Skip to main content

Tredjemandsmeddelelser til Microsoft PowerApps:

Microsoft PowerApps indeholder materiale fra nedenstående projekt(er) (“Tredjemandskode”). Microsoft er ikke den oprindelige ophavsmand til Tredjemandskoden. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt, herunder gennem underforståelse, antagelse eller på anden måde.

Dancing Script https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/dancingscript
Copyright (c) 2010, Pablo Impallari (www.impallari.com|impallari@gmail.com), Copyright (c) 2010, Igino Marini. (www.ikern.com|iginomarini.com), med Reserveret skrifttypenavn “Dancing Script”

Great Vibes https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/greatvibes
Copyright (c) 2012, TypeSETit, LLC (typesetit@att.net), med Reserveret skrifttypenavn “Great Vibes”.

Lato https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/lato
Copyright (c) 2010-2014 by tyPoland Lukasz Dziedzic (team@latofonts.com) med Reserveret skrifttypenavn ‘Lato’.

Patrick Hand https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/patrickhand
Copyright (c) 2010-2012 Patrick Wagesreiter (mail@patrickwagesreiter.at)

http://scripts.sil.org/OFL

-----------------------------------------------------------

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26. februar 2007

-----------------------------------------------------------

INDLEDNING

Målet med Open Font License (OFL) er at fremme den globale udvikling af kollaborative skrifttypeprojekter, støtte arbejdet med at udvikle skrifttyper i akademiske og sproglige miljøer og sikre en fri og åben ramme til deling af skrifttyper og et bedre partnerskab med andre.

Med OFL kan de skrifttyper, der er givet licens til, anvendes, studeres, ændres og videredistribueres frit, så længe de ikke sælges særskilt. Skrifttyper, herunder afledte arbejder, kan samles, indlejres, videredistribueres og/eller sælges med software, forudsat at reserverede navne ikke anvendes af afledte arbejder. Skrifttyperne og de afledte arbejder kan dog ikke frigives under andre typer licenser. Kravet om, at skrifttyperne skal forblive under denne licens, gælder ikke dokumenter, som er oprettet ved hjælp af skrifttyperne eller deres afledte arbejder.

DEFINITIONER

“Skrifttypesoftware”: det sæt filer, som er frigivet af Ejerne af ophavsretten i henhold til denne licens, som udtrykkeligt er angivet som sådanne. Dette omfatter kildefiler, build scripts og dokumentation.

“Reserveret skrifttypenavn”: navne, som er angivet således efter ophavsretserklæringen.

“Original version”: den samling af Skrifttypesoftwarekomponenter, som distribueres af Ejerne af ophavsretten.

“Ændret version”: ethvert afledt arbejde skabt ved at tilføje, slette eller erstatte, helt eller delvist, enhver af komponenterne i den Originale version ved at ændre formater eller ved at flytte Skrifttypesoftwaren til et nyt miljø.

“Ophavsmand”: enhver designer, ingeniør, programmør, teknisk forfatter eller anden person, som har bidraget til Skrifttypesoftwaren.

TILLADELSE & BETINGELSER

Der gives hermed, uden beregning, tilladelse til, at enhver person, som modtager en kopi af Skrifttypesoftwaren, kan bruge, studere, samle, indlejre, ændre, videredistribuere og sælge ændrede og uændrede kopier af Skrifttypesoftwaren på følgende betingelser:

 1. Hverken Skrifttypesoftwaren eller nogen af dennes komponenter, hverken i den Originale eller Ændrede version, må sælges særskilt.
 2. Originale eller Ændrede Versioner af Skrifttypesoftwaren må samles, videredistribueres og/eller sælges med software, forudsat at de enkelte kopier indeholder ovennævnte ophavsretsmeddelelse og denne licens. Disse kan indarbejdes enten som enkeltstående tekstfiler, læsbare headere eller i de relevante maskinlæsbare metadatafelter i tekst eller binære filer, så længe disse felter let kan ses af brugeren.
 3. Ingen Ændret version af Skrifttypesoftwaren må benytte et eller flere Reserverede skrifttypenavne, medmindre den relevante Ejer af ophavsretten har givet udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil. Denne begrænsning gælder kun det primære skrifttypenavn, som vises til brugerne.
 4. Navn(e) på Ejer(e) af ophavsretten eller Ophavsmand eller Ophavsmænd til Skrifttypesoftwaren må ikke bruges til at fremme, godkende eller reklamere for en Ændret version, medmindre dette sker for at anerkende sådanne personers bidrag eller med deres udtrykkelige skriftlige tilladelse.
 5. Skrifttypesoftware, ændret eller uændret, hel eller delvis, skal udelukkende distribueres under denne licens og må ikke distribueres under andre licenser. Kravet om, at skrifttyperne skal forblive under denne licens, gælder ikke dokumenter, som er oprettet ved hjælp af Skrifttypesoftwaren.

