En person, der sidder ved et tablet og arbejder en bærbar computer

Hurtig programudvikling for begyndere

Efterhånden som dit team udvides, vil du muligvis have en softwareudviklingsløsning, der har lidt eller ingen kode, og som er omkostningseffektiv og dynamisk. Hurtig applikationsudvikling (RAD) er en sådan løsning.


Hvad er hurtig programudvikling eller RAD?

Hurtig programudvikling (RAD) er en metodologi, der blev udviklet i 1970'erne, men blev officielt introduceret af James Martin i 1991. Den fokuserer på hurtig udvikling af applikationer gennem hyppige gentagelser og godkendelser med fortløbende kundefeedback. Gennem prioritering af fleksible og hurtige prototypeudgivelser lægger RAD mere vægt på softwarens brugervenlighed, brugerfeedback og hurtig levering end på langsigtet planlægning, og der bruges et enkelt startsæt af krav til opbygning af elementer, f.eks. brugerdefinerede apps. RAD muliggør hurtige og mere smidig softwareudvikling, og det bliver mere og mere populært.

De vigtige fordele ved RAD-metodologien er:

 • Reduceret udviklingstid og hurtigere levering.
 • Større fleksibilitet og tilpasningsevne.
 • Bedre risikostyring.
 • Mindre manuel kodning og kortere testtider.
 • Konstant, relevant brugerfeedback i realtid.

Sammenligning af udviklingsmetoder: agile-metoden, vandfaldsmetoden og RAD

Der findes to hovedmetoder til udvikling af software: den agile-metoden og vandfaldsmetode. Vandfaldsmetoden, der er den traditionelle softwareudviklingsmetode, fokuserer på en streng lineær proces, der er meget afhængig af kundegodkendelse. Det kan tage måneder at opbygge på denne måde, uden at kunderne ser et endelig produkt, hvilket medfører mange problemer med opdaterede krav eller yderligere feedback, der påvirker projektet. Det kan være vanskeligt at ændre kernefunktioner og -funktionalitet i softwaren.

Agile-metoden er en af de mest anvendte metodologier, der blev skabt som svar på begrænsningerne ved traditionelle strukturerede styringsteknikker. RAD er en type agile-metodologi, som skaber resultater i realtid og fungerer godt, når du hurtigt skal levere et produkt og opdatere funktioner efter behov. Selvom der lægges vægt på hastigheden, er metoden ikke baseret på en bestemt tidsramme. Det, der gør RAD-processen enestående, er, at den er procesbaseret og fokuserer på test af prototyper og hurtige ændringer, så der kan leveres et afrundet produkt inden for et kortere tidsrum.

Mens RAD og agile-metoden deler nogle af de samme trin, fokuserer RAD på prototyper, mens agile-metoden bryder projekter ned i funktioner, så der kan leveres i forskellige hastigheder i løbet af udviklingsprocessen.


Trin i hurtig programudvikling (RAD)

RAD indeholder et defineret sæt med fire trin, der er nødvendige for at fuldføre et projekt. Formålet med RAD er at reducere planlægningstiden og fokusere på konstruktionen og opbygningen af dit produkt. Så selvom nogle trin gentages, resulterer dette i et produkt, som både dit team og dine interessenter kan være stolte af.

 1. Definer projektkrav. Her kan alle involverede – dig, udviklere, softwarebrugere og interessenter – definere, undersøge og færdiggøre omfanget af og kravene til projektet, f.eks. mål, forventninger, tidslinjer og budget. Interessenterne vil enten via et kickoffmøde eller en kreativ briefing fremlægge deres visioner, og dine it-beslutningstagere og udviklere hjælper med til at færdiggøre alle disse krav. Én af fordelene ved RAD-metoden er, at selv om du har taget beslutning om dine krav, så kan du let skifte hastighed når som helst i udviklingsprocessen.
 2. Opbyg prototyper. Derefter begynder dit team at opbygge modeller og prototyper. Målet er hurtigt at producere en funktionsdygtig model, som kan præsenteres for interessenterne. Udviklere og designere arbejder sammen for at sikre, at de opfylder interessenternes målsætninger og krav. I de tidlige stadier af arbejdet med prototypen har udviklere mulighed for at udarbejde løsningsforslag, der giver mulighed for at producere et fungerende produkt uden at give afkald på kvaliteten. Efterhånden som teamet opbygger et fungerende produkt, spiller brugererfaring, test og feedback en vigtig rolle.

