Tilpasse appen (SharePoint-liste)

Næste emne

Udforsk appformler (SharePoint-list)

Fortsæt

Se igen

I de første to emner i dette afsnit, oprettede du en app ud fra en SharePoint-liste og udforskede appen for at få en bedre forståelse af, hvordan apps med tre skærme er sammensat. Den app, der oprettes i PowerApps, er nyttig, men du har ofte brug for at tilpasse en app, efter at den er oprettet. I dette emne gennemgår vi nogle grundlæggende ændringer af appens forskellige skærme. Der er meget mere du kan gøre for at tilpasse en app–- det kommer vi til i nogle af de senere emner. I mellemtiden kan du bygge videre på det, du får at vide i dette emne. Tag en hvilken som helst app, du har oprettet – ud fra en liste, en Excel-fil eller en anden kilde – og se, hvordan du kan tilpasse den. Det er den allerbedste måde, når du skal have indblik i, hvordan en app er opbygget.

Gennemgangsskærm

Vi starter med gennemgangsskærmen. SharePoint-listen indeholder et billede for hvert produkt, men billedet vises ikke som standard. Lad os rette det. Vælg et andet layout til gennemgangsskærmen under fanen Layout i ruden til højre. Du kan se resultaterne med det samme, for PowerApps opdaterer appsene, efterhånden som du foretager ændringerne.

Rediger gennemgangsskærmens layout

Med det rigtige basislayout kan du nu ændre de felter, der vises. Klik eller tryk på et felt i den første vare, og rediger derefter de data, der vises for hver vare, i ruden til højre. Dette giver en bedre oversigt over de enkelte varer på listen.

Rediger gennemgangsskærmens felter

Detaljeskærm

På detaljeskærmen vil vi ændre felternes rækkefølge og desuden have vist billedet. Der er forskellige kontrolelementer på skærmen, så processen er en smule anderledes end på gennemgangsskærmen. Klik eller tryk på et felt, og træk derefter feltet Title (Titel) til toppen af skærmen. Klik eller tryk derefter på feltet Image (Billede) for at få det vist.

Rediger detaljeskærmens felter

Redigerings-/oprettelsesskærm

Endelig vil vi ændre et felt på den skærmen, hvor du kan redigere og oprette poster, så det bliver nemmere at skrive tekst. Klik eller tryk på tekstfeltet Overview (Oversigt), og vælg derefter kontrolelementet Edit Multi-line Text (Rediger tekst med flere linjer).

Rediger redigeringsskærmens felter

Du kan se, hvordan du med nogle få grundlæggende trin kan gøre meget for at forbedre en oprettet apps udseende og brugeroplevelse. I dette emne fokuserede vi på brugergrænsefladen i PowerApps Studio, der omfatter en lang række muligheder for at tilpasse apps. Det næste emne omhandler formler, der spiller en vigtig rolle for en apps funktionsmåde.