OPHØR

Denne licens bliver ugyldig, hvis nogen af ovenstående betingelser ikke er opfyldt.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DENNE SKRIFTTYPESOFTWARE LEVERES, “SOM DEN ER OG FOREFINDES” UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG OVERTRÆDELSE AF OPHAVSRET, PATENTER, VAREMÆRKER ELLER ANDRE RETTIGHEDER. EJEREN AF OPHAVSRETTEN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES TIL ANSVAR FOR, KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, HERUNDER GENERELLE, SÆRLIGE, INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, UANSET OM DET ER UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, PÅ GRUND AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SKRIFTTYPESOFTWAREN ELLER PÅ GRUND AF ANDRE TRANSAKTIONER MED SKRIFTTYPESOFTWAREN.


Disse filer er baseret på eller indeholder materiale fra nedenstående projekter (Tredjemandskode). Den originale ophavsretsmeddelelse og den licens, som Microsoft modtog sådanne Tredjeparts-OSS under, fremgår af nedenstående. Sådanne licenser og meddelelser leveres kun til orientering. Microsoft giver Tredjemands-OSS i licens i henhold til licensbetingelserne for Microsoft-produktet eller -tjenesten. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i denne aftale, herunder gennem underforståelse, antagelse eller på anden måde.


Open Sans https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensans

Open Sans Condensed https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensanscondensed

Cordova-plugin-globalization  https://github.com/apache/cordova-plugin-globalization

Apache Cordova
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Denne software indeholder software udviklet af Baptiste Lepilleur
Copyright (C) 2007-2010 Baptiste Lepilleur

Denne software indeholder software udviklet af Joerg Wiedenmann
Copyright (C) 2006 Joerg Wiedenmann

Denne software indeholder software udviklet af BlackBerry Ltd.
Copyright (C) 2014 BlackBerry Ltd.

JSZip ver. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/ (kan indeholde Apache Ant)
Copyright (c) 2009-2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Mousetrap version 1.5.3 https://github.com/ccampbell/mousetrap/archive/master.zip
Copyright 2015 Craig Campbell

PDFjs https://github.com/mozilla/pdf.js
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

winjs.3.1 https://github.com/winjs/winjs
Copyright (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Winstore-jscompat https://github.com/MSOpenTech/winstore-jscompat/blob/master/winstore-jscompat.js
Copyright (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Peutetre-cordova-plugin-Hockeyapp https://github.com/peutetre/cordova-plugin-hockeyapp.git
Copyright 2014 Zengularity

Caja http://code.google.com/p/google-caja/downloads/list
Copyright (c) 2006 Google Inc.

Ionic-plugin-keyboard https://github.com/driftyco/ionic-plugin-keyboard
Copyright 2014 Drifty Co.

Cordova-plugin-device orientation https://github.com/apache/cordova-plugin-device-orientation
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-geolocation https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-inappbrowser https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-network-information https://github.com/apache/cordova-plugin-network-information
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-splashscreen https://github.com/apache/cordova-plugin-splashscreen
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-screen-orientation https://github.com/gbenvenuti/cordova-plugin-screen-orientation
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-console https://github.com/apache/cordova-plugin-console
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-device https://github.com/apache/cordova-plugin-device
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-device-motion https://github.com/apache/cordova-plugin-device-motion
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-dialogs https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-file-transfer https://github.com/apache/cordova-plugin-file-transfer
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Dette produkt indeholder en kopi af OkHttp fra: https://github.com/square/okhttp

Apache 2.0-licens

Givet i licens under Apache-licensen, Version 2.0 (Licensen); filen må kun bruges i overensstemmelse med Licensen. Du kan finde en kopi af Licensen her http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

DENNE KODE LEVERES SOM DEN ER OG FOREFINDES UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR EJENDOMSRET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

Se Apache Version 2.0-licens til bestemte sprog med tilladelser og begrænsninger i henhold til Licensen.