  Konsistent feedback hjælper dit team med at arbejde i et aktivt system i stedet for i et abstrakt design. Ved konsekvent at arbejde dig gennem nødløsninger og fejl kan du foretage justeringer for at sikre, at kravene er opfyldt, og at du har en fungerende model. Det betyder også, at der findes fejl og foretages fejlfinding tidligere i processen, hvilket hjælper dig med at holde dig til interessenternes tidslinje og sikre, at dit projekt er bedre struktureret til fremtidige designtilføjelser.
 3. Konstruktion, test og inddragelse af feedback. Med en fungerende prototype er det blevet tid til at gøre den til en fungerende model. Udviklere indsamler feedback fra brugere og opbygger produktet. Kontrollér, at du implementerer din software til bygning af app i processen for at gøre din idé til virkelighed. Med programkodning, systemtest og enhedsintegration konverteres prototype og betasystemer til en fungerende model. Da teams bruger lav kode og værktøjer til hurtig applikationsudvikling, kan du hurtigt implementere eventuelle ændringer.

  Software og applikationer testes grundigt, og interessenter kan komme med ændringer eller nye ideer, efterhånden som der opdages problemer. Der bør ikke være mange fejl, da fordelen ved RAD er, at du kan se de fleste fejl i realtid i prototypefasen og derefter justere med det samme. Når interessenterne er tilfredse med dit produkt, kan du afslutte det.
 4. Færdiggør og implementer. I slutfasen skal der laves en optimeret version af dit slutprodukt: Et stabilt produkt, der er let at vedligeholde, så det har lang levetid. Funktioner og design færdiggøres sammen med interessenterne. Når produktet overføres til produktion, kan brugerne foretage test i fuld skala og gennemgå uddannelse. Nu er dit produkt klar til at blive præsenteret for interessenterne!

Skal du bruge RAD-værktøjer til dit næste projekt?

Det kan se ud som om, RAD fungerer til alle projekter, men det er ikke løsningen til alt. Hvis du vil implementere en effektiv RAD-metodologi til dit næste projekt, skal du sikre dig, at visse forhold er opfyldt, inden du starter. Selv om RAD er fleksibel og kan forbedre softwareudviklingen, skal specifikke forretningskrav være opfyldt, for at du kan levere et fungerende produkt så hurtigt som muligt.

Når du stiller følgende spørgsmål, kan du bestemme, om RAD vil fungere til dit næste projekt:

 • Vil interessenterne være villige til at følge RAD-metoden: Hvor de deltager i det praktiske arbejde og er klar til at give detaljeret feedback?
 • Kan dette produkt opbygges i løbet af to til tre måneder?
 • Har dit team af udviklere, kodere og designere tilstrækkelig erfaring til at levere produktet til tiden?
 • Har du en lav teknisk risiko?
 • Har du rådighed over de værktøjer, den software og den teknologi, der kræves for at implementere RAD?

Hvis svaret er "ja" på alle fem spørgsmål, kan du skabe et nyt produkt ved hjælp af RAD-metodologien.

Opret din næste app med Microsoft Power Apps

RAD (hurtig programudvikling) er et godt værktøj til små teams med hurtige projekter, som let kan tilpasses nye behov. Der findes et par appudviklere uden kode på markedet, men Power Apps fungerer som et værktøj med lav kode, der hjælper med til at strømline samarbejde, forbinde professionelle udviklere med andre vigtige teammedlemmer og tilpasse virksomhedsprogrammer, så de bliver, lige som du ønsker.