldelse), som vi oprettede i det sidste emne. Du kan også importere data fra CSV-filer, som er et almindeligt format til flytning af data. Her er en påmindelse om, hvordan enheden ser ud. Det fremhævede område er det, vi skal fokusere på i dette emne.

Enheden Product review

Klik på Import data (Importér data) i en enhed, og gå derefter til den fil, du vil importere fra. Klik på Show mapping (Vis tilknytning), og sørg for, at kolonnerne i Excel-filen er knyttet til felterne til højre i enheden. Klik på Save changes (Gem ændringer), når du er tilfreds med tilknytningerne. Klik på Import (Importér), når du igen får vist den primære importskærm.

Importér data fra Excel

Eksportér data til Excel

Eksportér data, hvis du har brug for at have adgang til dem uden for Common Data Service. Klik på Export Data (Eksportér data) i en enhed, og vent derefter på, at zip-filen bliver oprettet. Åbn zip-filen, hvor du kan se de eksporterede data. Eksportér data til Excel

Eksportér en skabelon til Excel

Udover at downloade data, kan du også downloade en skabelon. En skabelon er en Excel-fil med en struktur, der svarer til felterne i en enhed, men uden dataene. Når du har downloadet skabelonen, skal du udfylde den manuelt eller ved hjælp af programmering og importere den i tjenesten igen. Klik på Eksportér skabelon, og angiv derefter de ønskede felter (i dette tilfælde er der valgt et enkelt felt). Klik på Export to Excel (Eksportér til Excel), og vent derefter på, at Excel-filen bliver oprettet. Åbn Excel-filen, hvor du kan se den eksporterede skabelon med de felter, du har valgt.

Eksportér en skabelon til Excel

Åbn og arbejd med data i Excel

Det sidste, vi ser på, er indstillingen Open in Excel (Åbn i Excel). Hvis du har tilføjelsesprogrammet PowerApps installeret, kan du bruge denne indstilling til at udforske og redigere dine data i Excel. Klik på Open in Excel, og åbn derefter filen. Når du har aktiveret redigering, oprettes der ved hjælp af tilføjelsesprogrammet en direkte forbindelse til enheden i tjenesten, og projektmappen udfyldes. Du kan redigere direkte i projektmappen og tilføje og slette rækker. Klik på Publish (Publicer) for at gemme ændringer. Du kan også opdatere data for at sikre, at du har en opdateret kopi, og filtrere data, hvilket især er nyttigt, hvis en enhed indeholder en masse data.

Åbn i Excel

Her slutter emnet om administration af data i Common Data Service – import og eksport af samt arbejde med data i Excel. I det næste emne handler det om administration af datasikkerhed.