Web-pull-to-refresh https://github.com/apeatling/web-pull-to-refresh
Copyright (c) 2014 Andy Peatling

Bootstrap v3.3.5 (http://getbootstrap.com)
Copyright 2011-2015 Twitter, Inc.

HumbleSoftware-Flotr2 https://github.com/HumbleSoftware/Flotr2/blob/master/LICENSE
Copyright (c) 2012 Carl SutherlandHammerjs https://github.com/hammerjs/hammer.js/blob/master/LICENSE.md
Copyright (C) 2011-2014 by Jorik Tangelder (Eight Media)

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js/blob/master/license.md
Copyright (C) 2013 usabli.ca - A weekend project by Afshin Mehrabani (@afshinmeh)

jquery http://jquery.org/license
(c) 2005, 2015 jQuery Foundation, Inc. 

jquery-PEP https://raw.githubusercontent.com/jquery/PEP/master/LICENSE.txt
Copyright jQuery Foundation og andre bidragsydere, https://jquery.org/

JSZip ver. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/
Copyright (c) 2009-2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Knockoutjs v. 3.4.0 http://knockoutjs.com/downloads/knockout-3.4.0.js
(c) Steven Sanderson - http://knockoutjs.com/

andrewplummer-sugar ver. 1.4.1 https://github.com/andrewplummer/Sugar/blob/master/LICENSE
Copyright © 2014 Andrew Plummer

Swiper 3.1.0 http://www.idangero.us/swiper/
Copyright (c) 2014, Vladimir Kharlampidi

URIjs 1.14.1 http://medialize.github.io/URI.js/
Copyright (c) 2011 Rodney Rehm

VelocityJS.org (1.2.2) https://github.com/julianshapiro/velocity
Copyright (C) 2014 Julian Shapiro

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js
Copyright (C) 2013 usabli.ca - A weekend project by Afshin Mehrabani (@afshinmeh)

Tether https://github.com/HubSpot/tether/
Copyright © 2014-2016 HubSpot

Drop https://github.com/HubSpot/drop
Copyright © 2015 HubSpot

Chuxel.taco-tricks https://github.com/Chuxel/taco-tricks/tree/master/plugin-windows-package-fix
Copyright (c) Microsoft Corporation

Verso/CordovaClipboard https://github.com/VersoSolutions/CordovaClipboard
Copyright (c) 2013 VersoSolutions
Copyright (c) 2013 Verso Solutions LLC

Phonegap-plugin-push https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-push
Copyright 2012-2016 Adobe Systems

Aphrodite
Copyright (c) 2016 Khan Academy
Indeholder arbejder fra https://github.com/garycourt/murmurhash-js, som er givet i licens af MIT med følgende ophavsret:
Copyright (c) 2011 Gary Court

Serratus-quaggajs
Copyright (c) 2014 Christoph Oberhofer

Microsoft/monaco-editor v0.8.1
Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation

Toastr
Copyright 2012-2015 John Papa, Hans Fjallemark, and Tim Ferrell
Alle rettigheder forbeholdes.

React-Redux
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2015-i dag Dan Abramov

REDUX
MIT-licens (MIT)
Copyright (c) 2015-i dag Dan Abramov

Xregexp
Copyright (c) 2007-2017 Steven Levithan http://xregexp.com/

Reselect
Copyright (c) 2015-2016 Reselect Contributors

Microsoft Teams JS Library
Copyright (c) Microsoft Corporation
Alle rettigheder forbeholdes.

Fastclick
Copyright (c) 2014 The Financial Times Ltd.

