Skip to main content

PowerApps-miljøer

Næste emne

Common Data Service

Fortsæt

Se igen

Hvis du har fulgt kurset indtil videre, har du arbejdet i web.powerapps.com et stykke tid. Uanset om du har været klar over det eller ej, har du arbejdet i et bestemt miljø hele tiden. Miljøet er blot en gruppering af apps og andre ressourcer (mere om dette om lidt). Se øverst til højre på skærmen i web.powerapps.com, hvor der findes en rullemenu, der viser det aktuelle miljø.

Miljøvælger

Hvis du er ny PowerApps-bruger, har du muligvis kun standardmiljøet på dette tidspunkt. Klik eller tryk på menuen for at se, om der er andre tilgængelige miljøer.

Hvorfor bruge miljøer?

Et miljø er en objektbeholder til apps og andre ressourcer, som dataforbindelser og flow fra Microsoft Flow. Det er en måde at gruppere ting på ud fra virksomhedens behov. Der er flere grunde til at oprette flere miljøer ud over standardmiljøet:

  • Adskillelse af appudvikling efter afdeling: I en stor organisation kan hver afdeling arbejde i deres eget miljø.
  • Understøttelse af ALM (application lifecycle management – administration af programlivscyklus): Du kan have separate miljøer til apps under udvikling og apps, du allerede har afsluttet og delt.
  • Administration af dataadgang: Hvert miljø kan have sin egen Common Data Service-database og andre dataforbindelser, der er specifikke for miljøet (dvs. de deles ikke på tværs af miljøer).

Det er vigtigt at huske, at miljøer kun er relevante for appudviklere og PowerApps-administratorer. Når du deler en app med andre brugere, kan de pågældende brugere kun køre appen, så længe de har de rette tilladelser. De behøver ikke at bekymre sig om, hvilket miljø den kom fra.

Opret et miljø

Indtil videre har vi i dette kursus fokuseret på appudviklere, men det er administratorer, der opretter og vedligeholder miljøer. Hvis du ikke er administrator, kan disse oplysninger stadig være nyttige, når du taler med din administrator om opsætning af miljøer. Klik eller tryk på Environments (Miljøer) i PowerApps Admin Center og derefter New environment (Nyt miljø). Angiv et navn til miljøet på skærmen New environment, vælg et område, vælg, om du vil oprette en Common Data Service-database til miljøet, og klik eller tryk på Create an environment (Opret et miljø).

Opret et miljø

Det var det. Du har nu et nyt miljø at arbejde i. Hvis du går tilbage til web.powerapps.com, kan du se det på rullelisten med miljøer.

Administrer adgang til et miljø

Du har adgang til et miljø, hvis du har en af følgende roller:

  • Environment Admin (Miljøadministrator): Du har alle tilladelser i miljøet.
  • Environment Maker (Miljøopretter): Du kan se alle apps, oprette apps og arbejde med Common Data Service (andre tilladelser er gældende).

Som administrator tildeler du adgang til et miljø, fra fanen Environments (Miljøer). Start med at klikke eller trykke på et miljø. Du tilføjer en person (i dette eksempel en Environment Maker) ved at klikke eller trykke på Environment roles (Miljøroller) og derefter Environment Maker. Derefter kan du føje brugere eller grupper til rollen og klikke på Save (Gem).

Administrer adgang til miljøet

Du har nu fået kendskab til fordelene ved miljøer, og hvordan du opretter dem og tildeler adgang til dem. Selvom du ikke har en administratorrolle, er det nyttigt at vide, hvordan det fungerer. Dette bringer os til slutningen af afsnittet om administration af apps, og du er godt forberedt til at gå videre til næste afsnit om administration af data, hvor der fokuseres på Common Data Service.