Kontrolelementer til at eksportere data til en lokal fil og derefter importere dataene til en anden app i PowerApps.

Beskrivelse

Hvis du vil oprette mere end én app, der bruger de samme data, men ikke vil dele disse data uden for disse apps, kan du eksportere dem og importere dem ved hjælp af kontrolelementerne Eksportér og Importér. Når du eksporterer data, opretter du en komprimeret fil, som du kan kopiere til en anden computer, men du kan ikke læse den i et andet program end PowerApps.

Advarsel

Aktivering af denne funktion i din app kan resultere i sikkerhedsproblemer og datalækage. Det anbefales at informere brugerne om kun at importere kendte filer, der er tillid til, og kun eksportere data, der hverken er fortrolige eller følsomme.

Vigtige egenskaber

Data – navnet på en samling, som du vil eksportere til en lokal fil.

 • Egenskaben Data er tilgængelig for kontrolelementet Eksportér, men ikke kontrolelementet Importér.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.

Yderligere egenskaber

Align – placeringen af teksten i forhold til det vandrette midtpunkt i dets kontrolelement.

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.

Disabled – om brugeren kan arbejde med kontrolelementet eller ej.

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab Disabled er angivet til true.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis dets egenskab Disabled er angivet til true.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis dets egenskab Disabled er angivet til true.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.

FontWeight – vægten af tekst i et kontrolelement: fed, halvfed, normal eller tyndere.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.

HoverColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på teksten.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.

Italic – om teksten i et kontrolelement er kursiv eller ej.

Padding – afstanden mellem teksten på knappen Importér eller Eksportér og kanterne af knappen.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.

PressedColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.

RadiusBottomLeft – i hvor høj grad, det nederste venstre hjørne af et kontrolelement er afrundet.

RadiusBottomRight – i hvor høj grad, det nederste højre hjørne af et kontrolelement er afrundet.

RadiusTopLeft – i hvor høj grad, det øverste venstre hjørne af et kontrolelement er afrundet.

RadiusTopRight – i hvor høj grad, det øverste højre hjørne af et kontrolelement er afrundet.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.

Strikethrough – om en linje vises gennem den tekst, der vises i et kontrolelement.

Text – tekst, der vises i et kontrolelement, eller som brugeren indtaster i et kontrolelement.

Underline – om en linje vises under den tekst, der vises i et kontrolelement.

VerticalAlign – placeringen af tekst i et kontrolelement i forhold til den lodrette centrering af kontrolelementet.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af skærmen.

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af skærmen.

Eksempel

 1. Tilføj kontrolelementet Knap, og angiv dets egenskab OnSelect til denne formel:
  ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10.99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12.49"}, {Name:"Callisto", Price:"11.79"})

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen ClearCollect eller andre funktioner?

 2. Tryk på F5, klik eller tryk på kontrolelementet Knap, og tryk derefter på Esc.

 3. Tilføj kontrolelementet Eksportér, og angiv dets egenskab Data til Produkter.

 4. Tryk på F5, klik eller tryk på kontrolelementet Eksportér, og angiv derefter navnet på den fil, du vil eksportere dataene til.

 5. Klik eller tryk på Gem, og tryk derefter på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.

 6. I en ny eller eksisterende app skal du tilføje et kontrolelement af typen Importér, navngive det MyData og angive egenskaben OnSelect til denne formel:
  Collect(ImportedProducts, MyData.Data)

 7. Tryk på F5, klik eller tryk på MyData, klik eller tryk på den fil, du eksporterede, og klik eller tryk derefter på Åbn.

 8. Tryk på Esc, klik eller tryk på Samlinger i menuen Filer, og bekræft, at den aktuelle app har de data, som du eksporterede.