MIT-licens (MIT)

Der gives hermed, uden beregning, tilladelse til, at enhver person, som får en kopi af denne software og dermed forbundne dokumentationsfiler (“Softwaren”), må handle med Softwaren, uden begrænsning, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, samle, offentliggøre, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren og tilladelse til personer, som Softwaren leveres til, på følgende betingelser: Ovenstående ophavsretsmeddelelse og denne tilladelse skal indgå i alle kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER OG FOREFINDES” UDEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMANDEN ELLER EJEREN AF OPHAVSRETTEN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES TIL ANSVAR FOR, KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, PÅ GRUND AF BRUGEN AF, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER PÅ GRUND AF ANDRE TRANSAKTIONER MED SOFTWAREN.


Pikaday https://github.com/dbushell/Pikaday
Copyright (c) 2014 David Bushell BSD & MIT-licens

MIT-licens (MIT)

Copyright (c) 2014 David Bushell

Der gives hermed, uden beregning, tilladelse til, at enhver person, som får en kopi af denne software og dermed forbundne dokumentationsfiler (“Softwaren”), må handle med Softwaren, uden begrænsning, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, samle, offentliggøre, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren og tilladelse til personer, som Softwaren leveres til, på følgende betingelser: Ovenstående ophavsretsmeddelelse og denne tilladelse skal indgå i alle kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER OG FOREFINDES” UDEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMANDEN ELLER EJEREN AF OPHAVSRETTEN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES TIL ANSVAR FOR, KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, PÅ GRUND AF BRUGEN AF, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER PÅ GRUND AF ANDRE HANDLER MED SOFTWAREN.

BSD-licens

Copyright (c) 2014 David Bushell

Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kilder og binær format, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistribution af kildekoden skal indeholde ovenstående ophavsretsmeddelelse, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribution i binær format skal gengive ovenstående ophavsretsmeddelelse, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentation og/eller andet materiale, som leveres sammen med distributionen.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF EJERNE AF OPHAVSRETTEN OG BIDRAGSYDERE “SOM DEN ER OG FOREFINDES”, OG DISSE FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. EJEREN AF OPHAVSRETTEN ELLER BIDRAGSYDERE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, SÆRLIGE SKADER, SKADER DER SÆTTER EKSEMPEL, ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -YDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET ÅRSAG OG PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER PÅ ANDEN VIS) DER OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELV HVIS MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE ER BLEVET MEDDELT.


crypto-js https://code.google.com/p/crypto-js/wiki/License
(c) 2009-2013 af Jeff Mott. Alle rettigheder forbeholdes.

BSD 3-klausul, ny eller ændret licens

Videredistribution og brug i kilder og binær format, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistribution af kildekoden skal indeholde ovenstående ophavsretsmeddelelse, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribution i binær format skal gengive ovenstående ophavsretsmeddelelse, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentation og/eller andet materiale, som leveres sammen med distributionen.
 • Hverken navnet CryptoJS eller navnene på bidragsyderne må anvendes til at godkende eller fremme produkter fra denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF EJERNE AF OPHAVSRETTEN OG BIDRAGSYDERE “SOM DEN ER OG FOREFINDES”, OG DISSE FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. EJEREN AF OPHAVSRETTEN ELLER BIDRAGSYDERE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, SÆRLIGE SKADER, SKADER DER SÆTTER EKSEMPEL, ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -YDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET ÅRSAG OG PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER PÅ ANDEN VIS) DER OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELV HVIS MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE ER BLEVET MEDDELT.


Objective-zip https://github.com/gianlucabertani/Objective-Zip
Copyright (c) 2009-2012, Flying Dolphin Studio Alle rettigheder forbeholdes.

BSD 3-klausul, “ny” eller “ændret” licens

Videredistribution og brug i kilder og binær format, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistribution af kildekoden skal indeholde ovenstående ophavsretsmeddelelse, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribution i binær format skal gengive ovenstående ophavsretsmeddelelse, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentation og/eller andet materiale, som leveres sammen med distributionen.
 • Hverken navnet Flying Dolphin Studio eller navnene på bidragsyderne må anvendes til at godkende eller fremme produkter fra denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF EJERNE AF OPHAVSRETTEN OG BIDRAGSYDERE “SOM DEN ER OG FOREFINDES”, OG DISSE FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. EJEREN AF OPHAVSRETTEN ELLER BIDRAGSYDERE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, SÆRLIGE SKADER, SKADER DER SÆTTER EKSEMPEL, ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -YDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET ÅRSAG OG PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER PÅ ANDEN VIS) DER OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELV HVIS MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE ER BLEVET MEDDELT.


