Styr appversioner

Hvis noget går galt, eller du ved en fejltagelse gemmer en ændring af en app, er det rart at vide, at du kan få hjælp i PowerApps. I PowerApps opbevares der en oversigt over de ændringer, du foretager, for apps, der er gemt i cloudmiljøet. Du kan få vist de versioner, der er gemt, og gendanne din app til en tidligere version, hvis det er nødvendigt. Vær opmærksom på, at hvis appen er delt, modtager de personer, du har delt den med, også den gendannede version.

Sådan styrer du appversioner

Klik på ellipsen (. . .) i et appfelt i web.powerapps.com, og klik derefter på Details (Oplysninger).

Klik på Details for at få adgang til en appversion

Herfra kan du styre appversioner og også dele en app, hvilket blev beskrevet i det forrige emne. Hvis du vil flytte tilbage til en tidligere version af en app, skal du klikke på Restore (Gendan) for den relevante version (version 3 i eksemplet) og klikke på Restore igen for at bekræfte. Når du har gendannet til version 3, behandler PowerApps denne som en ny version (version 5 i dette eksempel) i stedet for blot at overskrive version 4, som du kan se i eksemplet.

Vend tilbage til en tidligere appversion

Versionsstyring kan være meget nyttigt, hvis du vil gendanne en tidligere version af en app, så husk dette, hvis du støder på problemer med dine apps. Nu ved du, hvordan du deler dine apps og gendanner dem, hvis det er nødvendigt, og vi fortsætter til det sidste aspekt af appadministration i dette kursus – administration af miljøer.