Power BI

Power BI er en pakke med virksomhedsanalyseværktøjer til at analysere data og dele viden. Overvåg din virksomhed og få svar hurtigt med omfattende dashboards, der er tilgængelige på alle enheder. Du kan kontrollere status for de databeskeder, du har oprettet i Power BI-tjenesten, i din app. Du kan få flere oplysninger om databeskeder i Power BI på siden med dokumentation.

I dette emne gennemgås, hvordan du bruger Power BI-forbindelsen i en app og får vist de tilgængelige funktioner.

Det skal du bruge for at komme i gang

Brug af Power BI-forbindelsen i din app

Få vist de beskeder, du har angivet i Power BI-tjenesten

 1. Vælg Galleri i menuen Indsæt, og tilføj et af tekstgallerierne.
 2. Du får vist den aktuelle brugers beskeder ved at angive galleriets egenskab Items til følgende formel:

  PowerBI.GetAlerts()

Galleriet opdateres med listen over beskeder. For hver besked modtager du beskedens navn, id-nummer og id for det gruppearbejdsområde, som beskeden blev konfigureret i. Du skal bruge besked-id'et til at få yderligere oplysninger om beskeden.

Få vist status for en besked

Du kan få vist status for beskeden ved at kalde funktionen CheckAlertStatus med besked-id'et fra det ovenstående trin.

Besked-id'et kan enten sendes som en konstantstreng (f.eks. "1234") eller som en reference til en gallerisektion, der er udfyldt ved hjælp af GetAlerts()-opkald (f.eks. Gallery1.Selected.alertId).

Du fortsætter ved at tilføje et tekstfelt og derefter angive dets egenskab Text til en af disse formler:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Tekstfeltet opdateres med den aktuelle status for beskeden.

Få vist de tilgængelige funktioner

Denne forbindelse indeholder følgende funktioner:

Funktionens navn Beskrivelse
GetAlerts Få vist de beskeder, du har angivet i Power BI-tjenesten.
CheckAlertStatus Kontrollér status for en bestemt besked.

GetAlerts

Få vist de beskeder, du har angivet i Power BI-tjenesten.

Inputegenskaber

Ingen

Outputegenskaber

Navn på egenskab Datatype Påkrævet Beskrivelse
value matrix Nej En matrix over de databeskeder, som du har angivet i Power BI-tjenesten. Hvert element i matricen omfatter:
 • alertTitle: Titlen på beskeden.
 • alertId: Beskedens id.
 • groupId: Id for den gruppe, som beskeden blev oprettet i.

CheckAlertStatus

Kontrollér status for en besked.

Bemærk! Anmodninger til dette slutpunkt begrænses pr. besked, hvis det kaldes for ofte.

Inputegenskaber

Navn på egenskab Datatype Påkrævet Beskrivelse
alertId heltal Ja Id'et for beskeden, som returneres af GetAlerts.

Outputegenskaber

Navn på egenskab Datatype Påkrævet Beskrivelse
tileValue tal Nej Værdien af feltet, da beskeden blev udløst.
tileUrl streng Nej Webadressen for det felt, der har beskeden.
alertTitle streng Nej Navnet på beskeden.
isAlertTriggered boolesk Nej Angiver, om beskeden udløses i øjeblikket.
alertThreshold tal Nej Den tærskel, hvor beskeden udløses.

Nyttige links

Se alle de tilgængelige forbindelser.
Få mere at vide om, hvordan du føjer forbindelser til dine apps.