GCDWebServer https://github.com/swisspol/GCDWebServer.git
Copyright (c) 2012-2014, Pierre-Olivier Latour. Alle rettigheder forbeholdes.

BSD 3-klausul, “ny” eller “ændret” licens

Videredistribution og brug i kilder og binær format, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistribution af kildekoden skal indeholde ovenstående ophavsretsmeddelelse, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribution i binær format skal gengive ovenstående ophavsretsmeddelelse, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentation og/eller andet materiale, som leveres sammen med distributionen.
 • Navnet Pierre-Olivier Latour må ikke anvendes til at godkende eller fremme produkter fra denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF EJERNE AF OPHAVSRETTEN OG BIDRAGSYDERE “SOM DEN ER OG FOREFINDES”, OG DISSE FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. EJEREN AF OPHAVSRETTEN ELLER BIDRAGSYDERE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, SÆRLIGE SKADER, SKADER DER SÆTTER EKSEMPEL, ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -YDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET ÅRSAG OG PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER PÅ ANDEN VIS) DER OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELV HVIS MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE ER BLEVET MEDDELT.


For React Software>
Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

Immutable
Copyright (c) 2014-2015, Facebook, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

BSD-3-licens

Videredistribution og brug i kilder og binær format, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistribution af kildekoden skal indeholde ovenstående ophavsretsmeddelelse, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribution i binær format skal gengive ovenstående ophavsretsmeddelelse, listen med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentation og/eller andet materiale, som leveres sammen med distributionen.
 • Hverken navnet Facebook eller navnene på bidragsyderne må anvendes til at godkende eller fremme produkter fra denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF EJERNE AF OPHAVSRETTEN OG BIDRAGSYDERE “SOM DEN ER OG FOREFINDES”, OG DISSE FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. EJEREN AF OPHAVSRETTEN ELLER BIDRAGSYDERE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, SÆRLIGE SKADER, SKADER DER SÆTTER EKSEMPEL, ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -YDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET ÅRSAG OG PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER UNDER KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER PÅ ANDEN VIS) DER OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELV HVIS MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE ER BLEVET MEDDELT.


isaacs/sax-js
Copyright (c) Isaac Z. Schlueter og bidragsydere

ISC-licens

Der gives hermed tilladelse til at bruge, kopiere, ændre og/eller distribuere denne software til et hvilket som helst formål med eller uden gebyr, forudsat at ovennævnte ophavsretsmeddelelse og denne tilladelse fremgår af alle kopier.

SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER OG FOREFINDES” UDEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMANDEN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR SÆRSKILTE SKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, ELLER SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE, UANSET OM DETTE ER I FORBINDELSE MED EN KONTRAKTSHANDLING, UAGTSOMHED ELLER ANDEN SKADEGØRENDE HANDLING, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF DENNE SOFTWARE.

====

“String.fromCodePoint” af Mathias Bynens brugt i henhold til betingelserne i MIT-licensen som følger:

Copyright (c) Mathias Bynens <https://mathiasbynens.be/>

Der gives hermed, uden beregning, tilladelse til, at enhver person, som får en kopi af denne software og dermed forbundne dokumentationsfiler (“Softwaren”), må handle med Softwaren, uden begrænsning, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, samle, offentliggøre, distribuere, give i underlicens og/eller sælge kopier af Softwaren og tilladelse til personer, som Softwaren leveres til, på følgende betingelser:

Ovenstående ophavsretsmeddelelse og denne tilladelse skal indgå i alle kopier eller væsentlige dele af Softwaren.

SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER OG FOREFINDES” UDEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. OPHAVSMANDEN ELLER EJEREN AF OPHAVSRETTEN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES TIL ANSVAR FOR, KRAV, SKADER ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, PÅ GRUND AF BRUGEN AF, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER PÅ GRUND AF ANDRE HANDLER MED SOFTWAREN.