Udforsk appformler (SharePoint-list)

Næste emne

Opret en app (Common Data Service)

Fortsæt

Se igen

En af de største fordele ved PowerApps er, at du ikke behøver at skrive traditionel programkode – du behøver ikke at være udvikler for at oprette apps! Men du skal stadig bruge en måde at udtrykke logik på i en app og styre en apps navigations-, filtrerings og sorteringsfunktioner samt andre funktioner. Det er her, formlerne kommer ind. Hvis du har brugt Excel-formler, kender du lidt til den fremgangsmåde, der også skal bruges i PowerApps. I dette emne vil vi vise et par grundlæggende formler til tekstformatering og derefter gennemgå tre af de formler, PowerApps medtager i den oprettede app. Du får en forsmag på, hvad formler kan bruges til. Derefter kan du bruge lidt tid på at kigge på nogle af de andre formler i den oprettede app og skrive dine egne.

Om formler og egenskaber

I det forrige emne medtog vi feltet Price (Pris) i galleriet på gennemgangsskærmen, men prisen blev vist som et almindeligt tal uden et valutasymbol. Lad os antage, at vi vil tilføje et dollartegn og også ændre tekstens farve, afhængigt af hvor meget varen koster (f.eks. rød, hvis den koster mere 5 USD, og ellers grøn). Du kan se ideen på følgende billede.

Tekstformatering for farve og valuta

Lad os starte med valutaformateringen. Som standard hentes der blot en prisværdi for hver vare, der er angivet som egenskaben Text (Tekst) i det tekstfelt, hvor prisen vises.

Standardformatering af prisen

Hvis du vil tilføje valutasymbolet for USD, skal du klikke eller trykke på tekstbokskontrolelementet og angive egenskaben Text til denne formel.

Formatering af prisens valuta

Formlen: Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" bruger funktionen Text til at angive, hvordan antallet skal formateres. Formlen fungerer som en Excel-formel, men PowerApps-formler refererer til kontrolelementer og andre appelementer i stedet for celler i et regneark. Hvis du klikker eller trykker på et kontrolelement og derefter klikker eller trykker på rullelisten med egenskaber, kan du se en liste over egenskaber, der er relevante for kontrolelementet. Her er f.eks. en ufuldstændig liste over egenskaberne for et tekstfelt. Nogle egenskaber er relevante på tværs af en lang række kontrolelementer og andre kun for et bestemt kontrolelement.

Angivelse af egenskaber

Hvis du vil formatere farven på basis af prisen, skal du bruge en formel som den følgende for egenskaben Color (Farve) for tekstfeltet: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).

Formatering af prisens farve

Formler, der er inkluderet i den oprettede app

Nu forstår du, hvordan du kan bruge formler i forbindelse med egenskaber, og vi vil herefter kigge på tre eksempler på formler, der bruges i den oprettede app i PowerApps. Eksemplerne er alle fra gennemgangsskærmen og bruges sammen med egenskaben OnSelect, der definerer, hvad der sker, når en bruger klikker eller trykker på et kontrolelement i en app.

 • Den første formel er knyttet til kontrolelementet IconNewItem1: Ikon for ny vare . Du klikker på eller tryk på dette kontrolelement for at gå fra gennemgangsskærmen til redigerings-/oprettelsesskærmen og oprette en vare.

  • Formlen er NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)
  • Formlen instantierer en ny redigeringsformular og flytter derefter til oprettelses-/redigeringsskærmen, så du kan oprette en ny vare. En værdi på ScreenTransition.None betyder, at der ikke er nogen overgang mellem skærme (f.eks. en tone).
 • Den anden formel er knyttet til kontrolelementet IconSortUpDown1: Ikon for sortering af galleri . Du skal klikke eller trykke på dette kontrolelement for at sortere listen over varer i galleriet på gennemgangsskærmen.

  • Formlen er UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})
  • Formlen bruger UpdateContext til at opdatere en variabel med navnet SortDescending1. Variablens værdi skifter frem og tilbage, mens du klikker på kontrolelementet. Dette fortæller galleriet på denne skærm, hvordan varerne skal sorteres (se videoen for at få flere oplysninger).
 • Den tredje formel er knyttet til kontrolelementet NextArrow1: Pileikon for navigering til oplysninger . Du skal klikke eller trykke på dette kontrolelement for at gå fra gennemgangsskærmen til detaljeskærmen.

  • Formlen er Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)
  • Ved hjælp af formlen navigeres der til detaljeskærmen, igen uden overgang.

Der er mange andre formler i appen, så brug lidt tid på at klikke på kontrolelementer og se, hvilke formler der er angivet for forskellige egenskaber.

Sammenfatning

Hermed er vi nået til vejs ende i udforskningen af den oprettede app og de skærme, kontrolelementer, egenskaber og formler, der udgør appens funktionalitet. Hvis du har fulgt kurset, har du nu fået en bedre forståelse af, hvordan en oprettet app fungerer. Nu kan du bruge din nye viden til at oprette dine egne apps.

Inden du går videre til næste afsnit, vil vi vende tilbage til SharePoint og vise dig, hvordan appen nu er integreret i en liste. Som du kan se, fungerer FlooringApp nu som en visning af listen, og du starter appen ved at klikke på Open (Åbn). Dette gør det muligt for dig at administrere dine lister på en enkel og brugervenlig måde.

App som visning af Sharepoint-liste

Nu, hvor du har gennemgået afsnittet om SharePoint-apps, kan du vælge, hvilket emne du vil gå til:

I afsnittet om administration viser vi dig, hvordan du deler apps og styrer appversioner, og vi introducerer miljøer, som er objektbeholdere for apps, data og andre ressourcer. Vi anbefaler, at alle gennemgår afsnittet om administration på et tidspunkt, men afsnittet om Common Data Service indeholder også nogle nyttige oplysninger, herunder flere oplysninger om apptilpasning.