En mand, der arbejder på en bærbar computer

Løs it-udfordringer med low-code-platforme

Den traditionelle softwareudvikling bevæger sig i dag muligvis ikke hurtigt nok til at holde trit med ændringer i forretningsprocesserne. En almindelig flaskehals for udvikling i mange organisationer er den lange gennemløbstid, der kræves for at undersøge, skrive og teste ny kode. En global mangel på udviklingstalenter forværrer dette problem. Andre udfordringer som f.eks. afbrudte ældre datasystemer, skygge-it og teknisk gæld kan yderligere reducere it-produktiviteten.

Organisationer, der har brug for at udrulle mere automatisering, API'er, dataintegration og andre løsninger i større skala i dette udfordrende udviklingsmiljø, har fundet en løsning på disse udfordringer: low-code-udviklingsplatforme.

Low-code-platforme understøtter udviklingen via hurtigere udførelse og reduceret afhængighed af professionelle kodningstalenter. Low-code-platforme er udviklet til at blive integreret i en lang række eksisterende platforme og kan samle driftsprocesser i komplekse udviklingsmiljøer.

Hvad er low-code-applikationsplatforme?

Low-code-applikationsplatforme bruger foruddefinerede, kombinerbare kommandoer i en visuel træk og anbring-brugergrænseflade til byg apps, automatiserer processer og arbejdsgange, opretter websteder og forbinder datakilder. Low-code-softwareudvikling er en metode, der sætter fart i appudviklingen, samtidig med at behovet for traditionelle kodninger mindskes. Brugerne har kun brug for en grundlæggende forståelse af programmering for at udvikle apps med denne metode. Det betyder, at alle i it-teamet samt selvlærte udviklere – eller medarbejdere uden faglig uddannelse eller teknisk baggrund – kan oprette stærke virksomhedsprogrammer. Det kan betyde store ændringer i en organisation.

Low-code-udviklingsplatforme er mere tilpasselige og avancerede end no-code-platforme, der ikke kræver nogen kodningsfærdigheder. Begge low-code og no-code-platforme gør appudvikling nemmere og hurtigere.

Fordelene ved low-code-platforme

De fleste low-code-udviklingsplatforme har vigtige fordele til fælles, herunder:

 • Træk og anbring-design. Disse platformes visuelle brugeroplevelse er tilgængelig for brugere uden teknisk baggrund og gør det nemmere at visualisere, hvordan en app fungerer, mens den bygges.
 • Hastighed. Det er meget hurtigere at opbygge apps med en low-code-platform end med traditionel udvikling, da du begynder med skabelonbaserede byggekomponenter. Derudover har du ikke brug for professionelle kodningsfærdigheder for at kunne bruge low-code-platforme, så du skal ikke vente på, at en udvikler er tilgængelig, før du kan begynde at bygge.
 • Udvidelsesmuligheder. Direkte integration via API'er og data-connectorer giver it-teams mulighed for at opbygge genbrugelige automatiseringer på tværs af platforme.
 • Kodeskabeloner. Mange low-code-platforme indeholder indbyggede skabelonhandlinger, der gør udrulning endnu hurtigere.
 • Robuste prototyper. Test er et vigtigt element i enhver vellykket udrulning, uanset om projektet blev udviklet ved hjælp af no-code-, low-code- eller komplet hand-code-metoder. De fleste low-code-platforme tilbyder prototypeværktøjer, der strømliner dette trin.
 • Forbedret styring. Det er svært at administrere engangsprocesser til appoprettelse. Når du opretter alle forretningsapps fra en centraliseret placering som en low-code-applikationsplatform, er det nemmere for it-teams at styre hvert projekt bedre.
 • Samarbejdsværktøjer. Samarbejde er nøglen til vellykket udrulning af low-code-projekter. Mange platforme leveres med realtidsværktøjer til sporing, beskeder, test og udrulning, der strømliner arbejdsgangene mellem it-teams og forretningsteam.
Grafisk repræsentation af fordele ved low-code-udvikling

6 almindelige it-udfordringer, der er løst med low-code-platforme

Low-code-platforme gør det muligt at arbejde hurtigere, bruge færre penge og forbedre forbindelsen mellem organisationens teams samt mellem forskellige datasæt. Det er med til at løse seks af de vigtigste it-udfordringer, som organisationerne står over for i dag, herunder:

