Office 365-brugere

Med Office 365-brugere kan du få adgang til brugerprofiler i din organisation ved hjælp af din Office 365-konto. Du kan udføre forskellige handlinger og f.eks. hente din profil, en brugers profil, en brugers leder eller direkte rapporter.

Du kan få vist disse oplysninger i et tekstfelt i din app. Du kan få vist én funktion, flere funktioner eller endda kombinere forskellige funktioner. Du kan f.eks. oprette et udtryk, der kombinerer brugernavn og telefonnummer, og derefter få vist oplysningerne i din app.

Dette emne viser, hvordan du tilføjer Office 365-brugere som en forbindelse, føjer Office 365-brugere som en datakilde til din app og bruger tabeldata i et gallerikontrolelement.

 

What you need to get started

Opret en forbindelse

 1. Tilføj en dataforbindelse, og vælg Office 365-brugere:

  Opret forbindelse til Office 365

 2. Vælg Opret forbindelse, og angiv din arbejdskonto, hvis du bliver bedt om at logge på.

Forbindelsen til Office 365-brugere er nu blevet oprettet og føjet til din app. Den er nu klar til at blive brugt.

Brug forbindelsen i din app

Få vist oplysninger om den aktuelle bruger.

 1. Vælg Tekstfelt i menuen Indsæt.
 2. På funktionsværktøjslinjen skal du angive egenskaben Text til en af følgende formler:

  Office365Users.MyProfile().Department
  Office365Users.MyProfile().DisplayName
  Office365Users.MyProfile().GivenName
  Office365Users.MyProfile().Id
  Office365Users.MyProfile().JobTitle
  Office365Users.MyProfile().Mail
  Office365Users.MyProfile().MailNickname
  Office365Users.MyProfile().Surname
  Office365Users.MyProfile().TelephoneNumber
  Office365Users.MyProfile().UserPrincipalName
  Office365Users.MyProfile().AccountEnabled

I tekstfeltet vises de oplysninger, du har angivet om den aktuelle bruger.

Få vist oplysninger om en anden bruger

 1. Vælg Tekst i menuen Indsæt, og vælg derefter Tekstinput. Omdøb den til InfoAbout:

  Omdøb kontrolelementet

 2. I InfoAbout kan du skrive eller indsætte en mailadresse for en bruger i organisationen. Du kan f.eks. skrive yourName@yourCompany.com.

 3. Tilføj et Tekstfelt (menuen Indsæt), og angiv dets egenskab Text til en af følgende formler:

  • Hvis du vil have vist oplysninger om en anden bruger:

   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).AccountEnabled

  • Hvis du vil have vist oplysninger om en anden brugers leder:

   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).AccountEnabled

I tekstfeltet vises de oplysninger, du har angivet om den pågældende bruger eller brugerens leder.

Bemærk! Hvis du udvikler en app, der er baseret på et objekt i Common Data Service, kan du angive en bruger på baggrund af id i stedet for mailadresse.

Du kan f.eks. oprette en app automatisk, tilføje en skærm, der indeholder et kontrolelement af typen Tekstfelt, og angive kontrolelementets egenskab Text til denne formel:
Office365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayName

Hvis du opretter en kontakt og vælger kontakten på skærmen Gennemse i appen, vises dit viste navn i kontrolelementet Tekstfelt.

Få vist en anden brugers direkte rapporter

 1. Tilføj kontrolelementet Tekstinput (menuen Indsæt > Tekst), og omdøb det til InfoAbout.

 2. Angiv mailadressen på en bruger i organisationen i InfoAbout. Du kan f.eks. skrive yourManagersName@yourCompany.com

 3. Tilføj et galleri med tekst (menuen Indsæt > Galleri), og angiv dets egenskab Items til følgende formel:

  Office365Users.DirectReports(InfoAbout.Text)

  Galleriet viser oplysninger om direkte rapporter for den bruger, du har angivet.

  Når galleriet er valgt, vises indstillinger for galleriet i ruden til højre.

 4. Vælg JobTitle på den anden liste. Vælg DisplayName på den tredje liste. Galleriet opdateres og viser disse værdier.


  Bemærk! Det første felt er faktisk et billedkontrolelement. Hvis du ikke har et billede, kan du slette billedkontrolelementet og tilføje et tekstfelt i stedet for. Tilføj og konfigurer kontrolelementer er en god ressource.

Søg efter brugere

 1. Tilføj kontrolelementet Tekstinput (menuen Indsæt > Tekst), og omdøb det til SearchTerm. Indtast et navn, du vil søge efter. Du kan f.eks. indtaste dit fornavn.

 2. Tilføj et galleri med tekst (menuen Indsæt > Galleri), og angiv dets egenskab Items til følgende formel:

  Office365Users.SearchUser({searchTerm: SearchTerm.Text})

  I galleriet vises de brugere, hvis navn indeholder den søgetekst, som du indtastede.

