Skip to main content

Udforsk den oprettede app (SharePoint-liste)

Næste emne

Tilpasse appen (SharePoint-liste)

Fortsæt

Se igen

I dette emne kigger vi nærmere på den oprettede app og gennemser skærmene og de kontrolelementer, der definerer appens funktionsmåde. Vi kan ikke gennemgå alle detaljer, men det indblik du får i appens funktioner, hjælper dig med at bygge dine egne apps. I et senere emne kigger vi på de formler, der kan bruges sammen med skærme og kontrolelementer.

Om kontrolelementerne i PowerApps

Et kontrolelement er blot et element i brugergrænsefladen, der har en funktionsmåde tilknyttet. Mange kontrolelementer i PowerApps er de samme som de kontrolelementer, du bruger i andre apps: tekstfelter, rullelister, navigationselementer, osv. Men PowerApps omfatter mere specialiserede kontrolelementer, som Gallery (Galleri) (der viser oversigtsdata) og Forms (Formularer) (der viser detaljerede data og giver dig mulighed for at oprette og redigere varer). Og derudover også nogle ret seje kontrolelementer, som Image (Billede), Camera (Kamera) og Barcode (Stregkode). Klik for at se, hvad der er tilgængeligt, eller tryk på Insert (Indsæt) på båndet, og klik eller tryk derefter på de forskellige muligheder efter tur – fra Text (Tekst) til og med Icons (Ikoner).

Fanen Controls (Kontrolelementer) på båndet i PowerApps Studio

Udforsk gennemgangsskærmen

Hver af de tre appskærme har et primært kontrolelement og nogle ekstra kontrolelementer. Den første skærm i appen er gennemgangsskærmen, der som standard har navnet BrowseScreen1. Det primære kontrolelement på denne skærm er et galleri med navnet BrowseGallery1. BrowseGallery1 indeholder andre kontrolelementer, som NextArrow1 (et ikonkontrolelement, som du kan klikke eller trykke på for at gå til detaljeskærmen). Der er også separate kontrolelementer på skærmen, som IconNewItem1 (et ikonkontrolelement – klik eller tryk på det for at oprette et element på oprettelses-/redigeringsskærmen).

Gennemgangsskærm med kontrolelementer

PowerApps har en række forskellige gallerityper, så du kan bruge den, der passer bedst til de layoutkrav, du har til din app. Du kan se flere måder at styre layouts på senere i dette afsnit.

Indstillinger for gallerier i PowerApps

Udforsk detaljeskærmen

Derefter kommer detaljeskærmen, der som standard har navnet DetailScreen1. Det primære kontrolelement på denne skærm er en visningsformular med navnet DetailForm1. DetailForm1 indeholder andre kontrolelementer, som DataCard1 (i dette tilfælde et kortkontrolelement, der viser kategorien Flooring (Gulvbelægning)). Der er også separate kontrolelementer på skærmen, som IconEdit1 (et ikonkontrolelement – klik eller tryk på det for at redigere den aktuelle vare på oprettelses-/redigeringsskærmen).

Detaljeskærm med kontrolelementer

Der er masser af galleriindstillinger, men formularer er mere ligetil – det er enten en redigeringsformular eller en visningsformular.

Indstillinger for formularer i PowerApps

Udforsk oprettelses-/redigeringsskærmen

Den tredje skærm i appen er oprettelses-/redigeringsskærmen, der som standard har navnet EditScreen1. Det primære kontrolelement på denne skærm er en redigeringsformular med navnet EditForm1. EditForm1 indeholder andre kontrolelementer, som DataCard8 (et kortkontrolelement, der i dette tilfælde gør det muligt for dig at redigere kategorien Flooring). Der er også separate kontrolelementer på skærmen, som IconAccept1 (et ikonkontrolelement – klik eller tryk på det for at gemme de ændringer, du har foretaget på oprettelses-/redigeringsskærmen).

Rediger skærme med kontrolelementer

Nu har du fået en fornemmelse af, hvordan programmet er sammensat af skærme og kontrolelementer, og vi skal herefter se på, hvordan du kan tilpasse appen i det næste emne.