 1. Mangel på personale. Bureau of Labor Statistics regner med, at behovet for softwareudviklere stiger 25 procent, meget hurtigere end gennemsnittet, over de næste 10 år, hvilket medfører, at der mangler omkring 1,2 mio. softwareudviklere i 20261. Low-code-udvikling gør nyansatte udviklere, selvlærte udviklere og andre medarbejdere i stand til at udvikle teknologiske løsninger på problemer.
 2. Produktivitetsproblemer. Teknisk gæld – eller den tid, der bruges på at omarbejde software, som blev sendt på markedet med kendte fejl – kan være et stor byrde for travle it-teams. Når virksomheden har brug for hurtigere tidsplaner end it-afdelingerne kan levere, opbygges der teknisk gæld, som reducerer it-teamets kapacitet yderligere. Low-code-løsninger, der indbyder til samarbejde mellem forretnings- og udviklingsafdelinger, reducerer behovet for omarbejdning af de løsninger, der er et resultat af samarbejdet. Disse projekter flytter sig hurtigere end de traditionelle udviklingsprojekter og giver tid til ideudvikling og test, som eliminerer fremtidigt omarbejde. Low-code-platforme forbedrer også produktivitet ved at lade it-teams opbygge automatiseringer, der strømliner digitale forretningsprocesser.
 3. Lange gennemløbstider. Virksomheder skal hurtigt reagere på de forandringer i markedsbetingelserne, hvis de skal være konkurrencedygtige. Low-code-projekter udvikles meget hurtigere end traditionelt kodede applikationer, fordi der ikke er behov for outsourcing til højt kvalificerede udviklere. Desuden forbedres sikkerhed, hvis det er muligt at holde følsomme projekter internt.
 4. Skygge-it-kultur. Utålmodighed med it-gennemløbstiderne har resulteret i en stigning i skygge-it, fordi forretningsledere prøver at finde en workaround og udvikler deres egne løsninger uden om it. Den hurtigere low-code-udvikling kan genskabe forretningsbrugeres tro på, at it-teams kan levere inden for de ønskede tidsfrister. Desuden kan forretningsbrugere med en baggrund i kodning spille en mere aktiv rolle, når det gælder om at opbygge løsninger, hvilket styrker samarbejdet.
 5. Høje udgifter Low-code-platforme er billigere end at ansætte flere udviklere eller andre eksterne ressourcer. Disse platforme kan også spare penge ved at gøre nyuddannede udviklere og ikke-udviklere i stand til at gøre en større forretningsmæssig forskel, end de ellers ville have.
 6. Uorganiserede data. De seneste 20 år har der været en eksponentiel vækst i mængden af og kilderne til data, der oprettes og indsættes i virksomhedssystemerne. Organisering og oprettelse af forbindelse mellem disse data på en meningsfyldt måde er en stor udfordring for mange organisationer. Low-code-udviklingsværktøjer kan hjælpe med at bygge bro mellem systemer og personer, hvilket gør data anvendelige og genererer indsigt og handling, der kan få stor betydning for virksomheden.

Sådan vælger du den rigtige low-code-platform til din virksomhed

Før du kommer til demoer og gratis prøveversioner, skal du først lave en liste over realistiske brugsscenarier. Ideelt set skal denne liste indeholde en blanding af kunderettede og interne apps, simple og mere komplicerede løsninger samt kritiske projekter og projekter, der er "rare at have". En varieret liste vil gøre det nemmere at sammenligne egenskaberne i de forskellige low-code-platforme.

Når du evaluerer mulige low-code-softwareudviklingsløsninger, skal du kigge efter følgende funktioner:

 • Sikkerhed. Hvis du planlægger at udvikle både B2C- og B2B-apps, skal du sørge for, at de platforme, du evaluerer, opfylder virksomhedens behov for begge områder. Mange low-code-løsninger omfatter indbyggede styrings- og overvågningsværktøjer. Platforme, der prioriterer identitetsstyring, sikker kryptering og styring af brugerrettigheder, vil gøre det lettere at styre arbejdsgange og datahåndtering.
 • Integrationsindstillinger. De fleste organisationer administrerer store mængder interne og eksterne data på tværs af forskellige teams og systemer. Din nye low-code-platform vil være mere nyttig, hvis den kan integreres med alle dine systemer. Overvej også brugeroplevelsen. Det skal være simpelt for brugerne at finde og bruge data fra alle kilder.
 • Egenskaber på tværs af platforme. Hvilke platforme bruges oftest af kunder og medarbejdere? Hvor let er det at udvikle én app, der kan implementeres på flere platforme? Low-code-løsningen skal være kompatibel med hele rækken af de enheder og platforme, som brugerne anvender.
 • Meddelelser. Vælg en platform, der omfatter stabile meddelelsestjenester. På den måde får dit it-team en påmindelse om eventuelle fejl med dine apps så hurtigt som muligt.
 • Intuitiv grænseflade. Jo simplere, jo bedre. Søg efter træk og anbring-funktioner og brugervenlige værktøjer. Sørg for, at udviklere og forretningsbrugere har mulighed for at teste spidskandidater, når du evaluerer løsninger. Det, som er intuitivt for udviklere, er måske ikke er så let at arbejde med for dem uden en kodningsbaggrund.
 • Brugerdefinerede udviklingsværktøjer. En af de bedste egenskaber ved low-code-platforme er, at de kan give udviklere et forspring i forbindelse med komplekse projekter, der kræver manuel kodning. Til det har du brug for fleksibilitet til at integrere brugerdefineret kode, som er baseret på platformens skabelonløsninger.
 • Skalerbarhed. Overvej organisationens vækststrategi. Forventer du at tilføje nye brugere senere? Hvis det er tilfældet, skal du sikre dig, at du vælger en platform, som kan skaleres sammen med din arbejdsstyrke.