  Når galleriet er valgt, vises indstillinger for galleriet i ruden til højre.

 3. Vælg Mail på den anden liste. Vælg DisplayName på den tredje liste.

  Det andet og det tredje tekstfelt i galleriet opdateres.

Få vist de tilgængelige funktioner

Denne forbindelse indeholder følgende funktioner:

Funktionens navn Beskrivelse
MyProfile Henter profilen for den aktuelle bruger.
UserProfile Henter en bestemt brugerprofil.
Manager Henter brugerprofilen for lederen for den angivne bruger.
DirectReports Returnerer direkte rapporter for den angivne bruger.
SearchUser Henter søgeresultater med brugerprofiler.

MyProfile

Hent min profil: Henter profilen for den aktuelle bruger.

Inputegenskaber

Ingen

Outputegenskaber

Navn på egenskab Type Beskrivelse
Department streng Brugerens afdeling.
DisplayName streng Vist navn for brugeren.
GivenName streng Brugerens fornavn.
Id streng Bruger-id.
JobTitle streng Brugerens stilling.
Mail streng Mail-id for brugeren.
MailNickname streng Brugerens kaldenavn.
Surname streng Brugerens efternavn.
TelephoneNumber streng Brugerens telefonnummer.
UserPrincipalName streng Brugerens hovednavn.
AccountEnabled boolesk Flag for kontoen er aktiveret.

UserProfile

Hent brugerprofil: Henter en bestemt brugerprofil.

Inputegenskaber

Navn Datatype Påkrævet Beskrivelse
Id streng ja Brugerens hovednavn eller mail-id.

Outputegenskaber

Navn på egenskab Type Beskrivelse
Department streng Brugerens afdeling.
DisplayName streng Vist navn for brugeren.
GivenName streng Brugerens fornavn.
Id streng Bruger-id.
JobTitle streng Brugerens stilling.
Mail streng Mail-id for brugeren.
MailNickname streng Brugerens kaldenavn.
Surname streng Brugerens efternavn.
TelephoneNumber streng Brugerens telefonnummer.
UserPrincipalName streng Brugerens hovednavn.
AccountEnabled boolesk Flag for kontoen er aktiveret.

Manager

Hent leder: Henter brugerprofilen for lederen for den angivne bruger.

Inputegenskaber

Navn Datatype Påkrævet Beskrivelse
Id streng ja Brugerens hovednavn eller mail-id.

Outputegenskaber

Navn på egenskab Type Beskrivelse
Department streng Brugerens afdeling.
DisplayName streng Vist navn for brugeren.
GivenName streng Brugerens fornavn.
Id streng Bruger-id.
JobTitle streng Brugerens stilling.
Mail streng Mail-id for brugeren.
MailNickname streng Brugerens kaldenavn.
Surname streng Brugerens efternavn.
TelephoneNumber streng Brugerens telefonnummer.
UserPrincipalName streng Brugerens hovednavn.
AccountEnabled boolesk Flag for kontoen er aktiveret.

DirectReports

Hent direkte rapporter: Hent direkte rapporter.

Inputegenskaber

Navn Datatype Påkrævet Beskrivelse
Id streng ja Brugerens hovednavn eller mail-id.

Outputegenskaber

Navn på egenskab Type Beskrivelse
Department streng Brugerens afdeling.
DisplayName streng Vist navn for brugeren.
GivenName streng Brugerens fornavn.
Id streng Bruger-id.
JobTitle streng Brugerens stilling.
Mail streng Mail-id for brugeren.
MailNickname streng Brugerens kaldenavn.
Surname streng Brugerens efternavn.
TelephoneNumber streng Brugerens telefonnummer.
UserPrincipalName streng Brugerens hovednavn.
AccountEnabled boolesk Flag for kontoen er aktiveret.

SearchUser

Søg efter brugere: Henter søgeresultater med brugerprofiler.

Inputegenskaber

Navn Datatype Påkrævet Beskrivelse
searchTerm streng nej Søgestreng. Gælder for: vist navn, fornavn, efternavn, mail, mailkaldenavn og brugerens hovednavn.

Outputegenskaber

Navn på egenskab Type Beskrivelse
Department streng Brugerens afdeling.
DisplayName streng Vist navn for brugeren.
GivenName streng Brugerens fornavn.
Id streng Bruger-id.
JobTitle streng Brugerens stilling.
Mail streng Mail-id for brugeren.
MailNickname streng Brugerens kaldenavn.
Surname streng Brugerens efternavn.
TelephoneNumber streng Brugerens telefonnummer.
UserPrincipalName streng Brugerens hovednavn.
AccountEnabled boolesk Flag for kontoen er aktiveret.

Nyttige links