Sådan integrerer du en low-code-platform i eksisterende processer

Udvikling af low-code-software er en helt ny fremgangsmåde sammenlignet med de fleste organisationers standardprocesser. Som følge heraf skal du måske foretage væsentlige ændringer i it-teamets arbejdsmåder. Når du har anskaffet dig en platform til udvikling af low-code-software, der opfylder dine behov, skal du følge disse bedste fremgangsmåder for at integrere den i din eksisterende teknologi.

 • Evaluer eksisterende systemer. Måske kan din nye low-code-udviklingsplatform erstatte et eller flere andre systemer, du har på plads. Eller måske findes der opgraderinger, som du har ønsket at foretage, men som du ikke har foretaget endnu. Nu er tiden kommet. Foretag forbedringer på tværs af virksomheden, så din forbedrede udviklingsproces kommer godt fra start.
 • Implementer en ny udviklingsfremgangsmåde. Low-code-platforme gør appudvikling tilgængelig for medarbejdere, som ikke er med i it-teamet. Sørg for, at it-teamet styrer udviklingsprocessen med nye sikkerhedsforanstaltninger, roller, ansvarsområder og procedurer, hvis det er nødvendigt. I visse organisationer kan det være nødvendigt at implementere en anden livscyklus for softwareudvikling for at tilpasse hastigheden og kompleksiteten af low-code-udviklingen.
 • Sørg for, at dine data er klar. Bekræft, at dine processer til registrering, lagring og administration af data egner sig til integration med din low-code-udviklingsplatform.
 • Udnævn platformsadministratorer, identificer brugerne, og gennemfør træningssessioner. Sørg for, at alle, der skal bruge platformen, får den rette undervisning i selve værktøjet og i den interne proces til idéudvikling, opbygning, test og godkendelse af apps.
 • Konfigurer indstillinger. Etabler alle nødvendige godkendelsesprocesser, sikkerhedsindstillinger og integrationer.
 • Udfør en sikkerhedsgennemgang. Sørg for, at dine indstillinger opfylder alle sikkerhedskrav, der gælder for virksomheden.
 • Tildel licenser. Godkend de udviklere og forretningsbrugere, der skal bygge apps ved hjælp af denne nye løsning.
 • Start med de foruddefinerede løsninger. Low-code-platforme indeholder indbyggede komponenter som arbejdsprocesser, rapporter, opgavetildelinger og dashboards. Udnyt disse hurtige gevinster, når du planlægger mere tilpassede projekter.

Udforsk low-code-platforme fra Microsoft

Find ud af, hvordan Microsoft Power Apps kan reducere udviklingsomkostninger og byggetider, så flere af dine medarbejdere kan løse problemer ved at opbygge forretningsapps.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er low-code-platforme fremtiden?

Udvikling af low-code-software gør den traditionelle appbygningsproces enklere. Organisationer, der har brug for større fleksibilitet til at reagere på ændrede markedsforhold og kundebehov, synes det er nemmere at nå deres mål med low-code-platforme.

Hvilke problemer kan low-code-platforme løse?

Low-code-platforme løser flere almindelige problemer for organisationer. De giver selvlærte udviklere mulighed for at deltage i softwareudvikling, sætter fart i den digitale transformation og giver større fleksibilitet end ved traditionel kodning. Disse platforme reducerer afhængigheden af specialiserede programmeringsressourcer på et tidspunkt, hvor disse ressourcer er i høj kurs. Alle organisationer, der skal kunne bevæge sig hurtigere og mere effektivt, kan have fordel af løsninger til udvikling af low-code-software.

Hvad bruges low-code-platforme til?

Organisationer kan anvende low-code-udviklingsplatforme til at:

 • Modernisere eller føje nye funktioner til eksisterende apps.
 • Erstatte forældede forretningsapps.
 • Automatisere manuelle administrative opgaver.
 • Spore eller planlægge gentagne processer.
 • Indhente, administrere og indsamle data.
 • Engagere kunder med brugervenlige mobilapps.
 • Styrke sikkerheden på tværs af driften.
 • Optimere samarbejde og rapportere mellem it og forretningsteam.
 • Styrke selvlærte udviklere.

Hvorfor skal virksomheder bruge en low-code-platform?

Hvis tilpasningsevne, skalerbarhed, effektivitet og produktivitet er vigtig for din virksomhed, kan en low-code-platform skabe rammerne for innovation og undgå mange af udfordringerne i de traditionelle softwareudviklingsprocesser. Ved at holde appudviklingsprocessen internt kan du spare penge, forbedre sikkerheden og styrke medarbejdere.

1"Softwareudviklere, analytikere af kvalitetssikring og testere", U.S. Bureau of Labor Statistics Occupational Outlook Handbook, 9. september 2022.